dpp

Nový jízdní řád v Olomouckém kraji: nástup nových RegioPanterů a zrychlení do Uničova a Šumperku

Nový RegioPanter řady 650, který bude jezdit nejprve v Olomouckém kraji, na jaře se přesune do Moravskoslezského kraje. Foto: České dráhyNový RegioPanter řady 650, který bude jezdit nejprve v Olomouckém kraji, na jaře se přesune do Moravskoslezského kraje. Foto: České dráhy

Hlavní zrychlení na trati do Uničova nastane v červnu.

Železnice v Olomouckém kraji zažívá velkou proměnu. K již dokončené elektrizaci a modernizaci trati Olomouc – Uničov – Šumperk přibude ještě 27 nových jednotek RegioPanter, které začnou České dráhy přejímat příští rok.

Dopravce se už včera pochlubil převzetím nové jednotky 650, která začne v příštích dnech jezdit z Olomouce do Šumperka přes Uničov. Dvouvozový RegioPanter je ale zatím jen ochutnávkou pro cestující. V dubnu začnou České dráhy přebírat jednotky 640, které budou třívozové. Ty již budou určeny pro provoz v Olomouckém kraji. Jednotka řady mají poté zamířit do Moravskoslezského kraje.

Od června by na modernizované trati přes Uničov měly jezdit jen nové jednotky. V tuto dobu zároveň s účinností úřední změny začne platit dynamičtější a obsáhlejší jízdní řád, který na tomto úseku plně využívá vlastnosti jak zmodernizované železniční infrastruktury s nejmodernějším vlakovým zabezpečením ETCS, tak i dynamické vlastnosti nových elektrických jednotek.

V roce 2023 očekávají ČD dodávku 22 nových třídílných elektrických jednotek řady 640 RegioPanter. Zbývající jednotky do celkového počtu 27 kusů budou dodány v první polovině roku 2024. Postupné dodávky nových elektrických jednotek zajistí provoz na nově zmodernizované trati z Olomouce do Šumperka. Zároveň postupně nahradí dosluhující jednotky řady 460 a klasické soupravy s elektrickou lokomotivou na celém území Olomouckého kraje. Touto obměnou vozového parku výrazně stoupne podíl provozovaných nízkopodlažních železničních vozidel.

V jízdním řádu pro rok 2023 zůstává zachován rozsah vlakové dopravy na území Olomouckého kraje na úrovni předchozího jízdního řádu, tedy zhruba šest milionů vlakokilometrů.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Olomouckém kraji

Trať 280 Hranice na Moravě – Vsetín
Ve druhé polovině roku 2023 ČD předpokládají kompletní obměnu dosud provozovaných elektrických jednotek za nové třídílné jednotky RegioPanter.

Trať 290 Olomouc hl. n. – Šumperk
První týden od zahájení nového jízdního řádu v termínu od 11. do 19. prosince 2022 bude na nově otevřeném úseku ze Šumperka do Uničova dočasně snížena traťová rychlost. V souvislosti s tím může docházet ke zpožděním jednotlivých spojů o 10–15 minut. Jízdní řád pro rok 2023 rozdělen na období platnosti do 10. června 2023 a od 11. června 2023 (datum úřední změny jízdního řádu). Do data červnové úřední změny bude zachován stávající dopravní model, co se týče počtu vlaků a cestovní rychlosti. Nasazeny zde budou v první fázi dvoudílné elektrické jednotky RegioPanter a elektrické lokomotivy řady 362 s klasickou soupravou.

Od data úřední změny, tj. po kompletní dodávce nových vozidel pro tuto trať, bude zaveden dynamický jízdní řád s navýšeným počtem spojů, které budou z Olomouce dále pokračovat přes Přerov do Nezamyslic a Vyškova na Moravě. U části spojů (rychlých osobních vlaků) bude cestovní doba na 58kilometrovém úseku ze Šumperka do Olomouce zkrácena o 12 až 15 minut na celkových 50 minut.

Trať 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku
Na této trati budou zavedeny nové víkendové spoje o hlavních školních prázdninách s odjezdem z Lipové Lázní v 10:07 a 16:07, v opačném směru z Javorníku ve Slezsku v 11:02 a 17:01.

Trať 300 Přerov – Brno hl. n.
Všechny spoje relace Olomouc hl. n. – Přerov – Nezamyslice – Vyškov na Moravě budou vedeny vlaky v elektrické trakci. Od data úřední změny, tj. od 11. června 2023, budou vlaky vedeny již z/do Šumperka a Uničova třídílnou elektrickou jednotkou RegioPanter.

Na ostatních tratích dojde pouze k drobným úpravám především datumových omezení jízd vlaků.

Tagy České dráhy GVD 2022/2023 KIDSOK Olomoucký kraj řada 640 RegioPanter
22 komentářů