Plzeňský kraj chystá novou silnici za půlmiliardy korun. Propojí sever Rokycanska s D5, uleví centru města

Nová silnice se napojí na D5 u exitu 62. Foto: Google Street ViewNová silnice se napojí na D5 u exitu 62. Foto: Google Street View

Stavba má začít ještě letos, nová přeložka bude měřit přes pět kilometrů.

Dopravní napojení severu Rokycanska na dálnici D5 se má výrazně zlepšit. Plzeňský kraj vypsal soutěž na zhotovitele nové silnice za 593,8 milionu korun včetně DPH na přeložku silnice druhé třídy II/232 v úseku od napojení mimoúrovňové křižovatky na D5 (exit 62) se silnicí II/183 do Oseka. Po západním obchvatu Plzně půjde o druhou největší silniční stavbu v historii kraje. Chce na ni využít dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj (IROP).

Od dálnice povede trasa převážně volným nezastavěným územím na orné půdě, po trvalých travních porostech a ostatních plochách. Ukončena je severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Osek u Rokycan a Březina u Rokycan. Měřit bude 5,3 kilometru.

Přeložka silnice II/232 umožní přímé napojeni severního Rokycanska na D5, čímž významně přispěje ke zkvalitnění obslužnosti dané lokality a povede k dalšímu rozvoji tohoto území. „Odvede tranzitní dopravu z přilehlých obcí, což povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a také ke zvýšení kvality životního prostředí v dotčených obcích,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Dosud sjíždějí vozy od Oseku kolem nemocnice do středu Rokycan a poté musejí projet po okruhu přes kruhové objezdy, najet na Soukenickou a Plzeňskou ulici až k výjezdu k dálnici D5. Po silnici druhé třídy II/232, která vede ze severního Rokycanska a severního Plzeňska, jezdí denně podle posledního sčítání téměř 5 000 vozidel, z nichž je 800 těžkých nákladních. Tato auta nová silnice odkloní a pojedou rovnou na dálnici.

Součástí stavby je také nové napojení stávajících komunikací úrovňovým křížením, most přes Voldušský potok, lávka a stezka pro pěší a cyklisty či přeložky inženýrských sítí. Hotovo by mělo být za 31 měsíců po zahájení stavby.

Mapa nové přeložky silnice II/232. Foto: Plzeňský kraj
Tagy D5 II/232 Plzeňský kraj Rokycansko
16 komentářů