Obrazem: Šmejkalka zespodu. Stavbaři montují na dálniční most ze 40. let čidla

Most Šmejkalka a instalace monitorovacích zařízení. Pramen: StrabagMost Šmejkalka a instalace monitorovacích zařízení. Pramen: Strabag

Při opravě budou zachovány oblouky, které vznikly ve 40. letech a které diagnostický průzkum vyhodnotil jako vyhovující.

Most Šmejkalka na D1, který byl zbudován ve 40. letech 20. století a je tak nejstarším používaným dálničním mostem v tuzemsku, budou sledovat desítky čidel. Na zhruba osmdesátileté oblouky je montuje společnost Strabag, která spolu s projekční kanceláří Pragoprojekt zvítězila v tendru na celkovou rekonstrukci mostu. Při té příležitosti se pochlubila netradičními fotkami unikátního mostu zespodu, deník Zdopravy.cz je zveřejňuje se souhlasem firmy.

„V současné době zde probíhá instalace monitorovacích zařízení na oblouku mostu, a to konkrétně 40 geodetických hranolů pro sledování deformací oblouku, 40 tenzometrů pro sledování napjatosti a také 50 teplotních čidel. Cílem je získat informace o chování oblouku pod vlivem teplotních rozdílů,“ uvedl Strabag. Práce probíhají z plošiny.

Šmejkalka jsou de facto dva obloukové mosty vedle sebe. Při opravě budou zachovány oblouky spodní stavby, které vznikly ve 40. letech a které diagnostický průzkum vyhodnotil jako vyhovující pro další využití. Projdou sanací. Nosná konstrukce bude naopak kompletně vyměněna.

Strabag a Pragoprojekt zvítězily v tendru, který byl vypsán formou Design&Build. Firmy tedy mají značný prostor pro kreativitu, pokud jde o způsob rekonstrukce a související omezení provozu. Do tendru šly s cenou 965 milionů korun, což je necelých 70 procent ceny předpokládané (1,4 mld. Kč).

Přípravné práce začaly loni v červenci, budovaly se například provizorní komunikace. Hlavní práce (a s nimi omezení provozu) mají podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít na přelomu druhého a třetího čtvrtletí příštího roku. Most bude provizorně rozšířen a provoz následně veden po polovině ve zúženém režimu 2+2. S provizorním rozšířením se začne v levé polovině (směr Praha), kam bude posléze převeden všechen provoz.

Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2027.

Most Šmejkalka a instalace monitorovacích zařízení. Pramen: StrabagMost Šmejkalka a instalace monitorovacích zařízení. Pramen: StrabagPřípravné práce pod mostem Šmejkalka. Pramen: StrabagMost Šmejkalka a instalace monitorovacích zařízení. Pramen: StrabagMost Šmejkalka a instalace monitorovacích zařízení. Pramen: StrabagMost Šmejkalka. Pramen: StrabagMost Šmejkalka. Pramen: StrabagD1, práce na podepření mostu Šmejkalka. Pramen: ŘSDD1, most Šmejkalka. Pramen: ŘSD

 

Z historie mostu Šmejkalka (zdroj ŘSD)
Most Šmejkalka překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na dálnici D1. Stavba mostu probíhala od roku 1939 do roku 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy směr Brno byl vybetonován v roce 1941, levý oblouk ve směru na Prahu byl proveden s odstupem pěti let až v roce 1946. Délku výstavby přitom výrazně ovlivnila 2. světová válka, během níž byla stavba přerušena. Po válce byla stavba nosné konstrukce mostu dokončena. Jako poslední byla v roce 1948 provedena izolace mostu a v roce 1949 potom kamenná rovnanina za opěrami.

V rámci přípravy stavby dálnice D1 byly v šedesátých letech provedeny ověřovací výpočty a návrhy pro začlenění mostu do stavby dálnice. Jednalo se zejména o statické analýzy a předprojektovou přípravu. V roce 1969 byla dokončena projektová dokumentace pro úpravu mostu na požadavky výstavby dálnice D1 a v roce 1973 byly zahájeny stavební práce na úpravách nosné konstrukce (zesílení částí nosné konstrukce, úprava prostorového uspořádání na mostě a předpolích), které byly dokončeny v roce 1977. Následně byl most uveden do provozu v rámci zprovoznění dálnice D1 z Prahy do Brna.

V roce 1991 proběhla celková oprava mostu a následně na mostě již probíhala pouze jeho běžná provozní údržba. Jeho současná rekonstrukce bude největší za celou jeho historii.

Tagy D1 most Šmejkalka Strabag
22 komentářů