Potěmkin v Rakovníku? Nová hala ČD je podle odboráře téměř nepoužitelná, dráhy to odmítají

Opravárenská hala, depo Rakovník. Autor: Swietelsky stavebníOpravárenská hala, depo Rakovník. Autor: Swietelsky stavební

Nedávno otevřená hala Českých drah v Rakovníku, která vyšla na 60 milionů a má sloužit jako opravárenské zázemí pro Reginovy,

Nedávno otevřená hala Českých drah v Rakovníku, která vyšla na 60 milionů a má sloužit jako opravárenské zázemí pro Reginovy, potřebám opravářů zdaleka nevyhovuje. Reportáž z místa přinesl čtrnáctideník Odborového sdružení železničářů Obzor. Jeho shrnutí zní takto: Reginovy nelze zvednout, kanály na oplach motorů se kvůli elektrickým rozvodům nedají využívat, takže na oplachy se jezdí do sousední rotundy, a zářivky místo na vozidla svítí na zem. České dráhy to odmítají, tvrdí například, že hala k mytí motorů nebyla nikdy určena. Některé závady ale připouštějí.

Rakovničtí železničáři si léta nové zázemí přáli, spokojeni ale nejsou. „Čekali jsme, že nám ta hala pomůže, že dojde ke zlepšení pracovních podmínek pro údržbu a tím i ke zvýšení kvality oprav. Jenže jak můžeme zvyšovat kvalitu, když místo haly máme akorát tak teplou garáž,“ řekl Obzoru předseda základní organizace OSŽ Rakovník Tomáš Olšiak.

Opravárenská hala, depo Rakovník.
Autor: Swietelsky stavební

Zvedáky se podle něj nevejdou do průjezdného profilu, a když se přesto podaří vlak na ně dostat, nelze jej kvůli překážejícím rozvodům na zdi zvednout. Hala je podle Olšiaka úzká. Odborář přitom vyjmenovává celou řadu dalších nedostatků, kterých je podle něj i na zkušební provoz příliš. Jedním z nich je například umístění záchodové mísy nikoliv uprostřed místnosti ale u zdi, takže někteří urostlí zaměstnanci mají problém se na mísu nasoukat. Chybí i přechodový můstek, s kárkou s náhradními díly je tak třeba objíždět půl haly.
„Nás se nikdo na nic neptá, jenom si sem přišli poplácat po ramenou, jakou tady máme krásnou novou halu, ale tu techniku a technologii nikdo neřešil,“ doplnil odborář v reportáži Obzoru.

Dráhy se ale brání. Podle nich hala odpovídá rozměrově a vybavením účelu, ke kterému byla postavena, a splňuje všechny hygienické i stavební normy. „V článku jsou pouze osobní názory pana Tomáše Olšiaka. Pan Olšiak pracuje v provozní jednotce Rakovník na pozici posunovač a nepodílí se na údržbě kolejových vozidel přímo v hale,“ uvedla mluvčí drah Radka Pistoriusová. Podle ní se hala musela vejít do určeného prostoru i s pozemní komunikací pro hasiče a objízdnou kolejí, s mytím motorů se v ní prý nikdy nepočítalo. Dráhy nicméně připouštějí, že technologické vedení brání plnému využití zvedáků a bude třeba jej předělat.

Z vyjádření Českých drah

Při projektování haly bylo nutné akceptovat požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby, které požaduje přístup pro integrovaný záchranný systém z obou čel haly. Do prostoru, který byl pro stavbu haly k dispozici, se proto musela vejít dvoukolejná hala se zázemím, souběžná pozemní komunikace o šířce min. 3 m a objízdná kolej.
Od začátku přípravy podkladů a projekčních prací až po dokončení stavby byl postup konzultován s odpovědnými zaměstnanci údržby železničních kolejových vozidel přímo v  Rakovníku.

Vedení Depa kolejových vozidel v Plzni, pod kterou pracoviště v Rakovníku patří, je v kontaktu se zaměstnanci v hale a reaguje na jejich připomínky.

Například:

V polovině délky haly jsou v montážních kanálech umístěny schody. Horní plošina je ve výšce paty kolejnice. Při zkušebním provozu bylo zjištěno, že toto uspořádání nevyhovuje. Po ukončení zkušebního provozu bude doplněn jeden schod v úrovni hlavy kolejnice. 

Patkové zvedáky jsou umístěny v části haly, kde je technologické vedení umístěno na stěně v polovině výšky haly. Při používání zvedáků při běžné údržbě jednotek Regionova toto vedení nepřekáží. Pro plné využití zvedáku ano, proto po skončení topné sezóny v dubnu, se technologické vedení umístí až pod strop. 

K dalším připomínkám:
Osvětlení kanálů je zvoleno jako nepřímé, aby nedocházelo k oslňování zaměstnanců, kteří provádějí údržbu železničních kolejových vozidel v montážních kanálech. Nepřímé osvětlení splňuje požadavky na pracovní prostor.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů se nikdy uvažovalo v této hale o mytím podvozků železničních kolejových vozidel tlakovou vodou.  Pro mytí podvozků železničních kolejových vozidel je určeno pracoviště v revizní hale. Přístavba vozidel do této haly nevyžaduje rozpojování jednotek Regionova.
V montážních kanálech jsou umístěny zásuvky s napětím 230V AC a 24V DC pro připojení elektrického nářadí bez nutnosti používání prodlužovacích přívodů ze stran haly, kvůli zvýšení bezpečnosti při pohybu po hale. V montážních kanálech jsou dále umístěny rozvody vzduchotechniky pro účinné vytápění a větrání.
Osvětlení haly je kombinované denní a umělé. Umělé osvětlení je rovnoměrně rozmístěno, tak aby vyhovovalo hygienické normě pro montážní haly.

Tagy České dráhy hala odbory opravy OSŽ Rakovník Regionova
12 komentářů