Obchvat Havířova vstoupil do procesu EIA, součástí bude půlkilometrový tunel

Havířovský velký kruhový objezd Zdroj: Google Street ViewHavířovský velký kruhový objezd Zdroj: Google Street View

Součástí 19kilometrové trasy bude také několik mimoúrovňových křižovatek i ražený tunel Těrlicko s délkou 500 metrů.

Plánovaná silnice I/11 Havířov – Třanovice vstoupila do fáze posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Stavba přinese kromě realizace plnohodnotného obchvatu Havířova a dalších obcí také napojení celého přilehlého regionu na dálnici D48.

Součástí 19kilometrové trasy bude několik mimoúrovňových křižovatek (MÚK) i ražený tunel Těrlicko s délkou 500 metrů. Z havířovského rondelu u nádraží vznikne mimoúrovňová prstencová křižovatka. Předpokládaná cena celé stavby je více než osm miliard bez DPH.

V současné době je osobní tranzitní doprava z Ostravy směrem na Český Těšín a dále směrem na Slovensko vedena přes centrum Havířova, kterým denně projede přes 18 tisíc aut. To by měla navrhovaná přeložka silnice I/11 změnit. V úseku od vjezdu do Havířova po MÚK Havířov – východ je trasa až na výjimky převážně čtyřpruhová, směrově rozdělená, od MÚK Havířov – východ po MÚK Třanovice je dvoupruhová směrově nerozdělená.

Tunel Těrlicko je situován pod stávající zástavbou obce, a to z důvodu jejího výškového vedení. Půjde o jednu obousměrnou tunelovou troubu. Na trase přeložky se nachází velký počet mostních objektů, z nichž pět je považováno za významné (jejich délka je více než 100 metrů).

Jestli půjde vše podle plánů, očekává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vydání územního rozhodnutí v roce 2024. Stavební povolení by pak silnice měla získat v roce 2027, poprvé se má kopnout do země už o rok později. Hotovo by mohlo být v roce 2032. V dlouhodobém výhledu po dostavbě silnice I/68 směr Bohumín-Vrbice bude trasa silnice I/11 a I/68 významným propojením mezi stávající dálnicí D1 (Vrbice) a dálnici D48 a stane se též významnou severojižní osou hustě obydlené aglomerace.

I/11, obchvat Havířova. Pramen: ŘSDI/11, obchvat Havířova. Pramen: EIAI/11, obchvat Havířova. Pramen: EIA
Tagy EIA Havířov-Třanovice I/11 I/11 Havířov-Třanovice obchvat Havířova Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
49 komentářů