Ostrava chce odklonit dopravu z centra, připravuje dostavbu Prodloužené Porážkové

Ulice Porážková v Ostravě. Zdroj: OstravaUlice Porážková v Ostravě. Zdroj: Ostrava

Ulice umožní i přímé propojení Karoliny s hlavním nádražím.

Ostravský magistrát připravuje zklidnění centra města od automobilové dopravy. K bezpečnějšímu historickému jádru má přispět plánovaná čtvrtá etapa v rámci řešení situace Porážkové ulice. Radnice nyní vypsala veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby.

„Cílem výstavby prodloužené Porážkové je navést dopravu, která vede Ostravou, mimo její centrum, pokud tito řidiči pouze Ostravou projíždějí a nemíří přímo do jejího centra,“ vysvětlila Deníku Zdopravy.cz mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Stavební povolení by projekt mohl získat do prosince příštího roku. Podle současných plánů magistrátu potrvá výstavba od listopadu roku 2025 do listopadu roku 2027. Předpokládané náklady stavby dosahují 281 milionů korun.

„Komunikace bude současně moci sloužit i jako alternativa v době uzavření ulice Nádražní, případně jiných ulic v centru města v době jejich oprav, doplnění dopravního skeletu v dané lokalitě nebo také jako přímé propojení oblasti Karolina a hlavního nádraží,“ dodala Pokorná.

Řešená čtvrtá etapa navazuje na stávající ulici Porážkovou u křižovatky s ulicí Žerotínovou, vede podél železniční trati a napojuje se před železničním mostem na ulici Mariánskohorskou. Dosud vybudované etapy komunikace slouží nyní primárně lokální obsluze. Řidiči se po ní dostanou k Frýdlantským mostům, Jatkám nebo mostům na Českobratrské.

Plánovaná trasa Prodloužené Porážkové - IV. etapy.Zdroj: Google Earth

Plánovaná trasa Prodloužené Porážkové – IV. etapy. Zdroj: Google Earth

Točna v plánované trase

Nová Prodloužená Porážková povede kromě kolejí Báňské dráhy i okolo bývalého technického zázemí. Jeho součástí je i točna ve značně zchátralém stavu, která leží přímo v trase chystané ulice.

„Historická točna má být dle rozhodnutí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dočasně přemístěna do objektu patřícího Magistrátu města Ostravy a po vybudování expozice Muzea dopravy, případně jiného vhodného objektu, by pak mohla být osazena natrvalo na předem určené stanoviště daného muzea. Součástí přemístěni točny bude její pasportizace a odborná konzervace,“ uzavřela Pokorná

Historická točna v někdejším technickém zázemí železniční stanice Báňské dráhy.Zdroj: Ostrava

Historická točna v někdejším technickém zázemí železniční stanice Báňské dráhy. Zdroj: Ostrava

Tagy ostrava Porážková Prodloužená Porážková ulice Porážková
43 komentářů