Po zvuku i obraz. V Brně začnou revizoři kontrolovat i s kamerou

Revizor v Brně s kamerou. Foto: DPMBRevizor v Brně s kamerou. Foto: DPMB

Kamery mají pomoci při řešení stížností i zvýšit bezpečnost revizorů.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) vybaví od začátku května své revizory i kamerovým monitorovacím systémem. Má pomoci při vyřizování stížností na postup pracovníků přepravní kontroly a současně i policii.

O zavedení kamer informoval DPMB v tiskové zprávě. Dosud revizoři chodí se zařízením, které nahrává zvuk. Podle DPMB budou mít kamery speciální šifrování a jsou tak zabezpečené proti jakémukoliv zneužití. „Pracovníci přepravní kontroly DPMB je budou používat v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů,“ uvedl DPMB v tiskové zprávě. „Pracovník přepravní kontroly při výkonu své práce pořídí video záznam své činnosti. Na konci dne odevzdá záznamové zařízení a všechna data stáhneme do systému. Speciálně kódovaná kamera a šifrovaný přenos dat zajistí přímou ochranu osobních údajů cestujících i našich zaměstnanců,“ popsal Vít Prýgl, vedoucí tarifního odboru DPMB.

Podle generálního ředitele DPMB Miloše Havránka se pořízení kamerového monitorovacího systému rozhodli kvůli opakujícím se verbálním útokům ze strany cestujících a množství neoprávněných stížností na výkon pracovníků přepravní kontroly. „Budeme tak mít spolehlivé podklady pro vyhodnocení a případné řešení všech podnětů tohoto typu. Dalším důvodem je i součinnost s policií, které záznamy mohou pomoci při objasňování případů trestné činnosti,“ vysvětlil Havránek.

„Typickým případem, ve kterém nám kamerový systém pomůže, je okamžik zahájení kontroly. Někteří stěžovatelé tvrdí, že neměli prostor si jízdenku ve voze zakoupit nebo označit. Ze záznamu budeme mít jasnou informaci o postupu cestujícího, zda na to čas měl a opravdu plánoval jízdenku zakoupit,“ dodal Prýgl.

Audiozáznamy pořizují brněnští revizoři od roku 2011. Podle DPMB toto opatření přispělo k výraznému snížení počtu fyzických napadení a úrazů revizorů i počtu stížností. Například v roce 2008 cestující zranili revizora ve třiceti případech, o rok později v devatenácti. Od roku 2011 se pohybuje počet těchto úrazů do desíti.

Tagy Dopravní podnik města Brna DPMB
122 komentářů