Obchvat Olbramovic se vzdaluje. MD zrušilo povolení, odvolání přišlo i z Čapího hnízda

Silnice I/3, Olbramovice. Autor: Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40777791Silnice I/3, Olbramovice. Autor: Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40777791

Výstavba dlouho plánovaného obchvatu středočeských Olbramovic na silnici číslo 3 se opět odkládá na neurčito. Ministerstvo dopravy vyhovělo řadě odvolání

Výstavba dlouho plánovaného obchvatu středočeských Olbramovic na silnici číslo 3 se opět odkládá na neurčito. Ministerstvo dopravy vyhovělo řadě odvolání proti stavebnímu povolení vydanému krajským úřadem a povolení zrušilo. Povolovací proces se tak vrací znovu na kraj a prakticky na začátek. Ředitelství silnic a dálnic už posunulo předpokládané datum zahájení výstavby na příští rok, ačkoliv původně byla stavba už na loňském (a také letošním) „zahajovacím seznamu“.

Odvolání podaly obce, firmy i fyzické osoby. Je mezi nimi například Davo Corporation, která na okraji Olbramovic provozuje autocentrum, nebo firma Imoba, jejíž ubytovací a restaurační zařízení Čapí hnízdo se po zbudování obchvatu ocitne blíže frekventované silnici. Imoba si například stěžuje na nedostatečné posouzení hluku. Ministerstvo přitom ve svém výroku poukázalo na nepořádek na krajském úřadu, který při vydávání povolení udělal celou řadu chyb. Například neevidoval doručenky, spis vedl nepořádně nebo nevyznačil změny v opravném rozhodnutí. Také se zapomněl odkázat na zákon o urychlení výstavby, díky kterému má obchvat Olbramovic prioritu. Kraj podle MD také nijak nezdůvodnil, proč zahajoval správní řízení dvakrát.

Plány na výstavbu obchvatu jsou staré třicet let, stavba měla začít už na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Měla už stavební povolení, ale ztroskotala na nedostatku peněz. Olbramovicemi projede denně přes 20 tisíc aut, což je řadí mezi nejzatíženější obce v republice. ŘSD přitom stále nemá ani všechny potřebné pozemky, probíhá vyvlastnění. Výběrové řízení na zhotovitele chtějí silničáři vypsat letos v srpnu.

Co také vytýká MD krajskému úřadu:

• krajský úřad nedoručoval veškeré písemnosti všem účastníkům řízení, např. nedoručoval prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Votice, byť se stavební záměr týká k. ú. Votice,

• krajský úřad doručoval písemnosti špatně, resp. v rozporu se správním řádem, např. doručoval dodejkou namísto do vlastních rukou, což znamená, že bylo doručeno jiné osobě, než účastníkovi řízení,

• krajský úřad nedoložil splnění zákonných lhůt pro doručení prostřednictvím veřejné vyhlášky na úředních deskách krajského úřadu a obecního úřadu Olbramovice,

• první oznámení o zahájení stavebního řízení bylo odlišné od žádosti stavebníka,

• vydání druhého oznámení o zahájení stavebního řízení nebylo nijak zdůvodněno, což s sebou nese značné nejasnosti stran stavebního záměru a vedení stavebního řízení,

• stavební povolení se nedostatečným způsobem nebo vůbec nevypořádalo s námitkami, vypořádání námitek je tak nepřezkoumatelné, jako celé stavební povolení,

• spis byl veden v rozporu se správním řádem a současně nebyl kompletní,

• účastníci nebyli seznámeni s doplněním spisu před vydáním rozhodnutí,

• zásadní pochybnosti jsou o verzi projektové dokumentace, která byla podkladem pro vydání rozhodnutí,

• některé námitky nebylo možné vypořádat, neboť odkazovaly na písemnosti, které nebyly obsahem spisu, atd.

Tagy Ministerstvo dopravy obchvat Olbramovic ŘSD silnice I/3 stavební povolení Top
42 komentářů