Parkovací dům a parkoviště v brněnské Šumavské ulici postaví Strabag

Vizualizace proměny Akademického náměstí. Foto: Ateliér KristenVizualizace proměny Akademického náměstí. Foto: Ateliér Kristen

Hotovo má být do 14 měsíců od podpisu smlouvy.

V Brně začne v příštích měsících vznikat nový parkovací dům a venkovní parkoviště pro 613 aut v Šumavské ulici na takzvaném Akademickém náměstí u Právnické fakulty MU. Radní dnes vybrali za vítěze soutěže na jeho stavbu společnost Strabag. Hotovo by mělo být do 14 měsíců.

Zakázka s názvem „Akademické náměstí včetně parkovacího domu – zhotovitel stavby“ má přinést výrazné zlepšení podmínek pro parkování ve středu města. „Jde o 613 nových parkovacích míst, přesto takto velká kapacita nezpůsobí dopravní komplikace. Stávající poloha vjezdu, která zůstane zachována, je výhodná, protože navazuje na křižovatku ulic Šumavská a Pod Kaštany, která se dále napojuje na Hradeckou a vede na obchvat okolo města. Důležité je, že venkovní plocha bude v režimu rezidentního parkování zóny B. Díky revitalizaci celého prostoru a výsadbě zeleně včetně zelené střechy na parkovacím domě navíc dojde k zatraktivnění celé lokality,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Venkovní parkoviště bude sloužit jako parkování pro návštěvníky a uživatele okolních objektů v modelu rezidentního parkování zóny B. Kapacita je 202 parkovacích míst pro osobní vozidla. „Úprava parkoviště zatraktivní okolí a zlepší parkovací poměry v této lokalitě. Asfaltová plocha bude doplněna zelení a dřevinami, které nahradí původní vegetaci a budou mít pozitivní vliv na životní prostředí v místě stavby,“ popsal prostorové řešení radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl.

Více zeleně než dosud

Podél ulic Pod Kaštany a Veveří jsou navrženy výsadby alejí stromů. U křižovatky těchto ulic je první malé náměstí s vodním prvkem, hlavní pěší komunikace kopíruje ulici Pod Kaštany. Před obchodní galerií se nachází druhé náměstíčko, odkud jsou vstupy do obchodních jednotek a do recepce výškového objektu Šumavská.

Parkovací dům je navržen jako železobetonová monolitická stavba. Architektonicky se jedná o 4 prolínající se kvádry. „Celý objekt bude mít 2 části s rozdílnou funkcí. Část vyhrazená hromadným garážím bude mít 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží, část vyhrazená veřejné vybavenosti, kde budou kanceláře magistrátu, bude mít jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Kapacita parkovacího domu je 411 parkovacích míst. Vozidla na LPG/CNG budou parkovat na střeše, kde je pro ně určeno 42 míst. Zbytek střechy bude zatravněn,“ dodal generální ředitel městské společnosti Brněnské komunikace Luděk Borový.

Součástí domu je trafostanice, která umožní instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíjení bude možné na venkovním parkovišti i uvnitř parkovacího domu. Instalací je pověřena společnost Teplárny Brno.

Strabag nabídl v zakázce 374 milionů korun, odhadovaná cena byla 315 milionů korun.

Tagy brno Parkování v Brně Šumavská
23 komentářů