Obce na Osoblažsku chtějí převzít od Českých drah provoz na úzkokolejce

Úzkorozchodná trať Třemešná - Osoblaha. Autor: JanSuchy – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4658006Úzkorozchodná trať Třemešná - Osoblaha. Autor: JanSuchy – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4658006

Podle starostů České dráhy dlouhodobě podceňovaly či přehlížely problémy, které se na úzkokolejce vyskytovaly.

Starostové obcí sdružených v obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha chtějí jednat o tom, že by převzali provoz na úzkokolejné dráze vedoucí z Třemešné do Osoblahy. Podobné plány už měly obce podél trati dříve. Zastavení provozu kvůli neprovozuschopné lokomotivě Českých drah a nahrazení vlaků autobusy ale přinutilo starosty jednat rychleji.

Na dnešním jednání se dohodli na odeslání dopisu adresovaném například ministrovi dopravy nebo hejtmanovi Moravskoslezského kraje. Mají obavu, že peníze investované do zachování úzkokolejky by mohly přijít vniveč. „Od roku 2016 se tu investovalo 120 milionů korun. Výsledkem je, že nám České dráhy ze dne na den zastavily dopravu a jezdí pouze parní vlaky o víkendu,“ řekl Mojmír Pargač, starosta Slezských Rudoltic.

České dráhy zastavily provoz ve čtvrtek, v den, kdy začaly platit nové předpisy ECM řešící systém údržby vozidel. Dopravce má na trati dvě lokomotivy: jednu na modernizaci od loňského roku a druhou s už překročeným proběhem kilometrů před opravou. Pokud chtěl dodržet předpisy, musel zastavit provoz. Dosud České dráhy jezdily s lokomotivou 705.913 a dvěma vozy Balm/u. „Lokomotivu a jeden vůz nyní přistavíme k údržbě vyššího stupně,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Starostové obcí v dopise uvádí, že České dráhy provoz nezvládají. „Dlouhodobě podceňovaly či přehlížely problémy, které se na úzkokolejce vyskytovaly. Lokomotivy a vozy dopravce ČD jsou na této trato dlouhodobě podudržované a není jim věnována patřičná péče nejen opravárenská, ale i legislativní,“ píše se v dopise.

Obce shání vozidla v zahraničí

České dráhy slíbily obnovení provozu v září. Jenže ani pak vlaky nejspíše nevyjedou, začne plánovaná výluka trati kvůli modernizaci přejezdů a dalším opravným pracím. „Není dobré, aby trať byla tak dlouho bez pravidelného provozu,“ dodal Pargač.

Obce chtějí zatím s Českými drahami jednat o pronájmu či odkupu vozidel, shánějí vozidla v zahraničí. „Záměrem je, aby samotné obce Osoblažska mohly o své trati rozhodovat a provozovat dopravu na ní v rámci svého nejlepšího svědomí ku prospěchu nejen obyvatel, ale i návštěvníků,“ uvádí starostové. „Hledáme volná vozidla po celé Evropě,“ dodal David Chovančík ze Slezských zemských drah.

Podle Šťáhlavského dopravce situace na úzkorozchodné dráze Třemešná ve Slezsku – Osoblaha velmi mrzí. „Pro zlepšení provozní situace na dráze realizujeme už od loňského roku modernizaci lokomotivy 705.914. O zájmu, který věnujeme budoucnosti dráhy svědčí fakt, že jsme u lokomotivy nepřistoupili k pouhé periodické obnově, ale že jsme zadali komplexní modernizaci a rozsáhlou opravu, která jí  má umožnit další dlouhodobý provoz.  Jedná se tedy o skutečně velmi rozsáhlou obnovu celého jedinečného stroje. Lokomotiva bude uvedena do jednoho z historických nátěrů této řady. Oprava měla být dokončena v dostatečném předstihu před vyvazovací opravou druhého stroje 705.913,“ dodal Šťáhlavský.

Podle Pargače nemají obce rozhodně v plánu usilovat i získání trati. „Spolupráce se Správou železnic je velmi dobrá, vycházíme si vzájemně vstříc,“ dodal starosta. Obce už dříve odkoupily od Správy železnic nádražní budovy, u kterých finišuje rekonstrukce.

Osoblažská úzkokolejka je dnes jediná veřejná úzkorozchodná dráha na Moravě a ve Slezsku a jedna ze tří posledních provozovaných v České republice. Byla vybudována s rozchodem 760 mm v roce 1898. Celá dráha z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy měří 20 kilometrů, je na ní nejvyšší rychlost 40 km/h a největší stoupání činí 27 promile. Přibližně 2 kilometry od Třemešné se nachází také nejmenší oblouk na české železniční síti o poloměru pouhých 75 metrů. Vlaky ho mohou projíždět rychlostí jen 20 km/h.

Tagy České dráhy ECM Osoblažská úzkokolejka Osoblažská úzkorozchodná dráha seznam¨ Slezské zemské dráhy Trať 298 Třemešná ve Slezsku Osoblaha
130 komentářů