Ostrava ve spolupráci s ŘSD promění Místeckou, nemá už dělit město

Místecká ulice v místech, kde ji čeká velká proměna. Foto: Google Street ViewMístecká ulice v místech, kde ji čeká velká proměna. Foto: Google Street View

Silnice už po rekonstrukci nemá rozdělovat části města, částečně bude pod střechou.

Ostrava, Moravskoslezský kraj a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámily dohodu o podobě modernizace Místecké ulice. Město odmítlo původní návrhy ŘSD na modernizaci úseku silnice I/56. Ty počítaly s vybudováním až 14 metrů vysokých protihlukových stěn. Jde o úsek, který je nejblíže centru města.

Podle dnes zveřejněného materiálu došlo ke shodě na „městotvorném řešení“, které zajistí adekvátní prostor nejen pro auta, ale také pěší a cyklisty. Má jít o výsledek mnohaletých jednání. Ostrava předložila v roce 2019 ŘSD vlastní řešení území, které se stalo základem pro uzavření aktuální dohody o podobě projektu.

Místecká je jednou z hlavních dopravních tepen v Ostravě, denně zde podle posledního sčítání dopravy projede 25 000 aut. Podle primátora Tomáše Macury nemůže město ani přes její důležitost rezignovat na další aspekty svého rozvoje. „Proaktivně jsme navrhli takové řešení, které město nerozděluje, ale naopak propojuje a také zachovává a zlepšuje kvalitu bydlení a života v této lokalitě. Dnes je na stole projekt a dohoda, která skutečně odráží komplexní potřeby města i státu. Věřím, že navrhovaný projekt podpoří také centrální komise a k jeho realizaci dojde v nejbližších letech,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Zakrytí části silnice s propojovacími lávkami

Úsek je dosud v dvoupruhovém uspořádání, ŘSD navrhovalo rozšíření na čtyři pruhy. Podle nového návrhu dojde k částečnému snížení nivelety stavby a zakrytí pobytovou střechou a návazným systémem propojovacích lávek. Vznikne tak 460 metrů dlouhá polootevřená galerie, která propojí území mezi ulicemi Místeckou, Českobratrskou a Frýdlantskými mosty.

Bytovým domům, kterým jen pár metrů před okny měla stát 14metrová protihluková stěna, vznikne před domem zelený veřejný prostor a lávkou pro pěší se během pár minut dostanou až na ulici Stodolní. Adekvátně bude dotvořen i prostor okolí školy a území nabídne i několik ploch pro budoucí zástavbu. Klíčovým tématem je také budoucí využití a zachování funkčnosti haly Tatran. Projekt a stavbu bude následně zajišťovat ŘSD, město bude spolufinancovat některé objekty, a to ty, které primárně vznikají požadavkem města na kvalitní městotvorné řešení hodné 21. století,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Podle ní se tímto krokem výrazně zlepší vazby mezi centrem a dalšími částmi města, například kolem městské nemocnice. Na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ulici Porážkovou ústící v lokalitě Jatek, zřídí se nový přístup do haly Tatran, Na střeše galerie budou provedeny vegetační úpravy. Místecká bude po úpravě čtyřpruhová.

V rámci projektu dojde také k výstavbě P+R parkoviště pod Frýdlantskými mosty s kapacitou 201 míst a napojením na hromadnou dopravu. Vybudování parkoviště bude zahrnovat také stavbu nového příjezdu k hale Tatran, výtah pro napojení na hromadnou dopravu a velkorysou výsadbu zeleně.

Předpokládaná hodnota zakázky je 1,856 miliardy korun, záměr teď míří do centrální komise ministerstva dopravy. Plán počítá se zahájením stavby v roce 2026. Více o projektu se dočtete na webu věnovanému strategickému plánování v Ostravě.

Průřez zahloubení Místecké. Foto: OstravaMístecká ulice v místech, kde ji čeká velká proměna. Foto: Google Street ViewUrbanistická studie budoucí podoby Místecké. Foto: Ostrava
Tagy I/56 Místecká ostrava seznam Top
26 komentářů