dpp

Plzeň pokročila s plány na tramvaj na Vinice, začne zpracovávat dokumentaci pro povolení

Vizualizace tramvajové trati na sídliště Vinice. Foto: Plzen.euVizualizace tramvajové trati na sídliště Vinice. Foto: Plzen.eu

O tramvaji na sídliště se mluví přes 30 let.

Plzeň je o krok blíže stavbě tramvajové tratě na Vinice. Zastupitelé města rozhodlo o vyčlenění 10 milionů korun na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Plán na tramvaj nově zařadili do aktualizovaného Plánu udržitelné mobility Plzně.

Zastupitelstvo města schválilo finanční částku ve výši 10 milionů korun na projektovou dokumentaci Tramvajové trati na Vinice a točny Mikulášské náměstí. V rámci projektové přípravy bude realizována dokumentace pro územní rozhodnutí, a to na nové tratě v ulici Na Chmelnicích, úpravy pro otáčení tramvají na Mikulášském náměstí včetně rekonstrukce části Radyňské ulice,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

O tramvaji na Vinice se mluví přes třicet let. V Plzni už mají i nové schéma tramvajových linek, které počítá se zavedením nové linky č. 3, která by sídliště obsluhovala. „Výstavba panelového sídliště Vinice byla zastavena v souvislosti se společenskými změnami po roce 1990, kdy se stavebně podařilo dokončit jen její část jižně od ulice Na Chmelnicích. Později panelovou výstavbu doplnily činžovní a rodinné domky Obytné zóny Sylván. Záměr na obsluhu sídliště tramvajovou dopravu nebyl v té době realizován a území tak obsluhuje velmi frekventovaná autobusová linka číslo 41. Celá trasa uvažované tramvajové trati v ulici Na Chmelnicích je však územně připravena na vložení kolejí. Právě další plánované rozšiřování bytové výstavby podle projektu Vinice-sever znamená nový podnět k realizaci záměru,“ vysvětlil Miroslav Klas ze Správy veřejného statku města Plzně, který má projekt na starosti.

Síť linek tramvají v Plzni po dokončení trati na Vinice. Foto: Plzen.euVizualizace tramvajové trati na sídliště Vinice. Foto: Plzen.euVizualizace tramvajové trati na sídliště Vinice. Foto: Plzen.euVizualizace tramvajové trati na sídliště Vinice. Foto: Plzen.euVizualizace tramvajové trati na sídliště Vinice. Foto: Plzen.euVizualizace tramvajové trati na sídliště Vinice. Foto: Plzen.eu

V současnosti má na Vinicích trvalé bydliště 7500 obyvatel a dalších asi 5000 obyvatel bude bydlet v docházkové vzdálenosti od trati v chystané zástavbě podle projektu Vinice-sever. Díky vedení tramvaje po samostatné jízdní dráze se spojení z oblasti zastávky Hodonínská k Hlavnímu nádraží zrychlí v dopravních špičkách až o 7 minut. Lepší veřejnou dopravou by došlo ke snížení počtu cest automobilů v intravilánu města. Tramvajová trať bude zároveň znamenat pro Vinice významný městotvorný prvek, který bude impulzem k dalšímu rozvoji lokality.

K tramvaji i trolejbusy

Trať by začínala u odbočky z tramvajové trati za zastávkou Zoologická zahrada a pak povede ve středním dělícím pásu ulice Na Chmelnicích až na konečnou situovanou za křižovatkou s ulicí Znojemská. Konec bude úvraťový, délka trati má být 1,7 km. Konečná bude tzv. úvraťová, bez běžné smyčky, a proto se počítá s nasazením obousměrných tramvajových vozů. Na Vinicích budou umístěny čtyři tramvajové zastávky. „Druhá konečná linky č. 3 bude na Mikulášském náměstí, kde je již dnes možné otáčet tramvajové vozy ulicemi Sladkovského a Radyňskou. Radyňská ulice projde modernizací a za budovou gymnázia bude doplněna odstavná kolej, aby se vozy linek 2 a 3 mohly míjet,“ doplnil budoucí podobu tramvajové trati náměstek Michal Vozobule.

Kromě tramvaje město Plzeň chystá pro oblast Vinice též trolejbusovou linku vedenou po plánovaném prodloužení ulice alej Svobody, následně ulicí Znojemskou až po současnou konečnou autobusu linky číslo 41. „Oba projekty budou mít významný přínos životnímu prostředí, protože denně ušetří až 1000 litrů motorové nafty,“ nastínil budoucí plány Michal Vozobule.

Tagy Plzeň sídliště Vinice
16 komentářů