Nové dopravní stavby? Zapomeňte. Peníze nebudou ani na ty stávající

Stavba obchvatu Lechovic na silnici I/53. Foto: ŘSDStavba obchvatu Lechovic na silnici I/53. Foto: ŘSD

Hojné časy dopravního stavebnictví, zdá se, končí. Státu se přes nebývalou hospodářskou konjukturu v posledních letech na dopravní stavby nedostává

Hojné časy dopravního stavebnictví, zdá se, končí. Státu se přes nebývalou hospodářskou konjukturu v posledních letech na dopravní stavby nedostává peněz.

Deník Zdopravy.cz prozkoumal rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a jednoduchými počty dospěl ke smutnému závěru: ve fondu nebudou příští rok peníze ani na probíhající stavby. Alespoň tak zatím rozpočet vypadá.

Na železniční a silniční stavby v realizaci (plus ty, které budou zahájeny do 1. ledna 2020) bude příští rok potřeba při součtu jednotlivých položek téměř 20 miliard korun, rozpočet ale nabízí pouze 17 miliard. V běhu je zhruba šest desítek akcí. Rozpočet tak je v minusu už při současné rozestavěnosti, což se dosud nikdy nestalo. O penězích na nově zahájené stavby během roku 2020 tak nemůže být ani řeč.

Ministerstvo dopravy problém přiznává, o zastavení staveb či jejich odkladu ale nemluví. Na meziresortním vypořádání připomínek k rozpočtu SFDI se k věci vyjadřovalo jak ministerstvo dopravy tak i vedení SFDI. „Snažíme se optimalizovat zdroje a jednat s ministerstvem financí o zajištění dodatečných peněz například od Evropské investiční banky,“ říká první náměstek ministra Tomáš Čoček. V úvahu připadá i převod nevyčerpaných peněz z letošního roku. „Není důvod běžící stavby zastavovat,“ dodal náměstek.

Hůře ale může být v letech 2021 a 2022. Podle rozpočtových výhledů příspěvek státu do fondu dopravy klesne ze 70 miliard v roce 2020 na 65 miliard v dalších letech. „Indikativní rozpis investičních akcí ŘSD a SŽDC v realizaci a nově zahajovaných je uveden v příloze č. 5. Objem těchto akcí převyšuje disponibilní zdroje výdajových rámců pro roky 2021 a 2022,“ píše vedení fondu dopravy v doprovodném materiálu k rozpočtu. Lze navíc očekávat že klesne i příspěvek z evropských fondů, zejména pro stavby mimo transevropskou síť jako jsou obchvaty na silnicích I. třídy nebo regionální tratě. Evropské peníze navíc bude nutné více spolufinancovat. Rozpočet fondu předpokládá, že na každé získané euro z Evropy bude potřeba euro ze státního rozpočtu. Dosud evropské fondy běžně hradí 85 procent nákladů.

Ministerstvo dopravy tak může paradoxně doplatit na pozitivní fakt, že v posledních letech se podařilo rozhýbat přípravu a naplnit zásobník staveb. „Tempo přípravy staveb už dohonilo propad, který zde historicky vznikl, i se započtením inflace již stavíme více než v letech před rokem 2010,“ říká Čoček.

České dopravní stavebnictví se každopádně dostává do finančních potíží v době, kdy je páteřní dálniční síť hotova zhruba z poloviny, nejsou dostavěné železniční koridory a vláda slibuje zbudování vysokorychlostních tratí.

Z aktuálního materiálu MD pro vládu (doplněno 12:45): 

Podstatnou informací je také skutečnost, že zahajovaná zadávací řízení představují ve svém důsledku značnou finanční zátěž pro rozpočet SFDI, jehož výše pro rok 2019 je dostatečná, stejně jako ještě nelze předpokládat, že vzniknou zásadní problémy s průběžným financování staveb v roce 2020, ale rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022 je nedostatečný pro pokrytí realizace všech staveb, u nichž by to připravenost umožňovala, a to i s přihlédnutím k dosahovaným realizačním cenám v zadávacích řízeních, které v uplynulé době po dlouhodobějším poklesu vykazují skokově zcela opačný trend, což je dle přesvědčení resortu dopravy způsobeno nedostatečnou kapacitou stavebního trhu především z hlediska lidských zdrojů. Objevují se již i zadávací řízení, ve kterých byla podána jen jedna nabídka, či i nebyla podána žádná nabídka. Při naplnění uvedených předpokladů to bude spolu s mandatorními výdaji a výdaji na menší stavby znamenat značnou kumulaci finančních potřeb na fakticky zahájené stavby především v druhé polovině roku 2020 a v roce 2021, resp. v letech následujících.

Tagy dopravní stavby Ministerstvo dopravy rozpočet SFDI Top
214 komentářů