Nový výzkum dává možnost postavit jez na Labi v Děčíně

Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.

Podle Kupky by plavební stupeň otevřel cestu k dopravě zkapalněného plynu či ropy do Česka.

Desítky let trvají spory o vybudování nového jezu na Labi u Děčína, který by přinesl lepší splavnění Labe. Zastánci Plavebního stupně Děčín mají teď nový argument pro vybudování. Výzkum Technologické agentury České republiky (TAČR) potvrdil názor, že kompenzační opatření za ztrátu bahnité náplavy při výstavbě jsou proveditelná.

Tým odborníků dospěl závěru, že možný negativní vliv na přírodní stanoviště lze kompenzovat. Stavbu dlouhodobě podporují rejdaři, zlepšila by splavnost řeky. České a německé ekologické organizace tvrdí, že jediný plavební stupeň nemůže zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, během kterých není možné po řece plout. Plány stojí i kvůli posudku Národního parku České Švýcarsko, podle kterého by stavba poničila unikátní labský kaňon.

Problém se týká stanoviště označeného jako 3270 v úseku od Střekova po Hřensko. „Konečně máme v rukou opravdu vědecké ověření týmem vědců různého zaměření, které dokazuje, že kompenzace jsou možné. V rámci studie byl též prováděn průzkum zahraničních projektů, které v rámci EU prokazatelně vedly k vytvoření nebo rozšíření stanoviště 3270, což jen ukazuje, že předchozí závěry o nemožnosti kompenzačních opatření nebyly objektivní. Podobný příklad máme i z České republiky, kde byl realizován komplex experimentálních balvanitých výhonů v úseku labského kaňonu pod plánovaným profilem záměru Plavební stupeň Děčín. Díky tomu se zde v posledních letech rozvíjí prokazatelně kvalitní bylinné společenstvo stanoviště 3270,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle něj je projekt Plavební stupeň Děčín, na rozdíl od kanálu Dunaj Odra Labe, realistickým, ekologicky obhajitelným projektem. „Jeho význam spočívá nejen v možnosti přemístit část nákladní dopravy na vodu, ale i v otevření další dopravní cesty, po které budeme v budoucnu moci dopravovat do České republiky ropu a zkapalněný plyn,“ dodal Kupka.

Cílem kompenzačních opatření je adekvátním způsobem úspěšně a dlouhodobě rozšířit stávající plochy s rozvojem bylinných společenstev stanoviště mimo úsek, který je vymezený jako hydrostatické vzdutí záměru Plavební stupeň Děčín. Dolní Labe umožňuje podle studie s dostatečnou rezervou navrhnout plochu kompenzačních opatření, která významně přesahuje plochu 14,72 ha (1,6násobek ovlivněné plochy stanoviště). Má jít například o umělé kompenzační náplavy tvarově se blížící k reálným náplavům lokalit stanovišť 3270 nebo břehové úpravy v inundačním území, které se dle výstupů tohoto řešeného projektu osvědčily na realizovaných projektech v zahraničí.

Tagy jez Děčín Labe Plavební stupeň Děčín Ředitelství vodních cest splavnění Labe
145 komentářů