Nový jízdní řád na jihu Čech: Dodané Pantery vyjedou do Písku, Tábora i Jindřichova Hradce

Vlaky ČD a GW Trainu na nádraží v Českých Budějovicích. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářVlaky ČD a GW Trainu na nádraží v Českých Budějovicích. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Nasazení na trať z Budějovic do Tábora je naplánováno až po ukončení výstavby koridoru v úseku Soběslav – Doubí.

Nový železniční jízdní řád nepřinese na jih Čech zásadní změny v hustotě provozu, kvalita vozového parku by se ale během jeho platnosti měla skokově zlepšit. České dráhy hodlají v Jihočeském kraji postupně nasadit deset nových elektrických jednotek RegioPanter, čímž se počet těchto vlaků v regionu zvýší na 14.

Stávající Pantery jsou nasazovány na relaci Strakonice – České Budějovice – České Velenice, kam by měla zamířit i část nových vozidel. Nové jednotky ale podle drah postupně začnou vozit cestující i na linkách z Budějovic do Písku, Jindřichova Hradce, Horního Dvořiště a Tábora.

Nasazení na trať z Budějovic do Tábora je naplánováno až po ukončení výstavby koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, která povede ke zrušení stanice Roudná. Správa železnic počítá s jednokolejným zprovozněním úseku v srpnu 2022, dvojkolejně se má jezdit od listopadu 2022.

V rámci letní změny jízdního řádu od 13. června 2021 byl na některých tratích omezen provoz vybraných vlaků o letních prázdninách. V novém jízdním řádu 2021/2022 bude toto omezení u řady spojů zrušeno, vlaky tak pojedou i v letním období.

Přehled změn v regionální dopravě v Jihočeském kraji (Pramen: ČD + JČK)

Tratě 190/200 České Budějovice – Strakonice (– Písek)
• Spěšné vlaky České Budějovice – Písek s odjezdem z Č. Budějovic v 8:13 (Sp 1984) a zpět s odjezdem z Písku v 10:38 (Sp 1989) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Osobní vlak s odjezdem z Písku do Českých Budějovic ve 3:54 (Os 8021) pojede v úseku Písek – Protivín nově pouze ve dnech školního vyučování a stejné omezení bude nově platit také u vlaků v opačném směru s odjezdy z Protivína do Písku ve 4:25 a 23:33 (Os 7973 a 7977). Důvodem těchto změn je zajištění prázdninového spojení v občanském dni (nově pojede pár Sp 1984 / Sp 1989) a naopak úspora vlakokilometrů v méně frekventovaných časech.
• Osobní vlaky s odjezdem z Českých Budějovic do Zlivi ve 20:13 (Os 8080) a zpět s odjezdem ze Zlivi ve 21:23 (Os 8083) pojedou v pracovní dny, kromě 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Mezi Zliví a krajskou metropolí tak bude o prázdninách zajištěno frekventované večerní příměstské spojení, které cestující využijí např. pro návrat z výletů.
• Poslední večerní vlak do Strakonic pojede z Českých Budějovic o 5 minut dříve, tj. už ve 22:52 (Os 8016). V krajské metropoli tak bude urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47). V souvislosti s tím budou rovněž posunuté odjezdy přípojných vlaků Os 7975 a 7977 v Protivíně, které odjedou o 5 minut dříve, tj. už ve 23:33.

Trať 192 Blatná – Nepomuk

• Na této trati dochází pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 194 České Budějovice – Černý Kříž (dopravce GW Train Regio)
Dochází z důvodu stabilizace dopravy k drobným posunům všech vlaků:

• změna jízdního řádu nevyznačených vlaků o 1 – 3 minuty
• 8121 nejede o vánočních prázdninách (27.12. – 31. 12.)
• 8123 jede o 8 minut dříve (dřívější příjezd R z Prahy)
• 8105/8145 odjezd o 11 minut později z Českých Budějovic
• 8115, 8123 nejede 24., 25., 31. 12.
• 8115, 8123 nejede 24., 25., 31. 12.
• 8120 nejede 25., 26. 12. a 1. 1.
• 8122 nejede o vánočních prázdninách (27.12. – 31. 12.)
• 8124 nejede o vánočních prázdninách (27.12. – 31. 12.)
• 8114 nejede 24., 25. a 31. 12.

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou

• Osobní vlak s odjezdem z Rybníka v 10:07 (Os 18826), který dosud jezdil pouze o sobotách, nedělích a svátcích, pojede nově také v pracovní dny v období od 2. května do 27. září.
• Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Rybníka ve 14:07 (Os 18834) a z Lipna nad Vltavou v 15:15 (Os 18835) již 25. září. Důvodem je úspora vlakových kilometrů. Toto omezení se týká pouze jednoho víkendu.

Trať 196 České Budějovice – Summerau (– Linec)

• Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Českých Budějovic ve 13:02 (Os 3881) a z Horního Dvořiště v 15:53 (Os 3884) již 25. září. Důvodem je úspora vlakových kilometrů, omezení se týká pouze jednoho víkendu.
• Na základě požadavku objednatele pojede poslední večerní vlak z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (Os 3889) z krajské metropole o 7 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od večerního rychlíku R 733 z Prahy (příj. ve 22:47).

Trať 197 Číčenice – Nové Údolí (dopravce GW Train Regio)

Upravují se vánoční omezení:
• 8111 nejede 24., 25., 31. 12.
• 18012 nejede 24., 25., 31. 12.
• 18067 nejede 24., 25., 31. 12.

Trať 198 Strakonice – Volary (dopravce GW Train Regio)

• 18124 dřívější odjezd vlaku o 9 minut. 8111 nejede 24., 25., 31. 12.
• 18012 nejede 24., 25., 31. 12.
• 18067 nejede 24., 25., 31. 12.

Trať 199 České Budějovice – České Velenice – (Gmünd NÖ)

• Osobní vlak s odjezdem z Českých Velenic do Českých Budějovic v 16:03 (Os 2174) a spoj v opačném směru s odjezdem z Českých Budějovic v 17:10 (Os 2175) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Zejména vlak Os 2175 je cestujícími hojně využívaný a objednatel proto inicioval zajištění jeho provozu o prázdninách.
• Poslední vlak z Českých Budějovic do Českých Velenic (Os 2171) pojede o 10 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47).

Trať 200 Protivín – Březnice

• Osobní vlak s odjezdem z Písku v 8:06 do Protivína (Os 7970) na žádost objednatele nově nepojede. Jako alternativu můžou cestující využít spěšný vlak Sp 1712 s odjezdem z Písku v 8:11 do Ražic, kde přestoupí na Os 8005 s odjezdem v 8:22 a příjezdem do Protivína v 8:31. Díky tarifní výjimce je jízdné při jízdě přes Ražice stejné, jako při cestě z Písku přímo do Protivína.
• Osobní vlak s odjezdem z Březnice do Protivína v 8:18 (Os 7948) má nově prázdninové omezení v pracovních dny pouze v úseku Březnice – Písek, v úseku z Písku do Protivína pojede tento spoj denně. Ke změně dochází z oběhových důvodů.

Trať 201 Tábor – Ražice – (Strakonice)

• V pracovní dny od 21. března budou na žádost objednatele obnoveny osobní vlaky z Tábora do Písku v 10:08 (Os 8426) a zpět z Písku do Tábora v 10:20 (Os 8427). Tyto vlaky byly zrušeny při letní změně jízdního řádu od 13. června 2021.

Trať 202 Tábor – Bechyně

• Po dohodě ČD s objednatelem bude na trati pro přehlednost sjednocen „letní“ jízdní řád. Platit bude od 4. června do 25. září. V současném grafikonu jely některé vlaky o víkendu pouze v období letních prázdnin, jiné v období do konce září.
• Vlaky s odjezdem z Tábora ve 14:06, 16:07, 18:08 a 20:09 (Os 28412, 28416, 28420 a 28424) pojedou do 27. května a od 29. září v pracovní dny (s výjimkou 31. prosince), od 30. května do 27. září pojedou denně. Se stejným datumovým omezením pojedou i vlaky v opačném směru s odjezdem z Bechyně v 15:02, 17:03 a 19:04 (Os 28415, Os 28419 a 28423). • Vlaky s odjezdem z Tábora v 10:06 (Os 28434) a z Bechyně v 11:01 a 21:05 (Os 28435 a Os 28427) pojedou o sobotách, nedělích a svátcích od 4. června do 25. září.

Trať 203/200 Strakonice – Březnice (– Beroun)

• Jízdní řád na této trati zůstává stejný, jako po úpravě platné od 13. června 2021.
• I nadále tak platí, že vlak s odjezdem z Berouna v 7:01 (Os 7904) pojede pouze v úseku Beroun – Březnice a analogicky vlak Os 7909 bude zajištěn pouze v úseku Březnice – Beroun (odj. z Březnice v 9:43).
• Vlaky Os 7917 (odj. z Blatné do Březnice v 17:12) Os 7906 (odj. z Březnice do Blatné v 10:14) pojedou v úseku Blatná – Březnice a opačně v období do 25. března a od 31. října denně, od 28. března do 27. října v pracovní dny.

Trať 220 České Budějovice – Tábor

• Jízdní řád na této trati bude díky společné iniciativě Českých drah a Jihočeského kraje pro cestující přehlednější. Zrušení prázdninových omezení v části trasy některých vlaků navíc zjednoduší oběhy souprav.
• Osobní vlak s odjezdem z Tábora do Českých Budějovic v 7:22 (Os 8207) nově pojede v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí denně.
• Osobní vlak s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Tábora v 12:59 (Os 8232) nově pojede v pracovní dny i o prázdninách.
• Spěšný vlak s odjezdem z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic v 15:44 (Sp 1739) nově pojede v celé trase celoročně v pracovní dny. V současném jízdním řádu nejede v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice o prázdninách.
• Osobní vlak s odjezdem z Českých Budějovic do Tábora v 17:12 (Os 8216) pojede denně v celé své trase.

Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec

• Na této trati dojde pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice

• S letní změnou jízdního řádu od 13. června 2021 došlo v rámci úspor k omezení tří spojů o letních prázdninách a o víkendech. Omezení těchto vlaků působilo dopravci oběhové problémy. Jelikož jde o turisticky velmi využívanou trať, navrženou změnu plně podporoval i objednatel.
• Spoje s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic ve 13:45 a 20:39 (Os 8715 a 8723), které dosud jezdily jen v pracovní dny kromě letních prázdnin, tak znovu pojedou denně. Vlak s odjezdem z Českých Velenic zpět do Českých Budějovic ve 22:06 (Os 8722), který dosud jezdil v pracovní dny kromě letních prázdnin, znovu pojede v pracovní dny celoročně.

Tagy České dráhy GVD 2021/2022 Jihočeský kraj jízdní řád
55 komentářů