Plán na trolejbusy z Prahy do Brandýsa nad Labem získal důležité razítko

Vizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIAVizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIA

Stavba nové trolejbusové trati má začít příští rok.

Středočeský kraj je blíže svému plánu elektrifikovat autobusovou dopravu mezi Prahou a Brandýsem nad Labem. Plán na vybudování trolejového vedení nebude muset být posuzován podle zákona o vlivu stavby na životní prostředí.

Vyplývá to z rozhodnutí pražského magistrátu zveřejněného v registru EIA. Žádost podávala v březnu Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Pro kraj závěr zjišťovacího řízení znamená, že neztratí více než rok přípravou a schvalováním podrobnější dokumentace o vlivu na životní prostředí.

Středočeský kraj už jednou pro tuto stavbu procesem EIA procházel, dokument ale stáhl a přepracoval. „Dokumentace reflektuje připomínky dotčených obci a požadavky vycházejících z projednání EIA v minulém roce. Došli jsme ke kompromisnímu řešení, které optimalizuje celé technické řešení tak, aby byl minimalizován zásah do intravilánu obcí,“ řekl v březnu krajský radní pro  veřejnou dopravu Petr Borecký.

Středočeský kraj počítá na trase autobusu linky 375 z Českomoravské o celkové délce 22,2 km s vybudováním trolejového vedené o délce 12,65 km ve směru z Prahy a 11,54 km ve směru do Prahy. Po dokončení má dojít k rozšíření vedení až k stanici Stará Boleslav. Délka zatrolejovaných úseků se přitom oproti loňské dokumentaci na popud obcí zkrátila. Loni předložená dokumentace EIA hovořila o tom, že z celkové délky 22 kilometrů bude pod trolejí 16,9 kilometru (ve směru Praha – Brandýs na Labem-Stará Boleslav) a 15,3 kilometru (ve směru Brandýs na Labem-Stará Boleslav – Praha).

Praha 19: Nesystémové řešení

Proti stavbě nepřišly od dotčených obcí zásadní připomínky. Objevila se ale kritika celého řešení právě po silnici.  „V krátkodobém horizontu záměr pomůže zlepšit ekologickou stopu MHD. Zvolené řešení pouhé elektrifikace autobusové linky je však v delším časovém horizontu nesystémové a nekoncepční, neboť neřešení problém zvyšujícího se počtu obyvatel a tudíž i cestujících z příměstských obcí, potažmo růstu intenzit individuální automobilové dopravy,“ uvedla ve svém stanovisku Praha 19. Podle městské části hrozí, že kvůli dobíjení pojedou trolejbusy ještě pomaleji než autobusy.

Na lince budou jezdit parciální trolejbusy, které se budou dobíjet za jízdy v zatrolejovaných úsecích, Ttroleje a jejich vedení skrze obce už jeden plán na novou trolejbusovou linku zhatily. Středočeský kraj loni ustoupil od plánů na trolejbusovou dopravu do Kostelce nad Labem.

Tagy Brandýs nad Labem Pražská integrovaná doprava Středočeský kraj trolejbusy do Polabí
124 komentářů