Polemika: „Parní i motorová lokomotiva jely v tuzemsku podle německých předpisů“

Sporná lokomotiva německé řady 216. Pramen: Drážní úřadSporná lokomotiva německé řady 216. Pramen: Drážní úřad

Deník Zdopravy.cz nedávno informoval, že Drážní úřad udělil dopravci MBM rail pokutu za (podle úřadu) neoprávněný provoz německé parní lokomotivy.

Deník Zdopravy.cz nedávno informoval, že Drážní úřad udělil dopravci MBM rail pokutu za (podle úřadu) neoprávněný provoz německé parní lokomotivy. Další pokuta firmě hrozí za jízdu s německou motorovou lokomotivou. Jednatel firmy Jiří Mužík vysvětluje, proč MBM rail považuje jízdy obou lokomotiv za legální. 

MBM rail se odvolala proti rozhodnutí Drážního úřadu ve věci údajného provozu vozidla neschváleného pro provoz v ČR. Dopravce MBM provozoval parní lokomotivu, která má u nás řadu 431.0. Lokomotiva 90800093960-7 je, až na absenci olovníků, shodná s řadou 431.0 a je registrována v Německu.

Stroj byl provozován podle ustanovení § 59 odst. 2 vyhlášky 173/95 Sb., kdy se shoda se schváleným typem nevyžaduje a průkaz způsobilosti se nevystavuje. Tento způsob provozu se používá u mimořádného nasazení vozidla, kdy na schvalovací proceduru není čas a nepředpokládá se pravidelný provoz v České republice. V takovém případě se lokomotiva provozuje podle předpisů platných v zemi, kde je registrována, v našem případně podle německých předpisů, které ale olovníky neznají.

Podmínkou provozu podle § 59 je dohoda dopravců (ve vyhl. 173/1995 Sb. je použit poněkud archaický, ale stále platný výraz „železniční správa“), která byla uzavřena. Další podmínkou je bezpečný provoz vozidla, který byl splněn (rušení kolejových obvodů nepřichází u parní lokomotivy v úvahu a tento typ lokomotivy byl už u nás schválen jako řada 431.0). Na absenci olovníků bylo pamatováno v dohodě dopravců a česká lokomotivní četa byla na tento způsob provozu podle německých předpisů zvláště upozorněna. Práce čety při obsluze kotle byla předmětem kontroly dopravce, kdy nebyly shledány závady a nedostatky.

Stejně dopravce postupoval (podle ustanovení § 59 odst. 2 vyhlášky 173/95 Sb.) při provozu lokomotivy řady BR 218, která zaskakovala za kmenovou lokomotivu 745.7, která měla závadu na nápravové převodovce a z Německa bylo třeba přivézt vlak v režimu „just in time“. I v tomto případě byla uzavřena dohoda mezi dopravci a provoz byl bezpečný, neboť lokomotiva má hydraulický přenos výkonu, který vylučuje rušení kolejových obvodů. Rušit nemůže ani zařízení pro vytápění vlaku, na lokomotivě je parní generátor Clayton.

Dopravce MBM použil při provozu vozidel § 59 odst. 2 vyhl. 173/95 Sb. v dobré víře, neboť toto platné ustanovení je součástí českého právního řádu a dopravce MBM nevidí jediný důvod, proč by nemohl postupovat podle platného právního předpisu. Drážní úřad byl ale jiného názoru a udělil dopravci pokutu s odůvodnění, že byla provozována lokomotiva bez platného průkazu způsobilosti – který se ovšem v tomto případě nevydává. Proti rozhodnutí Drážního úřadu se dopravce MBM odvolal k ministerstvu dopravy.

Jiří Mužík, jednatel MBM rail

Tagy Drážní úřad lokomotiva MBM Rail pokuta
19 komentářů