Obchvat Zahrádek míří do šuplíku. Narušil by barokní kompozici, říká obec požadující tunel

Silnice I/15 v Zahrádkách u historické aleje. Foto: Google Street ViewSilnice I/15 v Zahrádkách u historické aleje. Foto: Google Street View

Tunelová varianta by vyšla výrazně dráž.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odkládá na neurčito plány na stavbu obchvatu obce Zahrádky na Českolipsku. Z obce měla vyvést zhruba šest tisíc aut, které po silnici I/15 na Litoměřice denně projedou.

K odložení plánů došlo poté, co Krajský úřad Libereckého kraje vydal se stavbou nesouhlasné stanovisko, jak vyplývá z dokumentu v registru EIA. Stalo se tak po odporu obce.

„Záměr představuje neakceptovatelný zásah do životního prostředí dotčeného území. Významné negativní dopady záměru zejména v oblasti ochrany předmětů soustavy Natura 2000, kulturních hodnot krajiny a psychické pohody obyvatel, dále také v oblasti ochrany vod a zemědělského půdního fondu, nelze žádnými opatřeními zmírnit na přijatelnou úroveň, případně dostatečně kompenzovat,“ uvedl krajský úřad ve svém stanovisku.

Přes tři kilometrů dlouhá silnice měla vést jižně od obce. V řízení obec uvedla, že by obchvat narušil barokní kompozici lipové Valdštejnské aleje. Při veřejném projednávání občané poukázali na „necitlivost zásahu do pietního charakteru kostela sv. Barbory a přidruženého hřbitova“, silnice by vedla v jeho těsné blízkosti. Lidé na jednání současně vyjádřili názor, že snížení dopravní zátěže obce by bylo možné řešit snížením povolené rychlosti v obci a instalací radaru pro měření rychlosti.

Alej už před desítkami let přetrhla stávající silnice, v její těsné blízkosti obec povolila výstavbu rodinných domků.

Odpůrci stavby obchvatu navrhovali vybudování tunelu. Podle ŘSD by ale tato verze znamenala neúměrné terénní úpravy, komplikované odvodňování báze tunelu a několikanásobně vyšší náklady. „Projekt dáme do šuplíku a budeme připravovat stavby, které širší veřejnost chce,“ řekl ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth. Trasa je detailněji popsána v informačním letáku.

Trasa navrhovaného obchvatu Zahrádek. Foto: ŘSDBarokní kompozice u Valdštejnské aleje. Foto: Mapy.czValdštejnská alej v Zahrádkách. Foto: Obec Zahrádky

 

Tagy EIA I/15 Obchvat Zahrádek Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
120 komentářů