Nová ostravská tramvaj už má povolení ke zkušebnímu provozu

Tramvaj Stadler nOVA pro Dopravní podnik Ostrava. Foto: DPOTramvaj Stadler nOVA pro Dopravní podnik Ostrava. Foto: DPO

Vedení ostravské MHD si může oddychnout. Drážní úřad vydal povolení ke zkušebnímu provozu nové tramvaje Tango NF2, jinak též Stadler

Vedení ostravské MHD si může oddychnout. Drážní úřad vydal povolení ke zkušebnímu provozu nové tramvaje Tango NF2, jinak též Stadler nOVA. Podle mluvčího Martina Nováka úřad ve čtvrtek obdržel všechny potřebné doklady pro vydání „průkazu způsobilosti na určené technické zařízení elektrické.“

„Průkaz byl dnes ráno osobně vyzvednut zástupcem žadatele. Je tak splněna poslední podmínka pro oficiální zahájení zkušebního provozu,“ sdělil Novák. Jednou z podmínek bylo i vykonání technickobezpečnostní zkoušky.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) přitom vyjel s tramvají do provozu už 30. května. Podle Drážního úřadu se tak ale stalo neoprávněně. „Správní řízení za vyjetí tramvaje do zkušebního provozu 30. května 2018, tedy za den, kdy nebyly splněny veškeré podmínky našeho rozhodnutí, zahájeno bude,“ potvrdil Novák. Úřad může ve správním řízení udělit pokutu až 10 milionů.

Žadatelem je firma Stadler, DPO je však spoluúčastníkem řízení a právě jemu jako dopravci pokuta hrozí. DPO argumentoval tím, že provádí nutnou technickobezpečnostní zkoušku, a jezdil s tramvají i další den. Okolnosti dalších jízd Drážní úřad zkoumá.

Tramvaje Stadler nOVA jsou první tramvaje zahraniční výroby, které budou provozovány v České republice.

VYBRANÉ PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU TRAMVAJE TANGO NF2 (pramen DÚ)
▪ Před zahájením zkušebního provozu bude provedena technickobezpečnostní zkouška a bude
vystaven průkaz způsobilosti na určené technické zařízení elektrické. Zpráva o vykonání TBZ
bude zaslána na Drážní úřad.
▪ Jízdní zkoušky budou prováděny v celkové délce 20 000 km. Jízdní zkoušky v délce10 000 km
budou prováděny bez zátěže, v délce 6 000 km se zátěží odpovídající obsazení vozidla 5 osob/m2 a
4 000 km se zátěží odpovídající obsazení vozidla 8 osob/m2.
▪ Zahájení zkušebního provozu bude oznámeno na Drážní úřad.
▪ Během zkušebního provozu bude veden „Deník zkoušek“.
▪ O průběhu zkušebního provozu bude vyhotovena zpráva a celkové vyhodnocení bude předáno na
Drážní úřad nejpozději do 30 dnů od jeho ukončení.
▪ Zkoušky budou ukončeny nejpozději do 30. 11. 2018.

Tagy DPO Drážní úřad Ostravva Stadler tramvaj
Žádné komentáře