egoe-plus
Autobusy Bikesharing Cyklistika Doprava ve městě Infrastruktura Metro Parkování Silnice Tramvaje Železnice

Plány nové pražské koalice: Městský okruh, cykloarchitekt i tramvaj kolem nádraží

Návrh Dvoreckého mostu přes Vltavu, který vybralo stávající vedení Prahy. Foto: Praha
Návrh Dvoreckého mostu přes Vltavu, který vybralo stávající vedení Prahy. Foto: Praha


Nová koalice, která má vést další čtyři roky Prahu, poprvé zveřejnila své programové prohlášení v oblasti dopravy. Závazný dokument, který získala redakce Zdopravy.cz a na který jako první upozornily Seznam Zprávy, má některé priority shodné s končící pražskou vládou, v řadě oblastí ale přináší důraz na jiné druhy dopravy. Doprava je jedním z klíčových resortů v Praze.

Kromě obecných vět na úvod o dopravní koncepci odpovídající současnému století přináší materiál konkrétní stavby, které chce podporovat. Žádný termín zahájení ale neuvádí. Dopravu má vést Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě.

V případě silničních staveb počítá koalice s dobudováním Městského okruh a podporuje zahloubení ulice V Holešovičkách kvůli hluku. Klíčové má být ale vybudování vnějšího Pražského okruhu, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic. „Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice-dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 byly na občany co nejmenší,“ uvádí se v dokumentu. Podle něj je potřeba intenzivní spolupráce Prahy, městských části, Středočeského kraje, ministerstva dopravy a ŘSD. „Jmenujeme koordinátora za Prahu, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravuvýstavby Pražského okruhu,“ uvádí materiál.

Několik málo staveb má v materiálu konkrétní termín: do čtyř let chce město zahájit stavbu Dvoreckého mostu nebo lávky na Štvanici a do Tróji. Začít chce také se soutěží na Rohanský most a přípravou lávky Vítkovská promenáda-Balabenka. V oblasti mostů se nemluví konkrétně o Libeňském mostě, ale obecně naráží na fakt, že ho velká část členů bourat nechce. Budoucí radní pro dopravu Adam Scheinherr patřil k organizátorům akcí za záchranu mostu. „Chceme zachovat mosty, které jsou cennými stavbami a které bude možné opravit,“ uvádí se v programu.

Kromě již dříve plánovaných staveb tramvají do Libuše a Slivence a smyčky na Zahradním městě chce také koalice zahájit stavbu tramvajové trati na Václavském náměstí a připravit projednání tratě mezi Vinohradskou a Bolzanovou. Ta by umožnila přestup na hlavním nádraží. V prioritách je příprava metra D, nemluví se ani o termínu zahájení stavby. V celém metru má být mobilní signál.

V případě MHD chce koalice pokračovat ve zvyšování bezbariérovosti, investovat do klimatizovaných autobusů. Nenápadně také mluví o dalším zlevnění jízdného. „Snížíme náklady současným uživatelům nepřenosných časových jízdenek,“ uvádí.

Řidiče čeká v Praze další rozšíření parkovacích zón, ale také nová aplikace na parkování. Současně chce Praha dát dvě miliardy do rozvoje parkovišť P+R a dojednat s obchodními centry, aby na jejich parkovištích mohli přes noc stát rezidenti.

Těžší život mohou čekat řidiči s naftovými motory, kteří ignorují filtry pevných částic. Koalice chce spolupracovat se státní správou na vytvoření efektivní metodiky pro kontrolu a postihování automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic.

Koalice slibuje i podporu cyklistické dopravě, cyklotrasy mají na sebe více navazovat. „ Vytvoříme pozici hlavního cykloarchitekta pro koordinaci projektů, připravíme program umístění stojanů do ulic,“ slibují. Služby sdílených kol mají dostat jednoznačné podmínky.

V případě železnice bude Praha podporovat napojení na evropskou síť vysokorychlostních tratí a stavbu nových kapacit. Pro kolejové napojení na letiště má vzniknout koordinátor, který má urychlit celou stavbu. Chtějí také nové zastávky.

Programové prohlášení koalice – Doprava
Dopravní koncepce města 21. století

Podpoříme dopravní koncepci města odpovídající 21. století a možnostem města tak, aby byl co nejdříve, efektivně a dle ekonomických možností města dokončen městský okruh i další důležité komunikace a tramvajové tratě a doplněny do zásad územního rozvoje i Metropolitního plánu. Koncepce bude navazovat a vhodně upravovat či doplňovat již existující dopravní infrastrukturu a již připravené projekty v různých stádiích rozpracovanosti.

Městský okruh

Za nezbytné považujeme dobudování Městského okruhu při posílení kapacity stávajících vytížených křižovatek tak, aby byla co nejlépe využita stávající infrastruktura.

Podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách, aby došlo ke snížení hluku a emisí z automobilové dopravy, která nadměrně zatěžuje obyvatele v této čtvrti.

Budeme pokračovat v projektu přípravy Radlické radiály s respektem k připomínkám občanů a vypořádání jejich připomínek. Pražský (vnější) okruh

Naší klíčovou prioritou je vybudování Pražského okruhu.

Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice-dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 byly na občany co nejmenší.

V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejprůchodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v Praze.

Aby byl postaven Pražský okruh, je nutná intenzivní spolupráce Prahy, městských částí, Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Středočeského kraje a obcí.

Jmenujeme koordinátora za Prahu, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu.

Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace.

Doprava v klidu

Umožníme rozšíření parkovacích zón .

Ustanovíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů tak, aby systém byl uživatelsky příjemnější a ekonomicky motivační a vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.

Předěláme parkovací aplikaci. Zvýšíme uživatelský komfort a informovanost občanů o všech možnostech využití parkovacích zón.

Investujeme 2 miliardy do rozvoje parkovišť P+R.

Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón.

Vyjednáme noční parkování s provozovateli obchodních center tam, kde to pomůže s navýšením počtu parkovacích míst pro rezidenty.

Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.

Metro D

Metro D je dopravní stavbou s vysokou prioritou.

Budeme pokračovat v přípravě podzemní části Metra D, se snahou dosáhnout maximální architektonické hodnoty a užitečnosti stanic a návazného veřejného prostoru.

Mosty

Zahájíme stavbu Dvoreckého mostu a zahájíme přípravu architektonické soutěže a následně projektové dokumentace na Rohanský most.

Vybudujeme lávku na Štvanici a lávku do Tróji.

Připravíme lávku Vítkovská promenáda-Balabenka.

Prosadíme urychlenou rekonstrukci mostů, a zvýšíme investice do jejich dlouhodobé systematické údržby.

Chceme zachovat mosty, které jsou cennými stavbami a které bude možné opravit.

Tramvajové tratě

Zahájíme stavbu tramvajové trati na Václavském náměstí a připravíme projednání tratě Vinohradská – Bolzanova umožňující přestup na Hlavním nádraží.

Zahájíme stavbu tramvajových tratí do Slivence, Libuše a smyčky na Zahradním městě. Budeme pokračovat v přípravě tramvajových tratí na Dědinu, v Počernické a dalších tratí.

Cyklodoprava

Podporujeme cyklodopravu a budování nových cyklistických tras.

Zajistí me, aby byla Praha průjezdná a průjezdná, hlavní cyklotrasy na sebe
navazovaly a navazovaly i na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje

Podpoříme cykloobousměrky tam, kde je to vhodné a technicky možné.

Vytvoříme pozici hlavního cykloarchitekta pro koordinaci projektů.

Připravíme program umístění stojanů do ulic .

Podpoříme rozvoj sdílení kol a nastavíme jednoznačné podmínky provozu.

Rozvoj železnice

Podporujeme, aby Praha byla napojena na evropskou síť novými vysokorychlostními tratěmi.

Tam, kde je to možné, budeme usilovat ve spolupráci se Středočeským krajem o posílení spojů, navýšení kapacity stávajících a vybudování nových tratí.

Podpoříme rozvoj železnice v souladu se Strategií rozvoje pražské metropolitní železnice.

Jmenujeme koordinátora ze strany města pro maximální urychlení výstavby železnice na letiště a do Kladna.

Společně se Správou železniční dopravní cesty budeme budovat nové železniční zastávky.

Bezbariérová doprava a komfort v MHD

Budeme pokračovat v programu zvyšování bezbariérovosti MHD.

Zpracujeme analýzu možnosti zavedení pouze nízkopodlažních či částečně
nízkopodlažních tramvají.

Budeme investovat do klimatizovaných a bezbariérových autobusů a vyššího komfortu cestujících městské hromadné dopravy.

Odbavovací systém a jízdné

Zjednodušíme odbavovací systém, aby bylo možné zaplatit za jízdné platební kartou.

Zajistíme, aby lítačka fungovala.

Zachováme možnost papírových kupónů.

Snižíme náklady současným uživatelům nepřenosných časových jízdenek

Zlepšení ochrany ovzduší před emisemi pevných částic.

Budeme spolupracovat se státní správou na vytvoření efektivní metodiky pro kontrolu a postihování automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic.

Smysluplná elektrifikace dopravy

Prioritou pro nás bude zavádění nízkoemisních módů dopravy, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl. Vyhotovíme studii možností využití trolejbusů, elektrobusů, autobusů na CNG či vodík.

Podpoříme vybudování infrastruktury pro nabíjení dopravních prostředků na elektrický pohon v nových hromadných garážích.


Dostupnost mobilního signálu v celé síti metra

Zavedeme mobilní signál do celé sítě metra.

Pěší

V Praze je mnoho míst, kde můžeme malými úpravami o hodně zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i všechny ostatní.

Sjednotíme projekty pro pěší, cyklisty, bezbariérovost (BESIP) a zastávky MHD: tyto investice jsou vynakládány s podobným cílem, ale zohledňují pouze např. pěší nebo naopak pouze cyklisty, proto by týmy, rozpočty a cíle těchto projektů měly být společné.

Další opatření

Zklidníme dopravu v historickém centru

Podpoříme nízkoemisní lodní dopravu a rozvoj říční přepravy v rámci PID.

Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD.

Prověříme možnosti zavedení autobusů do tunelů a na všech typech komunikací.

30 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Petr

Vzpominat s nostalgii na Bema je asi jako vzpominat s nostalgii na komunisty. Staveni mega projektu, na kterych mohla ODS s CSSD co nejvic nakrast, by se opravdu nemelo opakovat. V tom naopak souhlasim s Scheinherrem: „To, že je Praha v takovém stavu, si vysvětluje tím, že především za vlády ODS se politici radši chlubili novými stavbami a do oprav prakticky neinvestovali.“ ( https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/okruh-musi-pockat-prednost-vpraze-maji-opravy-a-nove-mosty-r/r~abb5c6a8ddf811e899e2ac1f6b220ee8/ ) Kvuli tomu ted v Praze padaji mosty… A kdo vi kolik je jich jeste v havarjnim stavu. V rozvinutych statech predevsim udrzuji infrastrukturu – a pak teprve stavi s velkym rozmyslem novou. Ve Svycarsku diky… Číst vice »

LWQ

Pekne povidani, ted ale budou muset neco i realne delat a to bude uz poradny problem. Obecne sem velmi skepticky, ze se vubec neco da zmenit. Je to v lidech.

Bob

„Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.“ Jinými slovy vykácíme stromy, zúžíme chodníky (aby se na ně nevešly maminky s kočárkama), zeleň a parky přebudujeme na parkoviště, restauracím zakážeme předzahrádky…

raddie

Praze milion cyklistů! Svůj závazek splníme a překonáme! 😀

Martin

Prakticky nic konkretniho… obecne povidani,…

železničář v důchodu

Přesně tak: jen plytké obecné fráze bez realistické náplně – a navíc potom ještě Scheinherr v rozhovoru pro „Aktuálně.cz“, na který už tady leckdo poukázal ( https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/okruh-musi-pockat-prednost-vpraze-maji-opravy-a-nove-mosty-r/r~abb5c6a8ddf811e899e2ac1f6b220ee8/ ) sdělí leccos do značné míry se lišícího od těch plků nazývaných „Programové prohlášení koalice – Doprava“ …

Milan

Dosti obecné a neurčité. Za mě spíš zklamání.

Pavel

V rozhovoru pro aktualne mistr Scheinherr tvrdí, že okruh musí počkat, přednost v Praze mají opravy a nové mosty. Je to taková normalizace na způsob 68. roku. Napřed se tváří, že vlastně infrastrukturu pro IAD budovat chtějí, že nejsou takoví, jak se o nich říká, pak to postupně začnou dávkovat: nový Libeňský most nepostavíme, přemostění na Vltavské je vlastně zbytečné a úrovňové křížení s tramvají je fajn, pak přestaneme investovat do přípravy okruhu, budeme hledat další (stošedesátépáté) řešení D0 na severu a tak dále. Takže dalších 5 let v háji, Praha se ještě více zašpuntuje a půjde dopravně do kopru.… Číst vice »

Marek

Myslet si, že by se komukoliv povedlo v dalších 4 letech zahájit stavbu okruhu je naivní. Navíc z článku je evidentní, že nezahájení stavby okruhu nedává do souvislosti s opravami mostů, ale s nedostatkem peněz, pokud mají zahájit i stavbu Déčka.

Pavel

On jaksi je potřeba to pokračování okruhu vyprojektovat, projednat, získat povolení atd. než se začne stavět. A pokud zastaví i přípravné práce, tak se samotná stavba dále o to odsune. Nic o samotném zahájení za 4 roky nepíšu.

Jinak Praha z dob Krnáčové má obrovský přebytek peněz, protože se neinvestovalo skoro vůbec. Stavby budou drahé, ale v minulosti obojí (metro i okruh) Praha financovat zvládla.

Marek

Stejně jako on nic neříká o tom, že zastaví přípravu, to jste si tak nějak vymyslel sám.

Tomáš

Mám to bohužel stejně, po všech těchto aktivistech a bojovnících proti výstavbě se ze mě stal cynik a nyní bych upřednostnil rovněž někoho jako byl Bém.

dopravak

Tak se vzpomínkama na Béma si snad fakt děláte srandu. O předražení Blanky toho byly napsány stohy. Já bych přidal zablokování rychlodráhy na letiště, nesmyslné zakroucení metra A do Motola, metro C končící v poli, které se navíc nesmyslně blíží k metru B a tím si linky „konkurují“. Nákup nevhodných tramvají 14T, soutěž na 250x15T s JEDNÍM účastníkem VŘ. Megalomanské „Kotasoviny“ jako metro Střížkov, trať na Barrandov atd atd. Takže ano, zůstala po něm sice dost kontroverzní Blanka, ale jinak byl pro dopravu doslova zhouba.

Gejza

No zrovna o Blance se v určitých kruzích říká, že nebyla předražená, ale že prostě Bém a spol. na začátku lhali o ceně, aby Blanku vůbec prosadili (uváděli jen cenu hrubé stavby bez technologií). Jednalo se o poměrně rozšířenou praxi u projektů, které kvůli nákladům vzbuzovaly kontroverze. Jinak těch selhání jeho vedení tam bylo skutečně spousta, o tom žádná. Jenom je otázkou, zdali není lepší něco stavět, i když s chybami, než nepostavit za 10 let vůbec nic.

dopravak

Tak ono tam těch pochybení bylo více. Každopádně ve VŘ tak na obrovskou stavbu byl opět jenom jeden uchazeč, což samozřejmě projekt prodražuje.

„Jenom je otázkou, zdali není lepší něco stavět, i když s chybami, než nepostavit za 10 let vůbec nic.“

No jestli tady náhodou Bémovy předražené projekty nejsou příčinou toho, že se následně toho tolik nepostavilo. Souhlasím s tím, že bývalé vedení mohlo připravit projektů víc, ale vzpomínat v dobrém na Béma je fakt úplně mimo.

Pavel

Budoucnost odpoví. Ale obávám se, že nakonec z toho vyjde Bém jako stavitel, Krnáčová jako nicnedělač a Hřib jako bořitel.

dopravak

Krnda sedí, Hřib uvidíme, Bém rozhodně jako hodně pochybný stavitel.

T.Pal

Půlka z vyjmenovaných projektů je ale parádních!

LiborV

Na mě to spíš působí realisticky. Co lze za 4 roky stihnout. Okruh se připraví. Ale vzhledem k tomu jak je všelijaké povolování pomalé, tak se stavět do 4 let nezačne. Připraví se stavba mostu, který se začne stavět. A ten pak až se zavře „Libeňák“ převezme dočasně i jeho dopravní funkci. Očekávání byla velká. I má. Toto je realistický plán. Smetanu bude sklízet a pásky stříhat až vedení magistrátu, které vzejde z voleb v roce 2022. V šuplíku po předchozí radnici není mnoho použitelných projektů.

thegrid

Souhlasím, připisovat Bémovi Blanku je taky díly. Ta se musela připravovat deset let předtím.

thegrid

dílo

LiborV

Na mě to spíš působí realisticky. Co lze za 4 roky stihnout. Okruh se připraví. Ale vzhledem k tomu jak je všelijaké povolování pomalé, tak se stavět do 4 let nezačne. Připraví se stavba mostu, který se začne stavět. A ten pak až se zavře „Libeňák“ převezme dočasně i jeho dopravní funkci. Očekávání byla velká. I má. Toto je realistický plán. Smetanu bude sklízet a pásky stříhat až vedení magistrátu, které vzejde z voleb v roce 2022. V šuplíku po předchozí radnici není mnoho použitelných projektů. A peněz je méně než kolik by bylo potřeba.

JK

Já si naopak myslím, že tohle má šanci konečně Prahu nějak posunout na úroveň moderního velkoměsta, a ne jen dělat z centra města velké parkoviště pro kolony. Okruh je a vždy byl velké sousto – v Bémově podání se stavba prodražila a protáhla dvojnásobně, a i tak zcela neplní účel (viz Prašný most a kulaťák). D0 je pak samostatná kapitola, protože tam toho Praha zas tolik nezmůže a předvést se musí hlavně ŘSD a SFDI.
Je prostě čas si na rovinu říct, že jedinou cestou pro centrum Prahy je kvantitativně méně aut. Nic jiného situaci systémově nevyřeší.

thegrid

Takže snížit pruhy ze 2 na 1, zakázat starší auta (a nechat jezdit jen obrovské nové SUV) a dále jak?

...

Teorie krásná, ale dotáhněte ji do konce. V každém tom autě sedí nejméně jeden člověk a to auto plní jeho přepravní potřeby. Že si jej vybral znamená, že ty potřeby plní z jeho subjektivního pohledu lépe, než MHD (což není tak těžké). Čili méně aut znamená buď omezovat dopravní potřeby lidí nebo snížit počet lidí v Praze. Ani jedno si ovšem do volebního programu nikdo napsat netroufne.

dopravak

Ono by stačilo přestat mohutně dotovat parkovací místa rezidentům, kteří ve velké většině parkují na ulicích zdarma, nebo za naprosto směšný poplatek. Z vybraných peněz samozřejmě stavět parkovací domy a rušit tak nevzhledná parkování v ulicích. Zavádět parkování zdarma jenom na omezenou dobu pomocí obyčejných papírových hodin za oknem. Zároveň především zrychlovat MHD, tak aby to byl často nejrychlejší způsob. Pak aut přirozeně ubude samo. Dneska bohužel často rychlost ostatních druhů dopravy blokují především parkující auta, případně auta v kolonách. MHD pak jede pomalu, o to víc lidí sedne do auta a začarovaný kruh se uzavírá…

AAA

Ono by stačilo přestat mohutně dotovat parkovací místa rezidentům

Jo. Jenže to by parkování prakticky zadarmo pro rezidenty nesmělo sloužit jako volební úplatek….

sladlu

Cykloarchitekt, to kvituji Ale mam prosbu. Cykloztezka konstruovana pod 15km/h jsou vyhozene penize. Cyklostezku budou pouzivat i kolobezky a elektrokola a atd…. Cyklostezka umistena na uzkem pruhu na chodniku je zhovadilost. Kdyz budu chtit se pohybovat pod 5-10km/h, pujdy pesky. A cesta do prace 8,5km se bude blizit dobe 1h :/ Groo kazde bezpecne dopravy je plynulost a omezeni mychani se s dalsi typem dopravy jako babicka s nakupni taskou ci auta… Prosim prestante stavet cyklostezky uzke akorat na riditka horskeho kola. Prosim o casto neprerusovanou cestu napr. vyjezdy z parkovist ci vedlejsimi silnici atd. V okamziku kdy je cyklostezka… Číst vice »

sladlu

Jsou cyklostezky vedouci za zastavkou a lemovany z druhe strany zdi ci zabradlim kam se nevejdu 😀

Desper

Ano, stejně tak stát 10x na semaforu taky cestu prodlouží. Ale problém toho všeho je místo. Mít slušnou stezku + slušný chodník + slušnou silnici vyžaduje slušný množství místa. Ale určitě by i v Praze šlo nějaké cyklodálnice vybudovat.

Partneři


Czechtoll

pst
podcast