ON-LINE: Nákladní železniční dopravci řešili, jak v přepravách dohnat silnici

Nákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.czNákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.cz

Z akce se stala za poslední roky největší konference v oboru.

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz už pošesté řešilo na své konferenci hlavní problémy české železnice, zejména v kontextu přepravy zboží. Z akce se během pár let stala největší a nejvýznamnější akce svého druhu na železnici.

Podobně jako v minulých letech jsme přinesli z akce on-line reportáž, ve které jsme informovali o nejdůležitějších tématech. Konferenci moderoval Ondřej Kubala, autor podcastů Cesty Zdopravy.cz.

18:43 Konference byla oficiálně ukončena

18:37 Tóth vyzval ke spojení sil v jednání s Evropskou unií a táhnutí za jeden provaz. Podle Jiřího Svobodu v EU často vymýšlí něco, u čeho netuší, jaký dopad má na dopravce.

18:18 Tomáš Tóth upozornil na příklad z Rakouska, kdy se odpad začíná povinně vozit po kolejích.

17:52 Nemá smysl si lhát, že za pár let převedeme 30 procent přeprav na železnici, řekl prezident Martin Hořínek.

17:46 Ján Biznár ze slovenského sdružení nákladních dopravců AROS upozornil, že infrastruktura železnice na Slovensku a v Česku je nekonkurenceschopná.

17:37 Podle Kupky ministerstvo zvažuje PPP financování pro stavbu vysokorychlostních tratí Moravská Brána.

17:26 Ministr dopravy potvrdil, že letos chce přes program ROCET rozdělit 100 milionů korun. Sleva na jednotlivé vozové zásilky se má zvýšit. Má jít o systémové podmínky pro to, aby železniční doprava lépe obstála v konkurenci se silnicí. Podle Kupky nemá smysl stavět železnici proti silnici.

17:09 Začátek posledního bloku za účasti ministra dopravy Martina Kupky. Debatě předchází hraný film dělající si legraci ze současného stavu na železnici, v hlavních rolích šéfové nákladních dopravců.

16:36 Přestávka před dalším blokem.

16:20 Jaroslav Flegl odpovídá na dotazy k výluce Lipník – Drahotuše, kdy bude zastaven provoz na čtyři hodiny přes noc. To se nelíbí ani osobním dopravcům, kteří v trase mají noční vlaky. Podle Alexandra Vrtěla bude z velké části osobní doprava nahrazena autobusy. Podle Nejezchleba se úsek opravuje kvůli špatnému stavu, i když poslední akce proběhla před 15 lety.

16:17 Podle Jaroslava Tyleho ze ŽESNAD.cz je potřeba zajistit i během výluk kapacitu pro nákladní dopravu i pro ad hoc trasy. Podle něj například během výluky v Bezpráví nákladní dopravci přišli o některé zákazníky.

16:10 Martin Hořínek upozornil na nekoordinaci požadavků v rámci Evropské unie. V řadě zemí ETCS ještě od 1. ledna 2025 nebude.

16:07 Opět se otevírá debata o termínu implementace ETC. Kušnír potvrdil, že platí datum 1. ledna 2025. Problém s vybavováním vozidel podle něj zatím není.

16:04 Martin Havelka upozornil na problém hrozícího nedostatku surovin (štěrk atd.), podle Hlubučkové ministerstvo o problému ví a připravuje novelu legislativy horního zákona.

15:57 Debata o složitých odklonech při výlukách. Jako příklad uvádí Oldřich Sládek trasu kvůli chystanému omezení na Branickém mostě přes České Budějovice.

15:54 Podle Lenky Hlubučkové je potřeba důkladně zmapovat, kde se tak navyšují ceny staveb na železnici. „Je to podrobná analytická práce,“ dodala.

15:51 Martin Havelka ze skupiny enteria holding zdůraznil, že „chcete-li mít opice, musíte mít na banány“, tedy je třeba dlouhodobý plán údržby tratí, aby se soukromým společnostem vyplatilo investovat do drahých strojů na údržbu, které mohou zkrátit dobu výluk.

15:47 Otázka moderátora: „Nebylo by lepší, kdyby se začaly více opravovat koleje než nádražní budovy?“ Mojmír Nejezchleb říká, že by toto téma nechtěl otevírat. „Vlaky jezdí po kolejích,“ uvedl.

15:45 Podle Jaroslava Tyleho ze ŽESNAD.cz je důležité, aby tato údržba byla dlouhodobě naplánována.

15:43 Nejezchleb zdůraznil potřebu cyklické údržby modernizovaných tratí.

15:39 Podle Hlubučkové se připravuje víceletý program financování železničních staveb.

15:36 Náměstkyně ministra dopravy Lenka Hlubučková uvedla, že věří, že peníze na projekty takzvané prosté elektrizace budou.

15:33 Konverze napájecích soustav bude pokračovat aktuálně na Moravě směrem do Valašského Meziříčí. Podle Nejezchleba jsou tyto úpravy problematické v železničních uzlech.

15:31 Přípravy modernizaci z Plzně do Českých Budějovic jdou podle Nejezchleba pomalu.

15:29 Modernizace pravobřežky začne od severu, hotovo má být do roku 2030. Naváže na ni zdvoukolejnění úseku z Velkého Oseku do Chocně.

15:27 Příprava trati z Plzně do Domažlic se podle Nejezchleba opožďuje, hotovo by mělo být v roce 2030. Z Brna do Přerova se má začít stavět v roce 2025.

15:22 Začíná druhý blok týkající se infrastruktury. Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic představuje hlavní investiční záměry. Nejde o žádné novinky, ale mnohokrát opakované plány. Podle něj bylo včera podepsáno rozhodnutí o výběru zhotovitele pro rekonstrukci Branického mostu.

14:42  Zástupci dopravců uvádí příklady, jak loni ztratili zákazníky kvůli neflexibilní nabídce železnice. Následuje přestávka.

14:36 Michal Gajdoš upozornil na úlohu ŽESNAD.cz při sledování evropských předpisů zatížených enviromentalistickou ideologií.

14:32 Podle Oldřicha Sládka odbor strategie ministerstva za posledních dvacet až třicet let podcenil potřeby nákladní železniční dopravy.

14:25 Podle Kušníra proběhlo tento týden jednání s ministerstvem životního prostředí o využití peněz z tzv. Modernizačního fondu na elektrizaci a nákup vozidel.

14:15 Debata se vede o specializované infrastruktuře, kterou přinesla novela zákona o dráhách. Podle Alexandra Vrtěla ze Správy železnic ale první pokusy ztroskotaly. Šlo konkrétně o provoz přes Malešice, kde se ukázalo, že kvůli smlouvě s osobními dopravci jejich provoz omezit nelze.

14:10 Pavel Kodym, bývalý předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře upozornil, že ministerstvo mělo národní předpisy dávno zrušit.

14:08 Jan Hruška ze CityRail se ptá Jindřicha Kušníra na revizi předpisů pro schvalování určených technických zařízení (UTZ), podle Kušníra se k řešení ustavila pracovní skupina. Dále potvrdil platnost termínů zavedení ETCS podle implementačního plánu.

14:02 Jindřich Kušnír upozornil, že narovnání podmínek je otázkou vyšší politické úrovně rozhodování než je jeho jako ředitele odboru drah. Podle něj je ve hře snížení poplatku za dopravní cestu za jednotlivé vozové zásilky, musí se ale najít zdroje na dorovnání výpadku příjmů pro Správu železnic. Sleva by měla začít platit od poloviny roku.

13:59 Na otázku sdružení osobních dopravců SVOD Bohemia Gajdoš odpovídá, že nechce přímou finanční podporu od státu pro nákladní dopravce, ale snížení nákladů, například zrušení poplatku za dopravní cestu a financování Správy železnic více z národních zdrojů. To potvrzuje i Jana Vládková.

13:57 Jindřich Kušnír připomněl úspěchy odboru 130 posledních let, například program ROCET nebo dotace na ETCS.

13:55 Robert Linhart připomněl, že ještě před páry lety vyřizování ad hoc žádostí trvalo několik dnů, nyní řádově minuty.

13:52 Podle Gajdoše je spousta zákazníků, kteří ad hoc vlaky vyžadují kvůli flexibilitě. Pochválil Správu železnic za rychlé vyřizování žádostí o tuto službu.

13:49 Podle Flegla výrazně stoupl podíl žádostí o ad hoc přepravu, tvoří už přes 96 procent všech žádostí. Z nich potom 57 procent jsou žádosti o ad hoc vlaky pod tři dny. Průměrná doba vyřízení žádosti o kapacitu u ad hoc vlaků je dnes 9 minut. Plánování kapacity nákladní dopravy je tak dnes opět velmi operativní.

13:46 Podle Jaroslava Flegla, náměstka pro řízení provozu Správy železnic, je bez výstavby nových tratí nereálné převést přepravy z kamionů na železnici. Jako příklad uvedl i složité povolování například u přesmyku v Libni.

13:43 Ministerstvo podle Kušníra vypíše letos program ROCET na podporu snížení cen trakční energie a modernizační program na překládku jednotlivých vozových zásilek. Na opakovaný dotaz k zodpovědnosti konkrétní osoby znovu uvedl, že je to výsledek kolektivní spolupráce.

13:37  V Česku chybí někdo, kdo by byl za rozvoj ekologické železnice zodpovědný, uvedla Jana Vládková. Nově potvrzený ředitel odboru drah ministerstva dopravy Jindřich Kušnír na dotaz moderátora, kdo je za zvýšení podílu železnice odpovědný, odpověděl dlouhým monologem na téma nejrůznějších obtíží, které tomu brání, zejména na úrovni evropské.

13:35 Moderátor upozornil na data, že se ročně ze železnice ztratí zhruba milion tun přepraveného zboží na silnici. Podle Michala Gajdoše tento trend bude pokračovat, pokud se nezmění přístup státu a EU. Upozornil na závažný rozpor mezi slovy a slogany o elektromobilitě a faktem, že není využívaná stávající elektromobilní (drážní) sít. Hrozí podle něj, že zákazníci železniční dopravu opustí úplně.

13:33 Robert Linhart z BF Logistics uvádí příklad poptávek zákazníků, kteří už mají vyčerpanou kapacitu pro přepravu po silnici nebo chtějí ukázat svoji společenskou zodpovědnost. Podle něj bývají pak lehce zděšeni nabídnutou cenou. Podle něj je ale železniční nákladní doprava stále perspektivní, jen je zatížena řadou předpisových omezení, která na silnici nejsou.

13:30 Jana Vládková z EP Cargo uvedla jako příklad přepravu briket z Německa na vzdálenosti až 600 km. Dlouho docházelo k přepravě pouze po silnici, letos nově začaly jezdit jednou až dvakrát měsíčně vlaky. Jde ale pouze o vyrovnávkové vlaky, většina je stále po silnici. Cena přepravy po železnici je o více než třetinu vyšší než po silnici.

13:25 Začíná první diskuzní blok, v kterém se začíná řešit konkurenceschopnost železnice. Michal Gajdoš, šéf IDS Cargo uvedl, že aktuálně trh prochází poklesem. Podle něj se úspěšnost nabídek obchodníků nyní pohybuje v řádu jednotek procent a řada přeprav skončí na silnici. „Pro zákazníky je cena přepravy po železnici nekonkurenceschopná, stejně tak doba realizace zakázky,“ dodal Gajdoš.

13:20 Hořínek ve svém vystoupení připomněl, že modernizace tratí v Česku nepřinesla zásadní zlepšení podmínek pro nákladní dopravce. Zmínil trvalý problém jediného kapacitního přechodu do Německa. Přesto prezident Hořínek stále doufá v lepší budoucnost železniční nákladní dopravy.

13:15 Zahájení konference, úvodní slovo má Martin Hořínek, prezident ŽESNAD.CZ.  „Chceme konkurenceschopné podmínky proti jiným módům dopravy,“ řekl Hořínek.

Tagy Doporučeno Žesnad.cz
94 komentářů