Oprava trati u Horažďovic má za sebou první etapu, chystá se rekonstrukce stanic

Na tuto stavbu naváže rekonstrukce stanic Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice a Sušice

Správa železnic dokončila první etapu kompletní obnovy železniční trati mezi Horažďovicemi a Žichovicemi (č. 185) na Klatovsku.

Během šesti týdnů byly opraveny propustky a vyměnilo se přibližně 2,5 kilometru železničního svršku (pražců a kolejnic). Nově je zde bezstyková kolej, která zajistí plynulejší jízdu vlaků. Stavební práce na zbývajícím úseku (cca 3,5 kilometru) budou pokračovat příští rok. Celkové náklady přesahují 130 milionů korun.

„Oprava části trati Horažďovice předměstí – Klatovy, kde mezi stanicemi Horažďovice a Žichovice dojde v mezistaničních úsecích ke kompletní obnově železničního svršku, opravě mostních objektů a úpravě přejezdů, patří v současné době mezi naše stěžejní opravné akce. Začali jsme letos a budeme pokračovat ještě v příštím roce,“ uvedl ředitel Oblastního ředitelství Plzeň Správy železnic Radek Makovec.

Zásadním bodem druhé etapy prací bude zejména oprava ocelového mostu přes Otavu u Horažďovic. Při ní se z mostu odstraní starý nátěr tryskáním, následně se aplikuje nový antikorozní, dojde k výměně mostnic a instalaci nového dilatačního zařízení. Stavební činnost bude pokračovat dále až do Žichovic, v celém úseku se vyčistí štěrkové lože, položí nové betonové pražce a bezstyková kolej. Oprava se dotkne i dvou železničních přejezdů.

Stavební práce si vyžádají omezení provozu vlaků, hlavní výluka je naplánovaná na období od 13. srpna do 7. října 2021.

Na tuto stavbu naváže rekonstrukce stanic Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice a Sušice, které podle Správy železnic nově umožní bezbariérový přístup cestujících pomocí centrálního přechodu nebo změnou konfigurace kolejiště.

Tagy Správa železnic trať 185 Horažďovice - Klatovy
51 komentářů