Oprava mostu Vysočina: ŘSD zohlední délku uzavírky, pruhy bude měnit podle špičky

Oprava mostu Vysočina: ŘSD zohlední délku uzavírky, pruhy bude měnit podle špičky

Ředitelství silnic a dálnic se chystá na jednu z nejnákladnějších a nejnáročnějších částí modernizace dálnice D1. Jde o šestikilometrový úsek

Ředitelství silnic a dálnic se chystá na jednu z nejnákladnějších a nejnáročnějších částí modernizace dálnice D1. Jde o šestikilometrový úsek u Velkého Meziříčí, jehož součástí je i přes 400 metrů dlouhý most Vysočina, který se klene téměř 80 metrů nad údolím řeky Oslavy.

Práce by měly začít v březnu, potrvají dvě stavební sezony a přinesou nemalé dopravní komplikace. Fakticky jde totiž o dva mosty vedle sebe, které stavbaři rozšíří především do středu dálnice. V průběhu svářečských prací bude přitom nutné vždy jeden most vyloučit z provozu, který bude veden po jednom mostě v režimu 2+1. „Projíždějící doprava vnáší do ocelové konstrukce vibrace, takže kvalitní sváření v takovýchto podmínkách je vyloučeno,“ říká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

ŘSD proto sáhlo k několika nevšedním opatřením. V tendru na zhotovitele, který aktuálně běží, se zcela výjimečně objevilo i kritérium délky uzavírky mostu. Silničáři připouštějí maximální lhůtu pro provedení svářečských prací (a provozu vždy po jednom z mostů) 105 dnů.

Čím větší zkrácení této lhůty firma nabídne, tím více bude v tendru bodovat. ŘSD tomuto kritériu dalo váhu 20 procent, tedy více než záruční době (10 procent). Zbytek připadá na cenu, která je investorem odhadovaná na 1,1 miliardy bez DPH. Z toho most spolkne zhruba čtvrtinu.

Zajímavostí je i samotné vedení provozu během uzavírek. Provoz na mostě bude v závislosti na dopravních špičkách dvakrát v týdnu přestavován z režimu dva pruhy na Prahu a jeden na Brno do režimu dva na Brno a jeden na Prahu. Před místem zúžení bude instalován plně automatický systém varování před kolonou.

Stávající volná šířka mostu Vysočina (šířka mezi svodidly) je 2 x 11,75 metru, modernizací bude rozšířena na standardních 2 x 12,5 metru. Toto rozšíření v budoucnu umožní vedení dopravy dvěma jízdními pruhy pro každý směr na jednom jízdním pásu, tedy jednom mostu. Stávající prostor mezi mosty, který činí 1,75 metru, bude zmenšen na deset centimetrů. Při modernizaci mostu budou především navařeny konzoly směrem do středu.

Termín pro podání nabídek je v prosinci, se zahájením prací se počítá v březnu. „Předpoklad zprovoznění hlavní trasy dálnice je říjen 2020. Tyto termíny jsou však závislé na úspěšném dokončení výběru zhotovitele,“ doplnil Studecký.

Nemalé komplikace bude muset ŘSD řešit i během oprav starého protektorátního mostu Šmejkalka, kde využije i provizorní přemostění.

Tagy D1 dálnice most Vysočina oprava ŘSD Velké Meziříčí
2 komentáře