LOT 3a leaderboard

Novou silnici Českým rájem z Turnova do Jičína čeká veřejné projednání, ve hře jsou dvě varianty

Oprava silnice I/35 v roce 2018 u Radvánovic. Foto: Liberecký krajOprava silnice I/35 v roce 2018 u Radvánovic. Foto: Liberecký kraj

Aktuální plán počítá se zahájením stavby nejdříve v roce 2029.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) čeká další krok k tomu, aby v budoucnu mohli řidiči mezi Libercem a Hradcem Králové jezdit po silnici I/35 podstatně rychleji než dosud. Na čtvrtek 18. března chystá ministerstvo životního prostředí takzvané veřejné projednání, které je jedním z kroků pro vydání takzvaného stanoviska o vlivu záměru na životní prostředí.

Kvůli současné situaci bude probíhat projednání online, detaily k průběhu přenosu zveřejnilo ministerstvo životního prostředí na stránkách registru oznámení.

O stavbě nové silnice se mluví více než dvacet let. V minulosti narazila na odpor u některých neziskových organizací. I když je od počátku plánována jako silnice I. třídy, získala nálepku dálnice Českým rájem. Územím Chráněné krajinné oblasti přitom nevede, zasahuje ale do celkového krajinného rázu celého regionu.

Úsek z Turnova do Jičína je aktuálně na trase silnice I/35 nejproblematičtějším, dál do Hradce Králové se již připravuje stavba dálnice D35, z Liberce do Turnova vede silnice pro motorová vozidla.

Tunel u Turnova, čtyřpruh k Rovensku

ŘSD pro plánovanou výstavbu počítá se dvěma variantami. Obě jsou ve čtyřpruhovém uspořádání od Turnova k Rovensku pod Troskami, odkud jedna varianta počítá se severním obchvatem kolem Rovenska, druhá jižním. Dál trasa na Úlibice pokračuje střídavým třípruhem. Detailně jsou trasy popsány v informačním letáku ŘSD. Nejmenší vliv na životní prostředí má mít severní varianta, z které vznikne i napojení do Semil. Samotná stavba je ale stále daleko, mluví se o zahájení v roce 2029. Náklady mají přesáhnout deset miliard korun.

Navrhované trasy silnice I/35 z Turnova do Úlibic. Foto: ŘSD

Navrhované trasy silnice I/35 z Turnova do Úlibic. Foto: ŘSD

Podle dokumentace jsou trasy navržené tak, aby se v co největší míře vyhýbaly zastavěným územím a ekologicky cenným lokalitám. V Turnově – Pelešanech se počítá s výstavbou tunelu. „Ve vymezeném zájmovém území tunelu a jeho blízkém okolí je v archivu Geofondu ČR podle registru sesuvů registrováno rozsáhlé sesuvné území s označením, že jsou dočasně uklidněná. V případě realizace tunelu v tomto sesuvném území je nutné v předstihu počítat s rozsáhlými stavebně technickými opatřeními, které zamezí aktivaci sesuvných pohybů,“ píše se v závěru dokumentace.

Snížení hluku v obcích

Nová silnice dlouhá zhruba 32 kilometrů by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Uvažovalo se nejprve o stavbě s parametry dálnice, k tomu ale není vzhledem k hustotě dopravy důvod. Trasy byly původně tři, vybrána byla takzvaná severní, vedoucí severně od stávající silnice mimo obce. Původně se uvažovalo i o variantě zapojení D10 a následné spojnice od Mnichova Hradiště k Jičínu. Mezi místními podél současné trasy panují obavy, že silnice výrazně zasáhne do krajinného rázu.

 

Vybrané trasy nové silnice Turnov - Úlibice. Detailnější mapa ke stažení v dokumentaci pro EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP462Vybrané trasy nové silnice Turnov - Úlibice. Detailnější mapa ke stažení v dokumentaci pro EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP462

Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v obcích. „Středně významné vlivy na faunu, flóru a ekosystémy se podařilo vhodně snížit mnoha podmínkami. Vlivy na krajinu, které je možno označit jako středně velké, jsou významně eliminovány návrhem na vegetační úpravy záměru,“ uvádí se v závěru dokumentace.

Tagy I/35 Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam Top Turnov - Jičín Turnov - Úlibice
136 komentářů