Plzeň čeká velká oprava tramvajové trati v Koterovské ulici, výluka bude dvě sezóny

Tramvaj na Koterovské ulici. Foto: M. Pecuch / Plzen.euTramvaj na Koterovské ulici. Foto: M. Pecuch / Plzen.eu

Důvodem oprav je špatný stav konstrukce trati, odhadovaná cena je 230 milionů korun.

Cestující v Plzni čekají letos další omezení provozu v Koterovské ulici. Opravou projde  necelý kilometr dlouhý úsek Sladkovského – náměstí Generála Píky. Odhadovaná cena je 230 milionů korun, stavba zabere dvě stavební sezóny.

Město již vypsalo soutěž na zhotovitele. „Zahájení předpokládáme v první polovině letošního roku. Stavební práce jsou plánovány na dvě stavební sezony,“ řekla mluvčí Plzně Eva Barborková.

Důvodem rekonstrukce je špatný stav konstrukce tramvajové tratě daný jejím stářím. Jsou zde ještě panely technologie BKV. Stav trati se zhoršil v celém úseku BKV panelů, proto byla v roce 2022 opravena část od náměstí Generála Píky ke konečné na Světovaru, kde došlo k výměně svršku a byly instalovány stojinové kolejnice NT1 na ploché ocelové pražce.

„U tramvajové tratě v aktuálně řešeném úseku bude provedena celková rekonstrukce včetně odstranění původní podkladní betonové desky a realizace nové pevné jízdní dráhy. Součástí této dotazované stavby je i rekonstrukce nástupišť a zastávek, chodníků, navazujících místních komunikací, přeložky inženýrských sítí, vodohospodářské objekty a další vyvolané úpravy včetně sadových úprav,“ uvedla Barborková.

Výluky na dvě sezóny

Stavba bude prováděna po etapách ve dvou stavebních sezonách. V rámci výstavby je nutná výluka na části tramvajové trati, zároveň budou probíhat i uzavírky na komunikacích. Tyto uzavírky a objízdné trasy budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Plzně v Informačním zpravodaji Městského obvodu Plzeň 2.

Během první stavební sezóny bude tramvaj č. 1 ukončena ve smyčce Sladkovského – Radyňská, tramvaj č. 2 bude pokračovat Slovanskou, Slovanskou alejí a Skladovou až na konečnou Světovar, v úseku mezi zastávkami Radnice Slovany – Světovar bude zavedena linka č. 2X. Přestup mezi linkami 2 a 2X bude ve smyčce Světovar. Na zimu se pak vrátí plný provoz. Následující rok na jaře začne další výluka. Tramvaj č. 1 bude ukončena ve smyčce Sladkovského – Radyňská, tramvaj č. 2 bude pokračovat Slovanskou, Slovanskou alejí a Skladovou až na konečnou Světovar, v úseku mezi zastávkami Bazén Slovany – Světovar bude zavedena linka č. 2X. Přestup mezi linkami 2 a 2X bude ve smyčce Světovar.

Náhrada zastávek Náměstí Gen. Píky, Bazén Slovany a U Duhy je uvažována zastávkou Poliklinika Slovany obsluhovanou autobusovými linkami č. 29, 30, zastávkou Stadion Lokomotivy obsluhovanou trolejbusovou linkou č. 12 a zastávkou U Duhy obsluhovanou trolejbusovou linkou č. 12.

Tagy Koterovská Plzeň
1 komentář