Plzeňský kraj zkolaudoval poslední část přivaděče ze Stříbra na D5

Nová silnice II/230 ze Stříbra k D5. Foto: Plzeňský krajNová silnice II/230 ze Stříbra k D5. Foto: Plzeňský kraj

Většinu nákladů na silnici pokryla evropská dotace.

Necelého půl roku po otevření se dočkal nový přivaděč ze Stříbra na dálnici D5 oficiální kolaudace. Obě etapy vyšly na více než čtvrt miliardy korun. Řidičům a cestujícím výrazně ulehčil napojení na D5. Nová silnice je dlouhá 4,7 kilometru.

Vzhledem k celkové stavební náročnosti byl projekt stavby přivaděče na dálnici D5 rozdělen na dva úseky se samostatným stavebním povolením. První úsek zahrnoval přeložku silnice II/230 do nové trasy, protože stávající úsek nebylo možné zrekonstruovat do požadovaných parametrů silnice II. třídy. Na něj navázal úsek druhý, který již bylo možné upravit za pomoci šířkových, směrových a výškových úprav v původní trase,“ popsal důvod rozdělení stavby na dva dopravní úseky náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Většinu zaplatila dotace z Evropské unie.

Stavba prvního nového úseku silnice (délka 1 341 m) začala v květnu 2019, hotovo bylo o rok později. Kromě jiného trasování došlo k rozsáhlým stavebním úpravám napojení silnic č. II/605 a č. II/230 formou dvou stykových křižovatek. První úsek postavila společnost Berger Bohemia za 96 milionů korun.

Stavba druhého úseku o délce 3 432 m začala loni v dubnu, v prosinci otevřeli silnici v režimu předčasného užívání. Úsek postavila společnost Doprastav za cenu 161 milionů Kč vč. DPH. Po zahrnutí souvisejících služeb celá stavby vyšla na téměř 163 milionů Kč, z čehož dotace by měla pokrýt přibližně 110 milionů korun a podíl Plzeňského kraje pak zbývajících 53 milionů korun. Přesné částky budou známy po kompletním vyhodnocení a odsouhlasení dokumentace ze strany IROP do konce června 2023.

Tagy Berger Bohemia Doprastav II/230 Plzeňský kraj Stříbro
4 komentáře