LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Nová pražská lanovka může mít významný vliv na okolí, musí do procesu EIA

Vizualizace lanovky Podbaba - Bohnice. Pramen: ROPIDVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice. Pramen: ROPID

Plánovači lanovky se budou muset zabývat mimo jiné vlivem na ptáky či užovky podplamaté

Nejdelší česká lanovka, kterou chce přes Vltavu zbudovat pražská samospráva, musí projít kompletním posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom odbor ochrany prostředí pražského magistrátu. Proces může trvat řadu měsíců až rok.

Plánovači lanovky přitom dostali řadu úkolů, které musejí do dokumentace EIA zapracovat. Jde například o „návrh opatření pro eliminaci (zmírnění) negativních vlivů na avifaunu, popis postupu ukotvení podpěr a způsobu výstavby, zhodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, se zvláštním zřetelem k výskytu užovky podplamaté, zhodnocení vlivu na pastviny ovcí v ZOO, podrobné vyhodnocení ovlivnění obyvatelstva v okolí záměru, včetně pohody bydlení, nároky na parkování nebo hluk“.

Stavbu lanovky schválili zastupitelé letos na začátku letních prázdnin. Lanovka spojí tramvajovou a železniční zastávku Nádraží Podbaba s Podhořím a sídlištěm v Bohnicích u autobusové zastávky Na Pazderce. Zbudování lanovky za zhruba 1,5 miliardy považují pražští politici za nejrychlejší a nejlevnější řešení propojení obou pražských částí.

Lanovka by měla stát do pěti let, město ji koncipuje jako provizorní řešení na 30 let. Do budoucna totiž počítá i s novým tramvajovým propojením, které si ale vyžádá náročnější a mnohem delší přípravu. Tramvaj z Podbaby bude vyžadovat nový most přes Vltavu a téměř kilometrový ražený tunel ve skále nahoru do Bohnic.

Lanovka má mít 17 kabin, každá kabina má být pro 35 osob. V závislosti na intervalu kabin, který se může měnit podle počtu cestujících, je přepravní kapacita 2 000 až 4 500 osob za hodinu v jednom směru. Nová lanovka bude dlouhá 2,5 kilometru. O více než sto metrů tak překoná dosud nejdelší osobní lanovku v zemi, která spojuje Krupku s Komáří Vížkou a měří 2,348 kilometru.

Lanovka Podbaba - Bohnice. Pramen: Magistrát hl. m. Prahy, Vizualizace: Dousek-Zaborsky.comLanovka Podbaba - Bohnice. Pramen: Magistrát hl. m. Prahy, Vizualizace: Dousek-Zaborsky.comTrasa lanovky z Podbaby do Bohnic přes Vltavu. Foto: Praha.euLanovka Podbaba - Bohnice. Pramen: Magistrát hl. m. Prahy, Vizualizace: Dousek-Zaborsky.comVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice.
Pramen: ROPIDKrajina mezi Prahou 6 a Prahou 8.
Pramen: RopidVizualizace lanovky Podbaba - Bohnice.
Pramen: Ropid

O lanovce: mimo obytné domy a na třech lanech

Technologie lanové dráhy je navržena na systému tří lan, který je schopen odolávat i silnému větru. Kabinu nesou dvě lana a pohání ji lano třetí. Ve stanici se od nich kabina odpojí, aby mohli cestující vystoupit a nastoupit. Pro případ nouze systém počítá s takzvanou evakuační kabinou. Nehrozí tak, že by se cestující při nečekaném uvíznutí museli dostávat ven za pomoci hasičů či vrtulníku. Evakuační kabina se k nim dostane po třetím laně a dopraví je do stanice. Trasa vede záměrně mimo území zoologické zahrady, ale je dost blízko, aby mohla přivést cestující k plánovanému novému vstupu do areálu. Díky tomu by se vyřešil problém s přetěžovanou autobusovou linkou 112 i nedostatkem parkovacích míst kolem ZOO. Zároveň nevede navržená trasa přes žádný z obytných domů. Kabinky budou bezbariérové. Na letní sezonu se počítá se zapojením kabin pro cyklisty. Lanovka bude integrována do PID.

Tagy EIA lanovka Podbaba - Bohnice MHD praha seznam Top
101 komentářů