Ostrava se odvolala proti zamítnutí povolení ke stavbě Severního spoje

Dálnice D1 v Ostravě. Foto: Jan SůraDálnice D1 v Ostravě. Foto: Jan Sůra

Rozhodnutí je podle Ostravy nesprávné a v rozporu s právními předpisy.

Statutární město Ostrava podalo odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, který zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Severního spoje do Poruby. Město s takovým závěrem nesouhlasí a považuje jej za nezákonný, protože je údajně nesprávný a v rozporu s právními předpisy. Uvedlo to na svých webových stránkách.

Podle olomouckého úřadu, který žádost posuzoval z důvodu minimalizace případné podjatosti, nesplňuje předložený záměr požadavky stavebního zákona. Město však říká, že zmíněnému rozhodnutí předcházelo řízení, v jehož průběhu došlo k vadám, které mohly mít vliv na jeho správnost a zákonnost. Ostrava například rozporuje postup stavebního úřadu. V rozhodnutí přiznal, že rozhodoval na základě nezjištěného stavu věci. Město také zpochybňuje posuzování namítané kvality prostředí. Podobných pochybení je v rozhodnutí však podle Ostravy více.

Významná stavba pro město, kraj i stát

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla stavebnímu úřadu podána v červnu roku 2020. Odvolání města bude řešit příslušné ministerstvo, jehož rozhodnutí lze očekávat v následujících měsících. Severní spoj má odlehčit dopravě na přetížených ulicích Opavská a Rudná. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice. První už realizovaný úsek Severního spoje propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč. Celková délka druhé části bude činit 4,17 km, náklady na její výstavbu jsou odhadovány na téměř 2 miliardy.

O vybudování Severního spoje se mluví již řadu let, na jeho potřebě panuje prakticky shoda jak na úrovni radnice, tak vedení kraje. Moravskoslezský kraj s městem Ostrava uzavřely v minulosti rámcovou smlouvu, ve které se smluvně zavázaly, že „budou činit všechny potřebné kroky k přípravě a realizaci takto významné stavby“.  Podle města jde o klíčovou stavbu zásadní dopravní infrastruktury města, která má být povolována podle zákona o urychlení výstavby. S důležitostí projektu souhlasí i moravskoslezský Krajský úřad, který prostřednictvím své tiskové mluvčí Nikoly Birklenové deníku Zdopravy.cz nedávno uvedl, že Severní spoj je stavbou mimořádného dopravního významu pro město, kraj i stát. Že jde o jeden z důležitých investičních záměrů v rámci celé ČR potvrdil i ministr dopravy Martin Kupka.

Severní spoj a jeho zvažovaná trasa Zdroj: Statutární město Ostrava

Severní spoj a jeho zvažovaná trasa
Zdroj: Statutární město Ostrava

Tagy Moravskoslezský kraj ostrava Severní spoj
1 komentář