cargo

Nový český námořní přístav: kolik bude stát a k čemu bude, má zjistit analýza

Provoz v hamburském přístavu. Foto: Jan SůraProvoz v hamburském přístavu. Foto: Jan Sůra

Česká republika by měla v roce 2022 získat vlastní námořní přístav, konkrétně 200 až 300 metrů dlouhou přístavní zeď v

Česká republika by měla v roce 2022 získat vlastní námořní přístav, konkrétně 200 až 300 metrů dlouhou přístavní zeď v Hamburku, u které budou moci přistávat lodě s ponorem kolem 11 metrů. Stát přístav získá výměnou za jiná území, která má nyní v Hamburku v dlouhodobém pronájmu.

Jenže zatím není jasné, jak velké investice si dnešní brownfield vyžádá, kdo je zaplatí, a jaké obchodní a dopravní možnosti vůbec přístav skýtá. Ředitelství vodních cest proto chystá zakázku na zpracování marketingové analýzy, která má přinést odpovědi. „Cílem je definovat konkrétní funkční parametry nového přístavního území v Hamburku, odpovídající reálné poptávce dopravního trhu mezi ČR a zámořím realizovaným přes Hamburk,“ uvedl zástupce šéfa ŘVC Jan Bukovský.

Česká území v Hamburku. Pramen: ŘVC
Česká území v Hamburku. Pramen: ŘVC

Jde například o to, jaké zboží a v jakých objemech zde bude možné překládat. Zároveň je podle Bukovského třeba stanovit konkrétní technické parametry nového přístavu, způsob dopravního napojení a odhadnout předpokládané investiční a provozní náklady. „Tyto vstupy jsou nezbytné pro nadcházející fázi jednání s městem Hamburk, kde se nejedná o tom, zda se bude výměna území realizovat, ale za jakých podmínek,“ doplnil Bukovský. Část investic totiž pokryje město Hamburk, které výměnu iniciovalo. Jde tak o to, v jakém stavu město území o rozloze tří hektarů předá, a v jakém bodě převezmou investiční štafetu Češi.

Vjezd do areálu Moldauhafen. Autor: ŘVC
Vjezd do areálu Moldauhafen. Autor: ŘVC

Česká republika má dnes v Hamburku na základě Versailleské smlouvy ve správě tři přístavní území. Moldauhafen (3000 m2) a Saalehafen (21000 m2) má v dlouhodobém pronájmu na 99 let do roku 2028 s opcí na dalších 50 let. Tyto přístavy nelze využít pro překládku z námořních lodí, neboť se sem nedostanou. I proto stát přijal nabídku města Hamburku na výměnu za námořní přístav. Peutehafen (8000 m2) pak český stát vlastní a využívá pro říční lodě.

O tom, že ŘVC zakázku na zpracování analýzy bere vážně, svědčí mimo jiné skutečnost, že před jejím vypsáním přistoupilo k takzvaným předběžným tržním konzultacím s firmami. Samotná zakázka má být vypsaná v nebližších dnech. 

Tagy Hamburk lodní námořní přístav ŘVC
19 komentářů