Plány nové pražské koalice: Městský okruh, cykloarchitekt i tramvaj kolem nádraží

Návrh Dvoreckého mostu přes Vltavu, který vybralo stávající vedení Prahy. Foto: PrahaNávrh Dvoreckého mostu přes Vltavu, který vybralo stávající vedení Prahy. Foto: Praha

Nová koalice, která má vést další čtyři roky Prahu, poprvé zveřejnila své programové prohlášení v oblasti dopravy. Závazný dokument, který


Nová koalice, která má vést další čtyři roky Prahu, poprvé zveřejnila své programové prohlášení v oblasti dopravy. Závazný dokument, který získala redakce Zdopravy.cz a na který jako první upozornily Seznam Zprávy, má některé priority shodné s končící pražskou vládou, v řadě oblastí ale přináší důraz na jiné druhy dopravy. Doprava je jedním z klíčových resortů v Praze.

Kromě obecných vět na úvod o dopravní koncepci odpovídající současnému století přináší materiál konkrétní stavby, které chce podporovat. Žádný termín zahájení ale neuvádí. Dopravu má vést Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě.

V případě silničních staveb počítá koalice s dobudováním Městského okruh a podporuje zahloubení ulice V Holešovičkách kvůli hluku. Klíčové má být ale vybudování vnějšího Pražského okruhu, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic. „Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice-dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 byly na občany co nejmenší,“ uvádí se v dokumentu. Podle něj je potřeba intenzivní spolupráce Prahy, městských části, Středočeského kraje, ministerstva dopravy a ŘSD. „Jmenujeme koordinátora za Prahu, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravuvýstavby Pražského okruhu,“ uvádí materiál.

Několik málo staveb má v materiálu konkrétní termín: do čtyř let chce město zahájit stavbu Dvoreckého mostu nebo lávky na Štvanici a do Tróji. Začít chce také se soutěží na Rohanský most a přípravou lávky Vítkovská promenáda-Balabenka. V oblasti mostů se nemluví konkrétně o Libeňském mostě, ale obecně naráží na fakt, že ho velká část členů bourat nechce. Budoucí radní pro dopravu Adam Scheinherr patřil k organizátorům akcí za záchranu mostu. „Chceme zachovat mosty, které jsou cennými stavbami a které bude možné opravit,“ uvádí se v programu.

Kromě již dříve plánovaných staveb tramvají do Libuše a Slivence a smyčky na Zahradním městě chce také koalice zahájit stavbu tramvajové trati na Václavském náměstí a připravit projednání tratě mezi Vinohradskou a Bolzanovou. Ta by umožnila přestup na hlavním nádraží. V prioritách je příprava metra D, nemluví se ani o termínu zahájení stavby. V celém metru má být mobilní signál.

V případě MHD chce koalice pokračovat ve zvyšování bezbariérovosti, investovat do klimatizovaných autobusů. Nenápadně také mluví o dalším zlevnění jízdného. „Snížíme náklady současným uživatelům nepřenosných časových jízdenek,“ uvádí.

Řidiče čeká v Praze další rozšíření parkovacích zón, ale také nová aplikace na parkování. Současně chce Praha dát dvě miliardy do rozvoje parkovišť P+R a dojednat s obchodními centry, aby na jejich parkovištích mohli přes noc stát rezidenti.

Těžší život mohou čekat řidiči s naftovými motory, kteří ignorují filtry pevných částic. Koalice chce spolupracovat se státní správou na vytvoření efektivní metodiky pro kontrolu a postihování automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic.

Koalice slibuje i podporu cyklistické dopravě, cyklotrasy mají na sebe více navazovat. „ Vytvoříme pozici hlavního cykloarchitekta pro koordinaci projektů, připravíme program umístění stojanů do ulic,“ slibují. Služby sdílených kol mají dostat jednoznačné podmínky.

V případě železnice bude Praha podporovat napojení na evropskou síť vysokorychlostních tratí a stavbu nových kapacit. Pro kolejové napojení na letiště má vzniknout koordinátor, který má urychlit celou stavbu. Chtějí také nové zastávky.

Programové prohlášení koalice – Doprava
Dopravní koncepce města 21. století

Podpoříme dopravní koncepci města odpovídající 21. století a možnostem města tak, aby byl co nejdříve, efektivně a dle ekonomických možností města dokončen městský okruh i další důležité komunikace a tramvajové tratě a doplněny do zásad územního rozvoje i Metropolitního plánu. Koncepce bude navazovat a vhodně upravovat či doplňovat již existující dopravní infrastrukturu a již připravené projekty v různých stádiích rozpracovanosti.

Městský okruh

Za nezbytné považujeme dobudování Městského okruhu při posílení kapacity stávajících vytížených křižovatek tak, aby byla co nejlépe využita stávající infrastruktura.

Podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách, aby došlo ke snížení hluku a emisí z automobilové dopravy, která nadměrně zatěžuje obyvatele v této čtvrti.

Budeme pokračovat v projektu přípravy Radlické radiály s respektem k připomínkám občanů a vypořádání jejich připomínek. Pražský (vnější) okruh

Naší klíčovou prioritou je vybudování Pražského okruhu.

Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice-dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 byly na občany co nejmenší.

V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejprůchodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v Praze.

Aby byl postaven Pražský okruh, je nutná intenzivní spolupráce Prahy, městských částí, Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Středočeského kraje a obcí.

Jmenujeme koordinátora za Prahu, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu.

Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace.

Doprava v klidu

Umožníme rozšíření parkovacích zón .

Ustanovíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů tak, aby systém byl uživatelsky příjemnější a ekonomicky motivační a vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.

Předěláme parkovací aplikaci. Zvýšíme uživatelský komfort a informovanost občanů o všech možnostech využití parkovacích zón.

Investujeme 2 miliardy do rozvoje parkovišť P+R.

Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón.

Vyjednáme noční parkování s provozovateli obchodních center tam, kde to pomůže s navýšením počtu parkovacích míst pro rezidenty.

Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.

Metro D

Metro D je dopravní stavbou s vysokou prioritou.

Budeme pokračovat v přípravě podzemní části Metra D, se snahou dosáhnout maximální architektonické hodnoty a užitečnosti stanic a návazného veřejného prostoru.

Mosty

Zahájíme stavbu Dvoreckého mostu a zahájíme přípravu architektonické soutěže a následně projektové dokumentace na Rohanský most.

Vybudujeme lávku na Štvanici a lávku do Tróji.

Připravíme lávku Vítkovská promenáda-Balabenka.

Prosadíme urychlenou rekonstrukci mostů, a zvýšíme investice do jejich dlouhodobé systematické údržby.

Chceme zachovat mosty, které jsou cennými stavbami a které bude možné opravit.

Tramvajové tratě

Zahájíme stavbu tramvajové trati na Václavském náměstí a připravíme projednání tratě Vinohradská – Bolzanova umožňující přestup na Hlavním nádraží.

Zahájíme stavbu tramvajových tratí do Slivence, Libuše a smyčky na Zahradním městě. Budeme pokračovat v přípravě tramvajových tratí na Dědinu, v Počernické a dalších tratí.

Cyklodoprava

Podporujeme cyklodopravu a budování nových cyklistických tras.

Zajistí me, aby byla Praha průjezdná a průjezdná, hlavní cyklotrasy na sebe
navazovaly a navazovaly i na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje

Podpoříme cykloobousměrky tam, kde je to vhodné a technicky možné.

Vytvoříme pozici hlavního cykloarchitekta pro koordinaci projektů.

Připravíme program umístění stojanů do ulic .

Podpoříme rozvoj sdílení kol a nastavíme jednoznačné podmínky provozu.

Rozvoj železnice

Podporujeme, aby Praha byla napojena na evropskou síť novými vysokorychlostními tratěmi.

Tam, kde je to možné, budeme usilovat ve spolupráci se Středočeským krajem o posílení spojů, navýšení kapacity stávajících a vybudování nových tratí.

Podpoříme rozvoj železnice v souladu se Strategií rozvoje pražské metropolitní železnice.

Jmenujeme koordinátora ze strany města pro maximální urychlení výstavby železnice na letiště a do Kladna.

Společně se Správou železniční dopravní cesty budeme budovat nové železniční zastávky.

Bezbariérová doprava a komfort v MHD

Budeme pokračovat v programu zvyšování bezbariérovosti MHD.

Zpracujeme analýzu možnosti zavedení pouze nízkopodlažních či částečně
nízkopodlažních tramvají.

Budeme investovat do klimatizovaných a bezbariérových autobusů a vyššího komfortu cestujících městské hromadné dopravy.

Odbavovací systém a jízdné

Zjednodušíme odbavovací systém, aby bylo možné zaplatit za jízdné platební kartou.

Zajistíme, aby lítačka fungovala.

Zachováme možnost papírových kupónů.

Snižíme náklady současným uživatelům nepřenosných časových jízdenek

Zlepšení ochrany ovzduší před emisemi pevných částic.

Budeme spolupracovat se státní správou na vytvoření efektivní metodiky pro kontrolu a postihování automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic.

Smysluplná elektrifikace dopravy

Prioritou pro nás bude zavádění nízkoemisních módů dopravy, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl. Vyhotovíme studii možností využití trolejbusů, elektrobusů, autobusů na CNG či vodík.

Podpoříme vybudování infrastruktury pro nabíjení dopravních prostředků na elektrický pohon v nových hromadných garážích.


Dostupnost mobilního signálu v celé síti metra

Zavedeme mobilní signál do celé sítě metra.

Pěší

V Praze je mnoho míst, kde můžeme malými úpravami o hodně zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i všechny ostatní.

Sjednotíme projekty pro pěší, cyklisty, bezbariérovost (BESIP) a zastávky MHD: tyto investice jsou vynakládány s podobným cílem, ale zohledňují pouze např. pěší nebo naopak pouze cyklisty, proto by týmy, rozpočty a cíle těchto projektů měly být společné.

Další opatření

Zklidníme dopravu v historickém centru

Podpoříme nízkoemisní lodní dopravu a rozvoj říční přepravy v rámci PID.

Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD.

Prověříme možnosti zavedení autobusů do tunelů a na všech typech komunikací.

Tagy Adam Scheinherr filtr pevných částic Libeňský most Městský okruh Praha Metro D mobilní signál v metrz Pražský okruh program pražské koalice 2018-2022
30 komentářů