Obrazem: Geologický průzkum skončil, pod Prahou zanechal zárodky nového metra

Metro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: Hochtief

Ve vytěžených horninách se podařilo nalézt fosilie z období prvohor, především trilobity, mlže, hlavonožce a lilijice.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) po více než dvou letech dokončil geologický průzkum pro metro D v oblasti Pankrácké pláně. Práce zde prováděly společnosti Hochtief, Metrostav a Strabag. V rámci geologického průzkumu vzniklo téměř půl kilometru průzkumných děl, které budou součástí budoucích traťových tunelů, stanic, výstupů z nich nebo přestupních chodeb. Náklady na geologický průzkum činily do konce roku 2021 celkem 1,82 miliard korun. Na dokončený průzkum může navázat samotná stavba prvního úseku Pankrác D – Olbrachtova.

Průzkum na čtyřech lokalitách podle DPP potvrdil, že geologické podmínky, tvořené v této oblasti především vrstvami jílovitých břidlic, jsou v tomto úseku metra D složité. Horniny jsou většinou rozpukané, s menší pevností, místy přecházející do tektonicky silně podrcené až prohnětené směsi s drobnými úlomky, které lze lámat rukou.

Největším překvapením byla podle DPP a stavebních firem „reakce souvrství kosovských břidlic na probíhající ražby“. Kvůli snižování hladiny spodní vody začalo docházet k většímu sedání nadloží včetně traťových tunelů linky C. Tomu zabránilo použití tlakových injektáží a speciálních injektážních směsí na bázi organicko-minerálních pryskyřic. Díky tomu se sedání zastavilo.

Metro D, geologický průzkum na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Pramen: StrabagMetro D, geologický průzkum na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Pramen: StrabagMetro D, geologický průzkum na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Pramen: StrabagMetro D, geologický průzkum na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Pramen: StrabagMetro D, geologický průzkum na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Pramen: StrabagMetro D, geologický průzkum na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Pramen: StrabagMetro D, geologický průzkum v místě sjezdu z ulice 5. května do ulice Na Strži. Pramen: MetrostavMetro D, geologický průzkum v místě sjezdu z ulice 5. května do ulice Na Strži. Pramen: MetrostavMetro D, geologický průzkum v místě sjezdu z ulice 5. května do ulice Na Strži. Pramen: MetrostavMetro D, geologický průzkum v místě sjezdu z ulice 5. května do ulice Na Strži. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, zárodky na rohu ulic Na Strži a Budějovické u budovy České pošty. Pramen: MetrostavMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Autor: DPP/Petr HejnaMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Autor: DPP/Petr HejnaMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Autor: DPP/Petr HejnaMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Autor: DPP/Petr HejnaMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro D, geologický průzkum mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Pramen: HochtiefMetro, křížení linek C a D  na Pankráci. Vizualizace Metroprojekt.

„Metro D je stavba dekády. Jedna z nejvýznamnějších investic v Praze i České republice, do které hlavní město investovalo už skoro dvě miliardy. V řádech jednotek týdnů očekáváme rozhodnutí ministerstva dopravy o stavebním povolení a budeme pokračovat dále,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Podle šéfa DPP Petra Witowského mohly výsledky průzkumu dopadnout lépe, ale i mnohem hůře. „Dobrou zprávou je, že nedošlo k poškození stávající tratě metra C nebo okolní infrastruktury a přesně víme, co nás čeká,“ řekl Witowski. První na řadě je stavba úseku Pankrác – Olbrachtova, na kterou už má DPP smlouvu se zhotoviteli v hodnotě téměř 14 miliard. Průzkumná díla jsou sice základem pro novostavbu, nepředstavují ale ani desetinu z celkového objemu tunelů v tomto úseku. Stanice Pankrác D bude přestupní a kromě traťového tunelu do stanice Olbrachtova bude nutné na Pankráci vybudovat obratové koleje a také přejezd mezi trasami D a C.

Celá trasa metra I.D bude dlouhá 10,6 km s celkovým počtem 10 stanic (4 ražené, 5 hloubených a 1 povrchová): Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Provoz má zajišťovat 17 čtyřvozových souprav bez strojvedoucího.

Rada hlavního města schválila loni na začátku června zatím výstavbu metra trasy D z Pankráce na Nové Dvory, což má stát 52 miliard. Budování této části bude rozděleno do tří fází a právě první úsek spojující stanice Pankrác a Olbrachtova bude technicky nejnáročnější. Nyní se čeká na stavební povolení, dopravní podnik už vypsal i tržní konzultace pro úsek Olbrachtova – Nové Dvory.

Metro D, vedení linky. Pramen: DPP

Metro D, vedení linky.
Pramen: DPP

Geologický průzkum

Lokalita PAD1b (sjezdu z ulice 5. května do ulice Na Strži), průzkum prováděl Metrostav
• Hloubená šachta o vnitřním průměru 19,4 m a hloubce 27,25 m.
• Realizace vodorovného průzkumného vrtu ze dna šachty o délce cca 140 m + tří vrtů z povrchu do hloubky cca 50 m.
• Ze dna stavební jámy bude po zahájení stavby metra D zahájena ražba přístupové a vzduchotechnické štoly.
• Šachta PAD1b bude v průběhu výstavby metra D sloužit jako hlavní těžní šachta pro ražbu celé stanice Pankrác D.
• Po dokončení ražeb a vybudování přilehlých tunelů bude šachta sloužit jako větrací objekt pro tento úsek metra D i jako místo pro vytahování tunelovacích strojů TBM pro ražbu tunelů úseku ze směru od Náměstí Bratří Synků.

Lokalita PAD4 (rohu ulic Na Strži a Budějovická), Metrostav
• Hloubená šachta o vnitřním průměru cca 7 m a hloubce 30 m.
• Ražba průzkumného díla dlouhého 116,5 m v hloubce cca 25 m od povrchu, v místech budoucí jednolodní stanice Pankrác D.
• Z průzkumného díla bude po dokončení stavby přestupový tunel mezi linkami metra C a D ve stanici Pankrác a současně výstup směrem k OC Arkády.
• Zajímavostí je malý průměr šachty, v nejužším místě jen 7 m, přičemž speciální vrtací vozy pro ražby v tunelech mají délku 12 až 15 m. Z tohoto důvodu byly tyto vozy při spouštění do šachty částečně demontovány a v podzemí opět smontovány. Další zajímavostí je vzdálenost pouhých cca 5 metrů průzkumného díla PAD4 od traťového tunelu linky C.

Lokalita VO-OL (mezi ulicemi Na Strži a Jankovská), největší a nejrozsáhlejší průzkumné dílo, Hochtief
• Hloubená těžní šachta o vnitřním průměru 20 m a hloubce 36 m.
• Ražba průzkumného díla o celkové délce 322,85 m směrem k budoucí stanici Pankrác D.
• Nejnižší místo ve vyraženém tunelu je 43 m pod povrchem.
• Z průzkumného díla bude pravá část traťového tunelu mezi stanicemi Pankrác D a Olbrachtova, část průzkumného díla tvoří dno budoucí stanice Pankrác D.
• Zajímavostí je malý výškový rozdíl, jen 4 metry mezi průzkumným tunelem VO-OL a sousedním průzkumným dílem PAD4; vzdálenost průzkumného díla VO-OL od stávajících traťového tunelu linky metra C činí jen 10 metrů.

Lokalita OL1 (roh ulic Na Strži a Antala Staška), Strabag
• Hloubená šachta o vnitřním průměru 6 m a hloubce 30,5 m.
• Ražba průzkumné štoly o celkové délce 60,5 m.
• Z prostor konce štoly provedeno 5 horizontálních průzkumných vrtů v délce 50–68 m do prostoru budoucích traťových tunelů a pod stávající zástavbu v ulicích Antala Staška a Na Strži.
• Průzkumné dílo bude po dokončení stavby součástí stanice Olbrachtova.

Trilobiti a hlavonožci v metru

Na dvou lokalitách, OL1 a VO-OL, probíhal kromě geologického průzkumu také paleontologický výzkum vědců z Národního muzea. V místech budoucí stanice Olbrachtova se nachází svrchněordovické sedimenty, ve kterých se podařilo nalézt zkameněliny zástupců trilobitů (zejména Onnia superba, Phacopidina quadrata, Kloucekia solitaria, Eudolatites angelini), gastropody (Sinuites sp.), mlže (Synek sp.), graptolity nebo hlavonožce. Zajímavostí jsou nálezy schránek větších hlavonožců pokryté připevňovacími terči žahavců Sphenothallus sp., pokryté trsy koloniálních organismů Conchicolites sp. nebo drobnými koloniemi povlékavých mechovek. Také ve vytěžených horninách z lokality VO-OL se podařilo nalézt zajímavé fosilie z období prvohor, především trilobity, mlže, hlavonožce nebo lilijice. Některé ze zkamenělin je možné vidět v expozici Národního muzea.

Fakta z geologického průzkumu pro metro D v souhrnu za všechny čtyři lokality

Průměrná teplota v podzemí: kolem 5 °C
Objem vytěžené rubaniny: 55 415 m³, což znamená 3 383 nákladních aut s návěsem
Množství vyčerpané spodní vody: 76 600 m³
Množství použitého betonu:17 934 m³
Z toho stříkaného betonu: 12 096 m³
Počet použitých kotev: 30 374 kusů
Délka kotev: 104 558 m
Délka injektážních vrtů: 46 117 m
Množství použitých injektážních hmot: 1 145 tun
Použité výztužné ocelové prvky (ocelové sítě, přídavné výztuže apod.) 1 077 tun

Tagy dpp geologický průzkum Metro D
61 komentářů