Od zpoždění po nižší fluktuaci. České dráhy odhalily, na jaké úkoly jsou vázány bonusy pro vedení

Vlak v čele s lokomotivou 362 v Olomouci po příjezdu od Uničova. Pramen: České dráhyVlak v čele s lokomotivou 362 v Olomouci po příjezdu od Uničova. Pramen: České dráhy

Kritéria řeší ekonomiku firmy i kvalitu poskytovaných služeb.

Představenstvo Českých drah má nová pravidla, podle kterých mohou dosáhnout na bonusy ke své základní odměně. Nově zohledňují kritéria jako zpoždění způsobená dopravcem nebo dodržování řazení, řeší například i nápravu problému s nedostatkem vozidel či fluktuaci zaměstnanců.

Takzvané klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) již schválila dozorčí rada dopravce. Redakce deníku Zdopravy.cz je má k dispozici. Jsou rozdělena do dvou kategorií: společných pro všechny členy představenstva (dohromady 80 %) a pak pro jednotlivé pozice (20 %). „Každý z nastavených klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) je měřitelný a má přiřazenu svou procentuální váhu,“ řekl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Pravidla připravil Výbor pro odměňování, zavedení jasnějšího způsobu odměňování požadoval ministr dopravy Martin Kupka. Ten už prosadil změnu parametrů KPI v odměňování vedení Správy železnic.

Ve společných kritériích jsou zohledněny ekonomické a kvalitativní ukazatele, v obou případech mají v součtu po 40 %. Nejvyšší váhu má pak míra včasnosti s 18 %, hodnotit se bude i například počet odřeknutých spojů kvůli závadě. Plnění nastavených KPI bude následně vyhodnocovat dozorčí rada společnosti a její výbor pro odměňování.

Individuální cíle pro každého člena představenstva

Každý z členů představenstva má ještě své vlastní KPI pro své oblasti. Bonus šéfa ČD Michala Krapince se bude odvíjet i od předložení a schválení materiálu o budoucím uspořádání opravárenství v rámci celé skupiny a budoucího uspořádání ICT služeb v rámci skupiny ČD. Michal Kraus zodpovědný za techniku má bonus nastaven za dosažení 100 % shody vozidel s požadavky podle ECM do poloviny příštího roku a za pilotní projekt elektronického měření produktivity práce.

Blanka Havelková, která má na starost lidské zdroje, bude mít bonus podle snižování fluktuace u provozních skupin zaměstnanců a podle nastavení efektivního náboru procesu zaměstnanců. Jiří Ješeta jako člen představenstva pro osobní dopravu má odměny navázané na možnost hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníků v aplikaci Můj vlak nebo zavedení možnosti zjištění kvality služeb z pohledu zákazníků zveřejněním pravidelného a skutečného řazení souprav vlaků veřejné pravidelné dopravy. Odměny mu budou vyplaceny i podle efektivní komunikace s objednateli regionální veřejné dopravy.

Finanční ředitel Lukáš Svoboda má stanoveny ukazatele za zajištění finančních zdrojů ke krytí všech provozních a investičních výdajů společnosti a nastavení nového controllingového modelu.

Společné cíle KPI

– Dosažení obchodních tržeb osobní dopravy ve výši dle schváleného podnikatelského plánu pro rok 2023 (se zohledněním navýšení jízdného o 15 % oproti roku 2022) a zároveň zvýšení počtu cestujících oproti roku 2022 (váha 15 %).

– Udržení ratingu Skupiny ČD v rámci investičního pásma, tedy na úrovni Baa3 a vyšší do 31. 12. 2023 (váha 10 %).

– Dosažení EBITDA očištěné o významné mimořádné vlivy ve výši dle schváleného podnikatelského plánu pro rok 2023 (váha 15 %).

– Míra zpoždění vlaků způsobená ze strany dopravce vyjma zpoždění způsobených správcem infrastruktury a v důsledku extrémních vlivů počasí a vlivu vyšší moci při zohlednění tří kategorií spojů:

a) dálkových vlaků kategorie SuperCity Pendolino;

b) dálkových vlaků kategorie EC, IC, rj, EN, NJ, Ex;

c) osobních a spěšných vlaků v regionální dopravě a dálkových vlaků kategorie R.

Relevantním ukazatelem bude meziroční zlepšení přesnosti vlaků ze stávajících:

a) 95,9 %, b) 92,3 %, c) 98,4 % na a) 96,6 %, b) 93,1 %, c) 98,7 %.

Každá kategorie spoje má váhu 6 %, celkem 18 %.

Referenční údaje o zpoždění odpovídají roku 2022 (01-09).

– Snižování počtu odřeknutých vlaků a vlaků zpožděných o více než 60 minut z důvodu technických závad lokomotiv, vozů nebo jednotek nebo jiných důvodů na straně dopravce. Relevantním ukazatelem bude meziroční zlepšení o více než 10 % ve srovnání s předchozím rokem (váha 6 %).

– Snížení počtu případů neplánovaného řazení (u souprav složených výhradně z vozů ČD) dálkových vlaků segmentů R a Ex (všechny linky MD po liberalizaci). Relevantním ukazatelem bude zvýšení dodržování řazení sledovaných vlaků oproti stávajícímu roku o 1,5 % (váha 6 %).

– Předložení strategie ke zvýšení efektivity Skupiny CD ve všech segmentech činnosti do 31. 3. 2023.

• úprava struktury činnosti i dceřiných společností;

• snížení počtu administrativních a řídících pracovníků zejména na úrovni GŘ ČD;

• zlepšení komunikačních nástrojů Skupiny ČD a zvýšení jejich dosahu (váha 10 %).

Tagy České dráhy KPI představenstvo Českých drah
83 komentářů