Patrik: Pro Brno je výhodnější varianta nádraží v centru, uspoří městu peníze

InterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhyInterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhy

Deník Zdopravy.cz přináší v názorové sekci komentář předsedy spolku Děti Země Miroslava Patrika k chystané proměně brněnského železničního uzlu. Na

Deník Zdopravy.cz přináší v názorové sekci komentář předsedy spolku Děti Země Miroslava Patrika k chystané proměně brněnského železničního uzlu.

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země. Autor: Děti Země

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země.
Autor: Děti Země

Na konci října získalo Brno a Jihomoravský kraj studii proveditelnosti, která porovnává odsunutou variantu nádraží s názvem „U řeky“ a variantu s nádražím v centru „Pod Petrovem“.

Zastupitelé města i kraje mají nyní do tří měsíců vydat stanovisko, jakou variantu modernizace železničního uzlu v Brně preferují. O výsledku má pak v březnu příštího roku rozhodnout vláda.

Současné vedení Brna má v koaliční smlouvě napsáno, že podpoří takovou variantu, která bude vycházet ze studie proveditelnosti, zohlední dopravní vazby na MHD, pro město bude mít nízké investiční a provozní náklady a má podporu veřejnosti.

Podrobná četba předložené studie je sice teprve na začátku, nicméně je již zřejmé, že pro Brno je spíše výhodnější varianta „Pod Petrovem“.

Pro Brno totiž znamená nejen úsporu nejméně 1,6 mld. Kč na investicích, ale také i úsporu provozních nákladů za MHD. I když její výstavba je mírně dražší, cca 48 mld. korun celkových investic, než odsun nádraží, cca 42 mld. korun, tak při delším provozování železnice je ziskovější.

Tato varianta má také nejlepší vazbu na MHD, takže cestujícím zajistí značnou úsporu času – celkem asi pět milionů osobohodin ročně. Je proto logické, že má také stále vysokou podporu obyvatel Brna.

Naopak ve prospěch varianty „U řeky“ zůstávají hlavně důvody, které jsou známé dávno a nepatří mezi „odborné“: varianta je v souladu s územním plánem, část stavby má od roku 2013 nepravomocné územní rozhodnutí apod.

Bude tedy proto hodně záviset na zodpovědnosti a serióznosti zastupitelů Brna, jaká při svém rozhodování použijí kritéria. Ta by přitom měla hlavně vycházet ze studie proveditelnosti, měla by být odborná a měla by dokládat prospěch pro obyvatele Brna a pro každodenní dojíždějící do města vlakem z okolí.

Lze tedy doufat, že brněnská koalice zajistí veřejnou diskusi a obstará si nezávislé posudky, neboť rozhodování o poloze nádraží ovlivní budoucí kvalitu života lidí nejen v Brně, ale i okolních obcí a měst. Stejný postup očekávám od zastupitelů kraje.

Miroslav Patrik, autor je předseda Dětí Země

Tagy brno Děti Země nádraží Patrik
20 komentářů