LOT 3a leaderboard

Obchvat obce Ořech u Prahy okolí neovlivní, nemusí do procesu EIA

Pohled v trase obchvatu Ořechu severovýchodním směrem z ulice Zbuzanská. Pramen: Ořech/dokumentace EIAPohled v trase obchvatu Ořechu severovýchodním směrem z ulice Zbuzanská. Pramen: Ořech/dokumentace EIA

Jde o jeden z mála obchvatů v zemi, kdy přípravu zajišťuje sama obec.

Obec Ořech, která leží v těsné blízkosti jihozápadní části Pražského okruhu, zdolala důležitou metu v přípravě stavby vlastního obchvatu. Ze zjišťovacího řízení krajského úřadu Středočeského kraje vyplynulo, že obchvat „nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona“. Znamená to, že stavba nemusí do podrobného a zdlouhavého procesu posuzování vlivu na okolí (EIA).

Termín zahájení a dokončení výstavby obchvatu obce Ořech není aktuálně přesně znám. „Předběžně se však předpokládá zprovoznění záměru k roku 2023 a k tomuto časovému horizontu jsou proto provedena příslušná hodnocení,“ píše se v dokumentaci EIA, která byla poslána do takzvaného zjišťovacího řízení na krajský úřad začátkem roku.

Obec úřadu poslala už druhou žádost, o první posouzení žádala už předloni v listopadu, loni na počátku roku ale svoji žádost stáhla a přepracovala. Jde o jeden z mála obchvatů v zemi, kdy přípravu zajišťuje sama obec. Ořech má zároveň podepsanou smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem. Obec má zajistit územní rozhodnutí, kraj pak bude pokračovat v další projektové přípravě.

Trasa navrhovaného obchvatu. Foto: Obec Ořech

Trasa navrhovaného obchvatu. Foto: Obec Ořech

Okolo obce vznikne dvoupruhová komunikace o délce 2,51 kilometru, která odvede tranzitní dopravu mimo obydlenou část. Začátek trasy se napojuje na ulici Karlštejnská mezi Ořechem a Zbuzany. Dále trasa pokračuje severním směrem podél Ořechu a kříží ulice Uhelná a Zbuzanská. Následně se trasa stáčí severovýchodním směrem a vede přes okružní křižovatku, která bude sloužit pro napojení obchvatu obce Ořech na dálnici D0 (Pražský okruh). Poté trasa pokračuje východním směrem a vede souběžně s Pražským okruhem. Konec trasy je napojen na ulici Slivenecká na severovýchodním okraji obce Ořech.

Obchvat je navržen jako silnice III. třídy. Na rozdíl od původního záměru na něm bude snížena rychlost na 70 km/h.

Tagy EIA obchvat obce Ořech seznam Středočeský kraj
76 komentářů