Nový plán: železniční „okruh“ u Prahy. Pomohl by hlavně nákladním dopravcům

Nákladní vlak ČD Cargo po výjezdu ze stanice Praha - Libeň. Foto: Jan SůraNákladní vlak ČD Cargo po výjezdu ze stanice Praha - Libeň. Foto: Jan Sůra

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začíná prověřovat možnosti úprav některých tratích kolem Prahy, které by pomohly odlehčit železniční dopravě zejména

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začíná prověřovat možnosti úprav některých tratích kolem Prahy, které by pomohly odlehčit železniční dopravě zejména v hlavním městě. Smyslem úprav je především vytvořit alternativu pro nákladní vlaky, aby nemusely Prahou projíždět.

Zatímco o Pražském okruhu pro auta se mluví desítky let a stále není hotový, „okruh“ pro vlaky je novinkou. S nápadem přišlo sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz, kterému se dlouhodobě nelíbí nedostatečná kapacita tratí v Praze, která vede k výraznému prodlužování doby jízdy nákladních vlaků. „Jde o návrhy úprav tratí v okolí Prahy, díky kterým by řada nákladních vlaků nemusela do Prahy zajíždět,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

Nákladním dopravcům se podařilo přesvědčit stát, že úpravy tratí kolem Prahy jsou nutné. Na konferenci k Pražskému okruhu minulý týden v Senátu náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček uvedl, že ministerstvo  již SŽDC zadalo úkol prověřit možnosti rozšíření stávajících tratí a zbudování nových propojek.

Nepůjde o klasický okruh, úpravy mají umožnit zlepšení kapacity hlavně na severovýchod od Prahy. Pro nákladní dopravce je hlavní úprava trati z Kralup nad Vltavou do Neratovic a dál do Všetat, došlo by tak k lepšímu propojení pravobřežní a levobřežní trati podél Labe.

Podle mluvčí SŽDC Nely Friebové jakékoliv investice směřující ke snížení rozsahu tranzitní nákladní dopravy v Praze závisí na dopracování Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Podle informací deníku Zdopravy.cz by po mnoha pokusech mohla studie vyjít alespoň do Mladé Boleslavi, především díky navýšeným odhadům počtu nákladních vlaků z automobilky Škoda Auto.

„Nejde jen o liniová opatření na konkrétních tratích, ale i o investice, které postupně uvolní kapacitu stanice Nymburk hl. n. Tato stanice je dnes významně využívána zátěží a soupravami spojenými s produkcí Škoda Auto, a to rovněž z důvodu nemožnosti odstavování/vyčkávání souprav blíže Mladé Boleslavi,“ uvedla Friebová.

Podle aktuálních návrhů SŽDC by mělo dojít k vybudování nové infrastruktury pro automobilku na východ od Mladé Boleslavi vybudováním jednak klíčové nové stanice Mladá Boleslav – východ, která by umožnila odlehčit seřazovací stanici Nymburk a dále takzvané Bezděčínské spojky, která by přivedla vlaky od Nymburka do automobilky podél dálnice D10 bez nutnosti jízdy přes údolí Jizery v Mladé Boleslavi. Kromě toho by nová stanice umožnila do značné míry převést zátěž na rozřazení vozů z Prahy-Libně kromě do rovněž obnovované seřazovací stanice Kralupy i Nymburka.

Novým pojmem je Tišická spojka, která by umožnila přímou jízdu nákladních vlaků z pravobřežní tratě ve směru od Kolína na trať Neratovice – Kralupy nad Vltavou, aby nemusely vlaky jezdit úvratí přes stanici Všetaty. Tato spojka a trať Neratovice – Kralupy n.V. by po zkapacitnění a elektrizaci umožnila vyřešit především zatížení stanice Praha – Libeň, kterou dnes tranzitující nákladní vlaky musí projíždět a často zde musí čekat i několik hodin.

„Zadání prověření na úrovni studie proveditelnosti ale proběhne až po dokončení aktuálně zpracovávaných dokumentací, které jsou s tímto záměrem v přímé kolizi – a to zmíněná Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec a Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany,“ dodala Friebová.

Podle ní uzlem Praha v ose Kolín – Praha – Kralupy nad Vltavou dnes denně projíždí v průměru cca 32 vlaků. „To je součet vlaků, které by v případě řádné kvality železniční dopravní cesty mohly prakticky ihned jezdit přes Všetaty a vlaků, které jsou potenciálem k šetření investice v úseku Dřísy – Neratovice – Kralupy nad Vltavou,“ podotkla Friebová.

Tagy Bezděčínská spojka nákladní železniční doprava Správa železniční dopravní cesty SŽDC Tišická spojka Top úpravy železničních tratí ve Středočeském kraji Žesnad.cz
63 komentářů