Obrazem: Na Vysočině jsou hotové dva obchvaty, které zrychlí cestu z Jihlavy do Ždáru. 80 % zaplatila EU

Obchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj VysočinaObchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj Vysočina

Jízda mezi Jihlavou a Žďárem na Sázavou je od dnešního dne rychlejší a bezpečnější.

Řidičům se včera a dnes otevírají dva obchvaty silnic II. třídy na Vysočině, které svými parametry překonávají řadu silnic I. třídy. Od včerejška mohou jezdit kolem Velkého Beranova, dnes dopoledne se otevírá obchvat Nového Veselí. Obě akce vyšly v součtu na více než miliardu korun, většinu peněz přispěla Evropská unie, a to 80 % nákladů na obě stavby.

Obchvat Nového Veselí na silnici II/353 otevírá dnes dopoledne. Odlehčí městysu Nové Veselí a obci Budeč od tranzitní osobní i nákladní dopravy. Pětikilometrový obchvat za 350 milionů korun vybudovala Skanska za rok a půl, Evropská unie zaplatila 80 % nákladů přes Integrovaný regionální operační program.

„Nový obchvat zlepší dopravní situaci v celém okolním regionu Vysočiny, nám v Novém Veselí přinese hlavně větší bezpečnost silničního provozu, nejen pro řidiče, ale zejména pro chodce,“ řekl starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Nových pět kilometrů kolem dvou obcí

Po silnici denně projede 7-8 tisíc vozidel. „Díky obchvatu očekáváme snížení na úroveň 30 procent původní dopravy. Kromě toho stavba ulehčí obyvatelům Budče od hluku, prašnosti a vibrací a umožní tím i další rozvoj obce. Důležitý pro nás je i fakt, že při zachování původní průjezdní komunikace jako krajské silnice zůstane v původním rozsahu zachována i autobusová doprava,“ uvedl starosta obce Budeč Jiří Chalupa.

Projekt zahrnoval směrové odklonění silnice II/353 mimo zástavbu městyse Nové Veselí a obce Budeč, vybudování hlavní trasy v délce 5 060 metrů na zelené louce, dále napojení obce Budeč, kruhovou křižovatku ve směru Březí nad Oslavou a napojení městyse Nové Veselí. „Součástí stavby byl také most přes řeku Oslavu a přeložky inženýrských sítí,“ upřesnil hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska Petr Vejražka.

Při zakládání a sanaci násypů nového silničního tělesa použili specialisté Skanska struktury geokošů a geomříží pro vyztužení zeminy. Tyto materiály by měly zlepšit únosnost zakládaných násypů a přispět tak k vyšší kvalitě díla.

Další stavební práce budou pokračovat po zprovoznění nového obchvatu. „Čeká nás rekultivace původní komunikace, kterou vyfrézujeme, rozebereme konstrukční vrstvy a provedeme ohumusování. Na jejím místě bude v budoucnu pole a travnaté plochy,“ doplnil Vejražka.

Obchvat Nového Veselí. Foto: SkanskaTrasa nového obchvatu Nového Veselí. Foto: Kraj Vysočina

Už od čtvrtka mohou jezdit řidiči po novém obchvatu Velkého Beranova, který propojil silnice II/602 a II/353. Došlo tak ke zkapacitnění nevyhovujícího dopravního napojení krajské Jihlavy na D1 a odvedení zásadní části tranzitní i osobní dopravy z průtahu Novými Domky a Velkým Beranovem. Zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu v místech, kudy denně projede více než 12 tisíc automobilů. Stavbu rovněž z většiny zaplatily evropské peníze, celkové náklady dosáhly 800 milionů korun.

Kolem Velkého Beranova vzniklo pět mostů

V trase více než čtyřkilometrového obchvatu (přesně 4,3 km) bylo postaveno celkem pět mostů, z nichž dva nejdelší měří cca 90 a 140 metrů, a přehledná okružní křižovatka silnic II/602 a II/353. Část obchvatu v lesním úseku před Novými Domky mezi dvěma největšími mosty je doslova zaříznuta do skalního svahu.

„Kůrovcová kalamita v tomto úseku obnažila reliéf krajiny a teprve nyní naplno vynikla výjimečnost a náročnost této stavby, která ve zmíněném úseku splňuje kritéria v podstatě horské stavby – podélný sklon (stoupání/klesání) 6 % od řeky Jihlavy, prudké střídání hlubokých údolí s mosty a skalních zářezů. Dále je ve směru obchvatu vidět velkorysé řešení křižovatek s bezpečnými odbočovacími pruhy včetně velké kruhové křižovatky o průměru cca 45 m se samostatným odbočovacím pruhem ve vytíženém směru D1–Jihlava,“ popsal Kraj Vysočina v tiskové zprávě nový úsek.

Celý obchvat je vybudován v přehledné kategorii komunikace S9,5 (šířka jízdních pruhů 2 x 3,5 m). „Dalšími zajímavými technickými detaily jsou například podzemní retenční nádrž na odvedení dešťových vod z části stavby a vůbec celý systém odvodnění, prudké armované násypy, opěrné zdi, kvalitně provedené navazující místní komunikace včetně dalších mostů. Jde například o nadjezd přes obchvat do Kozlova, protihlukové stěny a v neposlední řadě i rekonstrukce historického mostu Hůlová jako součást místní komunikace do Henčova,“ vyjmenovává Karel Liška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Zprovozněním obchvatu práce na celé stavbě ještě nekončí. Zbývá ještě spousta dokončovacích prací zejména kolem mostů. Budou nutná ještě drobná dopravní omezení při provozu – zejména snížení rychlosti, popřípadě omezení průjezdné šířky, dokončení místních komunikací do Nových Domků (cca do 12/2020) a do Henčova včetně mostu Hůlová (05/2021). Kompletní dokončení celé stavby je plánováno k 30. 6. 2021. Dodavatelem stavby bylo sdružení firem Eurovia CS a Colas CZ.

Obchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj VysočinaObchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj VysočinaObchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj VysočinaObchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj VysočinaObchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj VysočinaObchvat Velkého Beranova. Foto: Kraj VysočinaTrasa obchvatu Velkého Beranova. Foto: Kraj Vysočina
Tagy Colas CZ Eurovia CS II/353 II/602 Kraj Vysočina obchvat Nového Veselí Skanska Vysočina
26 komentářů