LOT 3a leaderboard

Přehledně nový jízdní řád ČD: Railjet do Berlína, lepší vozy do Děčína, více spojů do Polska

Railjet mezi Brnem a Adamovem u bílovických tunelů. Foto: České dráhyRailjet mezi Brnem a Adamovem u bílovických tunelů. Foto: České dráhy

V současnosti vrcholí práce na novém jízdním řádu 2020, který vstoupí v platnost v neděli 15. prosince. Deník Zdopravy.cz přináší

V současnosti vrcholí práce na novém jízdním řádu 2020, který vstoupí v platnost v neděli 15. prosince. Deník Zdopravy.cz přináší základní přehled změn u dálkových vlaků Českých drah. Do Berlína zamíří rychlovlak railjet, více vlaků pojede do Polska a Rakouska a zahustí se provoz na několika vnitrostátních linkách. Přímé rychlíkové spojení s Prahou opět získají lázně Třeboň.

Bez přestupu z Vídně do Berlína i z Přerova do Přemyšlu nebo Brestu

Nové přímé spojení railjet Vindobona vyjede na svou trasu od května 2020. Zajistí přímé spojení Štýrského Hradce a Vídně s Drážďany a Berlínem. Spoj pojede v trase Štýrský Hradec (10:26) – Berlín (21:54 / 6:17) – Štýrský Hradec (17:33), v pátek a v neděli bude navíc v úseku Praha – Brno – Praha doplněn o posilový pár vlaků railjet Brněnský drak. Posíleny budou v hlavní přepravní špičce v pátky a neděle o další vozy také některé spoje railjet Vindobona mezi Prahou a Břeclaví, respektive Rakouskem.

O jeden pár vlaků navíc pojede také ze severní Moravy přes Břeclav do Vídně. Nový pár vlaků Porta Moravica pojede v trase současného expresu Helfštýn Bohumín – Břeclav a zpět a v Rakousku bude pokračovat až do/ze Štýrského Hradce. V opačném směru z jihu na sever pojede v trase vnitrostátního expresu Helfštýn nově vlak EuroCity Sobieski Vídeň – Gdyně a v dosavadní trase tohoto vlaku pojede nový spoj Porta Moravica. Obyvatelé severní Moravy tak budou mít k dispozici čtyři páry přímých vlaků do/z Vídně a nově navíc jeden až do/z jižního Rakouska. Na sever bude Porta Moravica pokračovat do Krakova a Přemyšlu na východě Polska nedaleko ukrajinských hranic. Jde o důležitý přestupní uzel pro další cesty na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva. V případě vlaku Porta Moravica bude vlak navázán na noční spoj Přemyšl – Lvov – Oděsa, s jedním přestupem tak půjde cestovat až k Černému moři.

Dalším novým vlakem tímto směrem bude rychlík Galicia Ostrava-Svinov (6:10) – Krakov – Přemyšl (13:19/14:40) – Krakov – Ostrava-Svinov (21:51). Změna se týká také vlaku EuroCity Báthory Budapešť – Břeclav – Ostrava – Varšava, který nově pojede až do/z Terespolu, pohraniční stanice na polsko-běloruských hranicích u města Brest. Pro letní turistickou sezónu jednají České dráhy s polským partnerem o vedení dalších přímých sezónních vlaků k Baltskému moři, například do Svinoústí nebo Kolobřehu.

Změnou vyvolanou modernizací tratě mezi Púchovem a Žilinou je zkrácení většiny spojů Valašský expres jen do/z Púchova s návazností na slovenské vnitrostátní vlaky ve směru Žilina a Košice. Zrušen bude sezónní spoj Bohemia Praha – Košice a spoj EuroCity Porta Bohemica Praha – Lipsko – Praha bude zkrácen jen na úsek Praha – Děčín – Praha.

Z Prahy přímo bez přestupu do lázní v Třeboni

Po mnohaleté přestávce získají lázně Třeboň a pohraniční České Velenice přímé rychlíkové spojení s Prahou. Vlaky Lužnice obslouží tuto trať každým směrem až čtyřikrát denně, doba jízdy bude přibližně 2 hod. 20 min.

U spojů linky R 17 z Prahy na jih Čech dojde k některým vzájemným výměnám v časech jízdy vlaků Vltava Praha – České Budějovice a Lužnice Praha – České Velenice. Spoje Vltava mezi Prahou a jihočeskou metropolí zrychlí přibližně o 7 minut. Vedle prodloužení rychlíků Lužnice z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic se rozšíří také rozsah provozu vlaků Vltava mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi.

Více jízd nabídnou také Jižní expresy. Do jejich souprav budou v jízdním řádu 2020 postupně zařazeny modernizované vozy 1. třídy s bistrem. Jižní expresy budou také ve větší míře posilovány o dodatečné vozy mezi Českými Budějovicemi a Prahou.

K rozšíření počtu jízd dochází také u rychlíků Rožmberk linky R 11 mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi. Některé z nich jezdily pouze ve vybrané dny v týdnu a nově pojedou každý den.

Více vlaků na frekventovaných vnitrostátních linkách

Nově pojede více přímých vlaků mezi Prahou a Klatovy a dochází také ke zrychlení těchto vlaků. Cestující z Klatov do Prahy ušetří 15 minut na cestě a z Prahy do Klatov 11 minut. Doba jízdy z Klatov do Prahy tak bude 2 hod. 17 min. a opačným směrem 2 hod. 15 min.

Lepší obslužnost bude zajištěna také na okraji dne, kdy budou jezdit nové Západní expresy Cheb (20:33) – Plzeň (22:00) – Praha (23:20) a Praha (22:39) – Plzeň (23:57). Tyto vlaky navíc zastaví v Hořovicích a v Rokycanech a zajistí lepší možnost pro návrat ze zaměstnání nebo z kulturních akcí v hlavním městě.

Na trati č. 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín bude jezdit denně poslední večerní rychlík s odjezdem z Děčína ve 21:46 a příjezdem do Prahy ve 23:34. Tento vlak jezdí letos jen v neděli.

Ranní dojíždění do práce do hlavního města posílí nový rychlík Teplice v Čechách (4:57) – Praha (6:36), který zastaví také v Ústí nad Labem, Lovosicích a v Roudnici nad Labem a zjednoduší se i večerní návraty díky novým vlakům Praha (21:34) – Teplice v Čechách (23:11) a Praha (22:34) – Ústí nad Labem (23:49). Na těchto dodatečných spojích budou využity i soupravy EuroCity. Oba tyto vlaky zastaví také v Roudnici nad Labem a Lovosicích. V pracovní dny bude také zkrácen interval mezi rychlíky linky R 20 doplněním tří párů vlaků v úseku Praha – Ústí nad Labem, resp. Děčín.

U souprav rychlíků R 20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín má podle ČD dojít k plošné výměně vozů. V novém jízdním řádu budě drtivá většina vozů modernizovaná. Půjde o první generaci vozů InterCity, kdy jsou v 1. třídě elektrické zásuvky 230 V pro napájení elektroniky a také nové sedačky a u každého místa individuální sklopný stolek. Vozy 2. třídy pak mají kombinované uspořádání s oddíly pouze se 6 individuálními sedačkami místo lavic s 8 místy v kupé a velkoprostorovou částí, kde jsou stejně jako v 1. třídě pouze 3 místa na šířku vozu.

Drobné změny se chystají také v pojmenování vlaků. Dosavadní spoje Hradečan v trase Praha – Hradec Králové – Trutnov ponesou nově jméno Krakonoš a v jízdních řádech se tak výrazně odliší od spojů, které mají cílovou nebo výchozí stanici v Hradci Králové nebo v jiném místě.

Pramen: ČD

Tagy České dráhy jízdní řád 2019/2020 Top
207 komentářů