Odbavení kartou a wi-fi. Královéhradecký kraj hledá dopravce na deset let

Autobus SOR společnosti CDS Náchod. Foto: CDSAutobus SOR společnosti CDS Náchod. Foto: CDS

Královéhradecký kraj vypíše v nejbližších dnech osm zakázek na výběr dopravců, kteří budou provozovat regionální autobusy od roku 2020. Předpokládaná

Královéhradecký kraj vypíše v nejbližších dnech osm zakázek na výběr dopravců, kteří budou provozovat regionální autobusy od roku 2020. Předpokládaná hodnota soutěží je 7,7 miliardy korun bez DPH.

Nově vysoutěžené smlouvy nahradí stávající kontrakty s 12 dopravci, které byly uzavřeny provizorně v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Vyhlášení soutěže schválili radní, kraj o zakázce informoval v tiskové zprávě

Vysoutěžení této zakázky se připravovalo již v roce 2015. Původně měla pokrývat desetileté období od ledna roku 2017. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale v roce 2016 pozastavil předběžným opatřením pokračování v tendru v hodnotě okolo 5,5 miliardy korun a v roce 2018 jej s definitivní platností zrušil,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Kraj rozdělil zakázku na provoz do celkem osmi oblastí: Broumovsko, Náchodsko, Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko včetně přesahu do sousedních krajů. Vítěz soutěže má začít jezdit od třetí celostátní změny jízdních řádů v roce 2020. Smlouva bude desetiletá. Pokud by došlo ke zdržení v soutěži, nejzazším přípustným termínem pro uzavření smluv je 31. 8. 2021.

„Od nových smluv s dopravci si slibujeme především zkvalitnění poskytovaných služeb tak, abychom mohli k využívání veřejné dopravy přesvědčit větší část veřejnosti. Součástí zadávacích podmínek jsou mimo jiné požadavky na maximální stáří autobusů, minimální počet nízkopodlažních vozidel, jejich vnitřní teplotu a čistotu, lepší informační servis ve vozech i na zastávkách, připojení k wi-fi v autobuse nebo požadavky na odbavení cestujících i pomocí bankovních karet,“ uvádí náměstek Martin Červíček.

Nejvýše přípustná cena zakázky je 7,716 miliardy korun bez DPH při maximálním navýšení výkonu o 20 procent, tedy při 22 083 695 kilometrech. V průběhu platnosti uzavřené smlouvy je totiž možné zvýšit či snížit rozsah výkonu v každé dílčí části zakázky až o 20 procent. Referenční rozsah dopravního výkonu je stanoven na 18 403 079 kilometrů. Součet maximální výše nabídkových cen v jednotlivých částech je pro jeden rok 677,2 milionu korun bez DPH. Zakázka počítá s nasazením 248 autobusů.

Kraj očekává, že ročně by měl doplácet dopravcům po odečtení výnosů z jízdného 436 až 466 milionů korun. „Chtěl bych ale upozornit, že se jedná o odhady pro případ, že nabídka dopravců v jednotlivých částech veřejné zakázky se bude blížit maximální možné výši. Skutečné náklady a dopad na krajský rozpočet budeme znát po vysoutěžení,“ dodal Martin Červíček.

Tagy Královéhradecký kraj Martin Červíček zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje
13 komentářů