Pardubická dopravní fakulta otevírá zájemcům nový studijní program zaměřený na dopravní techniku

Experimentální kolejové vozidlo na mladějovské dráze. Foto: DFJPExperimentální kolejové vozidlo na mladějovské dráze. Foto: DFJP

Nový bakalářský a navazující magisterský studijní program „Dopravní technika“ bude možné studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od

Nový bakalářský a navazující magisterský studijní program „Dopravní technika“ bude možné studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od podzimu 2021.

Doprava je multioborovou disciplínou, která zahrnuje celou řadu specializací od stavebnictví přes strojařinu, elektrotechniku a IT až po dopravní technologii a management. Tomuto záběru odpovídá i šíře studijních programů, které připravují studenty na budoucí uplatnění v dopravě. Širokou škálu specializací cílených do oblasti dopravy přitom zájemcům nabízí Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP). Ta je známá i tím, že má akreditovány studijní obory zaměřené na kolejová vozidla nebo elektrickou trakci. Rok 2021 přináší v tomto směru jednu významnou novinku.

„S ohledem na legislativní změny v nedávné minulosti jsme museli přistoupit k restrukturalizaci našich dosavadních technických studijních oborů, jejímž výsledkem je právě vytvoření nového studijního programu ‚Dopravní technika‘,“ říká Tomáš Michálek, garant bakalářského stupně studia, a doplňuje základní informace o struktuře nově pojatého studia: „Uchazeči o studium si vybírají jednu ze specializací, kterými jsou ‚Provoz a údržba vozidel‘, ‚Elektrická trakce a elektromobilita‘ a ‚Stavba vozidel‘. V rámci dané specializace si potom studenti volí zaměření na silniční, nebo kolejová vozidla zapsáním příslušného bloku povinně volitelných předmětů.“

Díky této struktuře je zachována kontinuita přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti železniční dopravní techniky v Pardubicích, kdy doposud bylo v této oblasti možné studovat obory „Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla“ a „Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě“. Nově tak přibyla specializace zaměřená více na problematiku provozu vozidel.

Obecným problémem většiny technicky zaměřených studijních programů je v posledních letech poměrně nízký zájem ze strany uchazečů. „Ano, studium techniky je možná v porovnání s některými obory náročnější, protože bez matematiky a fyziky to prostě nejde,“ říká k tomu Michálek. „Ale zájem firem o naše absolventy byl vždycky velký, a proto můžeme uchazečům nabídnout vysokou míru pravděpodobnosti, že po studiu brzy najdou zajímavé uplatnění přímo v oboru,“ podotkl Michálek.

Věda, výzkum a výuka

Firmy z oboru však nechtějí pouze absolventy. DFJP úspěšně spolupracuje s praxí také při řešení úloh aplikovaného výzkumu. K tomu využívá od roku 2013 moderního komplexu technických laboratoří ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě (VVCD). „V našich laboratořích probíhá jak praktická část výuky studentů, tak i řešení některých vědecko-výzkumných projektů,“ říká Petr Voltr, garant inženýrského studia a zároveň vedoucí VVCD. „Díky našemu zapojení do řešení výzkumných úloh dokážeme našim studentům zprostředkovat ty nejaktuálnější poznatky z oboru. Kromě toho se do těchto aktivit mohou nadaní studenti zapojit během studia a založit na nich například svoji diplomovou práci,“ doplňuje.

Jako konkrétní příklad propojení teorie a praxe ve vazbě na vzdělávání je možné uvést projekt „Výzkum a vývoj třínápravového podvozku pro rozchod 1520 mm“, který byl realizován ve spolupráci DFJP s firmou CZ LOKO, a.s., za podpory Technologické agentury České republiky v letech 2015 až 2017. Prvotní koncepce nového podvozku byla řešena již v rámci diplomové práce jednoho z tehdejších studentů, který ihned po obhajobě nastoupil do firmy na pozici konstruktéra a měl možnost podílet se na realizaci celého projektu až do fáze výroby prototypu podvozku.

Technické řešení spojení nového podvozku a skříně, jež ze spolupráce CZ LOKO a DFJP vzešlo, je přitom zapsáno jako užitný vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví. Je to jen jeden z příkladů zdárného dokončení projektu. V dnešní době jsou již na fakultě řešeny další projekty, do kterých se samozřejmě nadaní studenti také zapojují.

Podrobnější informace o možnostech studia ve studijním programu „Dopravní technika“ najdete na webových stránkách fakulty.

Jan Plomer

Tagy Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Dopravní technika
26 komentářů