Polský Budimex začal stavět v Česku první dálnici, u Litomyšle řidiči projedou poprvé v lednu 2027

Vizualizace úseku D35 Džbánov - Litomyšl. Foto: ŘSDVizualizace úseku D35 Džbánov - Litomyšl. Foto: ŘSD

Zbývající úseky dálnice D35 mají být hotové do roku 2028.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo budovat další úsek dálnice D35. Nový úsek Džbánov – Litomyšl od ledna 2027 naváže na západní straně na již stavěný dálniční obchvat Vysokého Mýta.

Celkem 7,6 kilometru dlouhý úsek je současně i první dálniční stavbou v Česku, kde uspěla v soutěži polská společnost Budimex. Ta vyhrála i tendr na budování D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem, výsledek ale napadlo sdružení vedené společností MI Roads.

Jde o součást dálnice D35 mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Sedlice a MÚK Mohelnice. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1. Nový úsek vyjde na 3,45 miliardy korun.

Dálnice D35 je prioritou naší vlády. Práce na dálnici D35 budou letos dále výrazně posilovat. Už v únoru jsme zahájili stavbu úseku mezi Křelovem a Slavonínem u Olomouce, ještě v dubnu také spustíme práce na úseku mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Dálnice D35 je stavbou národního i evropského významu, která uleví přetížené D1 i místním komunikacím. Do konce letošního roku se z ní stane největší dálniční staveniště ve střední Evropě, protože pracovat se bude zároveň na 64 kilometrech tohoto klíčového dopravního tahu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

D35: Úsek Džbánov  - LitomyšlStav realizace a přípravy jednotlivých úseků D35 v lednu 2024. Foto: ŘSD

Celá dálnice D35 od Hradce Králové k Jičínu by měla být hotová do roku 2028. Letos tak začalo pětileté období intenzivní výstavby D35 v Královéhradeckém kraji.

Zrychlení přípravy

„Příprava dálnice D35 se za poslední roky výrazně zrychlila. Získali jsme stovky razítek a stanovisek, vykoupili jsme pozemky, zajistili územní rozhodnutí a stavební povolení v právní moci. Nyní vše směřuje k tomu, že celá dálnice D35 bude do šesti let dokončená. Tím, že dálnice zatím není dostavěná, trpí zejména lidé v obcích u silnice I/35. Díky dálnici D35 se sníží dopravní zátěž v obcích, hluková zátěž obyvatel a zlepší se jejich životní prostředí. Očekáváme, že také výrazně ubude nehod. Dalším přínosem je vyšší rychlost na dálnici, čímž řidiči ušetří čas,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Trasa dnes zahajovaného úseku začíná za MÚK Džbánov, kde navazuje na již rozestavěný úsek této dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Vede rozptýleným osídlením západně od silnice I/35. Mezi obcemi Hrušová a Cerekvice nad Loučnou kříží silnici I/35 a dál vede členitým terénem k Litomyšli. Trasa končí severovýchodně od obce Řídký, kde se napojí další chystaný dálniční úsek Litomyšl – Janov. Stavba vede také ochranným pásmem vodního zdroje Pekla, projekt proto počítá s opatřeními, která minimalizují dopad výstavby na kvalitu vody.

Tagy Budimex D35 D35 Džbánov - Litomyšl Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
55 komentářů