Ombudsman řeší hluk z odstavených drážních vozidel, ministerstvo připravuje metodiku

RegioPanter v Židlochovicích. Foto: České dráhyRegioPanter v Židlochovicích. Foto: České dráhy

Dopravci mají ministerstvu odpovědět, jak dlouho musí při odstavení zůstat vozidlo v chodu kvůli klimatizaci či topení.

Ministerstvo dopravy začíná připravovat metodiku, jak řešit hluk ze stojících či odstavených železničních vozidel. Stalo se tak poté, co problematiku hluku z odstavených vozidel začal řešit veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

K ombudsmanovi stížnost na hluk doputovala zatím poprvé. Šlo konkrétně o občanku Luhačovic, která si stěžovala na hluk z odstavených vlaků. V minulosti byly stížnosti na hluk z odstavených vlaků i jinde, například v Úvalech. V Židlochovicích dokonce kvůli tomu bude vybudována protihluková stěny.

Z podnětu stěžovatelky vyplynulo, že ji, jakož i další obyvatele z ulice Školní, obtěžuje především nadměrná hlučnost stojících vlaků, neboť po příjezdu na nádraží zůstávají motory lokomotiv po celou dobu (až do odjezdu) nastartované a agregáty zapnuté. Monotónní hluk motorů lokomotiv je prakticky celodenní. K nadměrnému obtěžování hlukem z vlaků začalo docházet po změně jízdního řádu v prosinci 2019,“ uvádí se ve zprávě. Podle ombudsmana neuspěla se stížnosti u řady úřadů včetně Krajské hygienické stanice a Správy železnic.

Rozdělení vozidel do podobných skupin

Na základě zprávy ombudsmana začalo problematiku řešit i ministerstvo dopravy. Dopravcům rozeslalo dopis, v kterém je žádá o odpověď na dotazy, jaký čas je nezbytný na ponechání hnacích vozidel a jednotek závislé i nezávislé trakce v chodu, případně v aktivním odstavení, za účelem zajištění tlaku vzduchu, topení/chlazení souprav, topení/chlazení stanoviště strojvedoucího, provozní teploty spalovacího motoru a jiných důvodů nutných k zajištění přípravy vlaku k jízdě a jaký čas je nezbytný pro jejich odstavení, kdy je očekáván dlouhodobější pobyt (více než hodinu) vlaku ve stanici před jeho očekávaným odjezdem. Cílem je zpracování metodiky posuzování hluku z odstavených drážních vozidel.

Podle ministerstva pak dojde k rozdělení zdrojů hluku podle jejich charakteru. To znamená, že se oddělí hluk z dopravy (hluk související s nezbytným zastavením vlaku, pobytem v železniční stanici, s nástupem a výstupem cestujících, obratem soupravy apod.) od hluku odpovídajícímu tzv. stacionárnímu zdroji (hluk motoru, ventilace, klimatizace apod.).

Následně dojde k rozdělení vozidel a jednotek do podobných skupin, jejichž vymezení zohlední technické a provozní aspekty,“ dodal mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Tagy hluk z odstavených drážních vozidel Ministerstvo dopravy ombudsman Úřad veřejného ochránce práv
219 komentářů