Nový strašák železničních dopravců: tiché koridory. Špalíky zlepšení nepřinesly

Nákladní vlak v Königsteinu na hlavní trase Děčín - Drážďany. Foto: LVT771, Wkimedia CommonsNákladní vlak v Königsteinu na hlavní trase Děčín - Drážďany. Foto: LVT771, Wkimedia Commons

Nákladní železniční dopravce čekají v příštích letech s velkou pravděpodobností velké investice do vozidel. Ve hře je zavedení takzvaných tichých

Nákladní železniční dopravce čekají v příštích letech s velkou pravděpodobností velké investice do vozidel. Ve hře je zavedení takzvaných tichých koridorů, kde by nesměly jezdit stávající nákladní vlaky v noci. I když je Česko proti, zřejmě se zavedení nevyhne.

V praxi by takové opatření znamenalo, že v noci by nemohly jezdit nákladní vlaky po těchto koridorech se stávajícími litinovými brzdovými špalky, ale novějšími kompozitními nebo s kotoučovými brzdami,“ řekl ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech.

Podle něj jde o změny navržené v technické specifikaci pro interoperabilitu pro hluk, která vyjde jako nařízení Evropské komise a tím bude závazná pro všechny členské státy. Hlavními zastánci jsou Němci a Rakušané, kterým jde o vymístění noční hlučné dopravy hlavně z tratí vedoucích údolími řek. Z hlediska určení tratí, které budou prohlášeny za tiché, jsou zatím ve hře dvě možnosti. Buď bude na každé zemi, jaký koridor si zvolí za tichý, nebo to bude uvedeno přímo v nařízení. Česká republika preferuje první variantu.

I když je SŽDC proti takovému opatření a v Česku takový koridor nevznikne, i tak budou ohroženi tuzemští dopravci. Mezi navrhovanými úseky pro tiché koridory je údolí Labe. Vzhledem k objemu nákladu, který po železnici proudí právě touto tratí by to pro české dopravce znamenalo velké investice do výměny vozů. Dopravci přitom nemohou počítat s tím, že by jezdili více přes den: tratě jsou tak vytížené, že v noci jezdí hlavně nákladní vlaky. Nicméně bude pravděpodobně možné získat dotaci na výměnu brzdového systému.

Nový právní předpis EU by měl být účinný koncem roku 2019. Přesný datum zavedení tichých zón může ovlivnit i délka případného přechodného období, která dosud nebyla stanovena.

Podle Jaroslava Tyleho, který se ve sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz problematikou zabývá, už někteří dopravci vyzkoušeli přezbrojení na jiné typy špalíků, takzvané LL vyrobené z kompozitních materiálů. „Bohužel, zkušenosti ukazují, že LL špalíky nejsou náhradou za litinu, tak jak bylo při jejich uvedení na trh deklarováno. Hlavně při brzdění z nízkých rychlostí dochází k překračování maximálního brzdného účinku, výraznému překračování maximálního zábrzdného zpomalení a nadměrnému zahřívání brzdových zdrží a kol,“ dodal Tyle.

Při zkouškách vozu přestrojeného z litiny na LL špalíky na zkušebním okruhu docházelo i při různých nastavení brzdového rozvaděče opakovaně k jízdě smykem a tedy k poškození dvojkolí. Další nebezpečí z nadměrného zahřívání kol je poškození jízdní plochy z důvodů vydrolení materiálu. I proto se raději vrací zpět k litině. „Dopravci hledí s obavami na rok 2020, kdy některé země jako například Německo zakazují jízdu vozů s kovovými zdržemi na své území,“ dodal Tyle.

Tagy brzdové špalky nákladní dopravci SŽDC tiché koridory Žesnad.cz
33 komentářů