Oprava tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou začíná, DPMLJ má všechny smlouvy

Tramvaje v Proseči nad Nisou. Foto: Jan SůraTramvaje v Proseči nad Nisou. Foto: Jan Sůra

Tramvaje se vrátí do Jablonce příští rok v dubnu.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) může oficiálně začít s rozsáhlou opravou a modernizací posledních úseků tramvajové trati mezi oběma městy. Od dubna příštího roku po ní bude možný provoz jen na standardním rozchodu 1 435 mm.

Dopravce uzavřel tento týden čtyři smlouvy na opravy jednotlivých úseků v celkové hodnotě 612 milionů korun. Na stavbě budou působit celkem čtyři firmy (přehled jednotlivých částí níže): Chládek a Tintěra, Pardubice, Metrostav DIZ, Swietelsky Rail a Swietelsky stavební.

Na trati, kde nejezdí tramvaje už od loňského roku, již několik týdnů probíhají přípravné práce. Naplno se může stavba rozběhnout až nyní.

Vysoutěžené úseky

1. úsek Kyselka – Proseč, škola: zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ, cena 135,3 milionu korun bez DPH
2. úsek Proseč, škola – Proseč, výhybna: zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ, cena 203 milionů korun bez DPH
3. úsek Nový svět – Měnírna: zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail, cena 205 milionů korun.
4. úsek Jablonec nad Nisou – Budovatelů, zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail, cena 68,5 milionu Kč

Z Liberce do Jablonce nejezdí tramvaje od 19. července loňského roku. Na podzim došlo k přerozchodování části do výhybny ve Vratislavicích. DPMLJ musel už dříve ustoupit kvůli postoji Jablonce nad Nisou od původních plánů dovést tramvajovou trať v Jablonci nad Nisou až na budoucí nový terminál hromadné dopravy v blízkosti Kamenné ulice. Kvůli tomu bude podíl financování z Operačního programu Doprava nakonec nižší: 77 namísto 85 %.

Součástí stavebních prací bude dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami vlastní polohy tramvajové trati včetně přemístění některých výhyben s ohledem na současné technické normy, plynulost a bezpečnost provozu. V dubnu 2023 by tak měla být modernizace celé trati kompletně hotová.

Úseky k rekonstrukci

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola (1. úsek)

V tomto úseku dojde především ke změně polohy současné výhybny tak, aby na současné silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který zvláště směrem od Liberce byl častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za Tratí.

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna (2. úsek)
V tomto úseku dojde k největším změnám ve vedení trasy. Od ulice Za Tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalé dopravny železniční trati Proseč nad Nisou (opuštěná staniční budova bude zbourána) tak, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy.

Úsek Nový svět – Měnírna (3. úsek)
V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za Říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100 m. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy.

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů s Poštovní (4. úsek)
V nejkratším pracovním místě dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce Liberecká × U Nisy.

Tagy Chládek a Tintěra Pardubice Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou DPMLJ Metrostav DIZ Swietelsky Rail Swietelsky stavební tramvaj Liberec - Jablonec nad Nisou
55 komentářů