Obrazem: Noční práce na D1 u Přerova zastavily železniční koridor, dělníci osazovali nosníky estakády

Pokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch Očadlý

Takto zásadní estakády jsou na rozestavěné D1 dvě, druhá vede kromě koridoru ještě také přes řeku a průmyslový komplex.

Stavba posledního úseku D1 u Přerova přinesla dvě noční výluky na mezinárodním železničním koridoru mezi Přerovem a Břeclaví. Stavbaři je využili k osazení nosníků na mostním poli vedoucím přímo nad tratí u Říkovic. Únosnost použitého těžkotonážního jeřábu je 500 tun, jeden nosník váží kolem 50 tun.

„Na noci z 23. na 24. a z 24. na 25. května byly naplánovány vždy dva tříhodinové výlukové intervaly, kdy se doprava u Přerova zastavila, a to mezi 22:55 a 1:50 a poté od 3:00 do 6:00. Toto rozdělení umožnilo průjezd mezinárodní dálkové dopravy (EN 406) s krátkým zpožděním. Další osobní dopravu během přerušeného provozu nahradily autobusy. Nákladní doprava byla vedena mimo dobu zastavení provozu podle opatření jednotlivých dopravců,“ řekl deníku Zdopravy.cz mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Požadavek na výluku byl podán Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) s více než ročním předstihem, dočasné uzavření koridoru bylo z bezpečnostních důvodů nezbytné. Další práce v místě probíhají bez výluk, na trati je však zavedena bezpečnostní pomalá jízda.

Poloha rozestavěné estakády nad koridorem u Říkovic na mapě.Zdroj: Google Earth

Poloha rozestavěné estakády nad koridorem u Říkovic na mapě.
Zdroj: Google Earth

Práce jdou podle harmonogramu, stavbaři jsou přibližně v polovině

„Součástí projektu je celkem 14 mostů, ale jen dva jsou takto zásadní a komplikované. Například estakáda, pod kterou stojíme, tak kromě toho, že vede do zatáčky, přechází přes zmíněný koridor. Estakáda se skládá ze dvou paralelních mostů vedle sebe. Každý nese jeden dálniční pás, tedy jeden směr. Jsou to prakticky dvě estakády, kdy každá má osm nosníků,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Druhá takto složitá estakáda je o několik kilometrů dále. Kromě koridoru přechází ještě také přes řeku a rozsáhlý průmyslový komplex.

Obrazem: U Přerova roste kilometrová estakáda. Poslední úsek D1 má být hotov za dva roky

Na celé trase poslední zbývající části D1 chybí dokončit 10 100 metrů dálnice. S výstavbou se začalo v prosinci roku 2022, hotovo by mělo být v první polovině roku 2026. Podle Rýdla jde stavba přesně podle harmonogramu. Zhotovitelem je konsorcium firem vedené společností Strabag.

Výstavba dálnice D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýVýstavba dálnice D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýVýstavba dálnice D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýVýstavba dálnice D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova zastavila železniční koridor.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýPokládka nosníků na rozestavěné D1 u Přerova.
Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýVýstavba dálnice D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýVýstavba dálnice D1 u Přerova. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch Očadlý

Na koordinaci staveb spolupracují dotčené subjekty jako celek

„SŽ je součástí resortu dopravy, který na takto zásadní stavbě spolupracuje jako celek. Když jsme plánovali dostavbu D1, tak už jsme o estakádách přecházejících koridor věděli. My jsme tady o ten moment, přesně tak, jak jsme měli spočítaný harmonogram, požádali o noční výluku SŽ, a s nimi jsme naplánovali, jak je to stavebně možné pro nás, a zároveň jak je to schůdné pro provoz železnic. Našli jsme v uvozovkách časové okno, kdy stihneme podle našich zkušeností položit nosníky a zároveň železniční doprava tolik neutrpí,“ dodal Rýdl ke koordinaci výluk.

Výstavba přemostění u Říkovic je koordinována s omezeními, která plynou z budování dalších objektů dálnic D1 a D55 v dotčené oblasti, a zároveň se vše koordinuje také s investicemi SŽ. Pro obdobné práce na budování mostu pro D1 v oblasti Dluhonic se tak využívají plánovaná omezení spojená s rekonstrukcí koridorového úseku Lipník – Drahotuše.

Chystaná omezení na železnici včetně doprovodných bezpečnostních opatření (pomalých jízd) se podle Gavendy projednávají na ročních výlukových poradách a dále se potom podle pravidelných jednání upřesňují ve výlukových plánech pro kratší období.

„Obecně platí, že se vzájemně koordinují stavby s dalšími investory – s ŘSD, samosprávami a podobně. A to třeba i včetně budování předstihových objektů tam, kde to stav přípravy dotčených projektů již dovoluje, aby se později nemuselo do hotových staveb zasahovat. Takto se například nedávno v Plzni při rekonstrukci trati postavil pod železnicí tunelový zárodek pro budoucí silnici I/20,“ přiblížil koordinaci staveb Gavenda.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice dálnice D1 koridor Přerov Říkovice - Přerov
5 komentářů