Normální rozchod až do ukrajinských přístavů. Brusel zpracuje studii proveditelnosti

Přístav a železnice v Oděse. Autor: Shamil Khakirov, https://commons.wikimedia.org/Přístav a železnice v Oděse. Autor: Shamil Khakirov, https://commons.wikimedia.org/

Podle viceprezidentky EIB Teresy Czerwińské je studie prvním krokem k modernímu dopravnímu spojení mezi EU, Moldavskem a Ukrajinou.

Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) zahájily práce na předběžné studii proveditelnosti, ze které má vzejít řešení lepšího napojení ukrajinských a moldavských železnic na základní evropskou síť TEN-T. Oznámila to EIB.

Ve většině zemí Evropské unie se používá tzv. normální rozchod 1 435 mm, na území bývalého Sovětského svazu je rozchod 1 520 mm. „To ztěžuje přepravu zboží v obou směrech. Vyřešit to lze rozšířením rozchodu železnic EU přes hranice z Polska a Rumunska na Ukrajinu a do Moldávie. Studie je klíčovým krokem v přípravě na lepší propojení mezi EU a Ukrajinou a Moldavskem po válce,“ uvedla EIB. Eurounijní servisní a poradenská agentura JASPERS má za úkol studii ve spolupráci s dotčenými zeměmi dokončit do května příštího roku.

„Studie je jedním ze střednědobých až dlouhodobých opatření stanovených v akčním plánu Solidarity Lanes a je také úzce spojena s návrhem Komise z července 2022 o rozšíření TEN-T na Ukrajina a do Moldavska. Tímto způsobem připravujeme půdu pro dlouhodobější řešení, podporujeme Ukrajinu v jejím poválečném obchodu a rekonstrukci země, s cílem zejména odstranit mezeru v interoperabilitě na hranicích,“ uvedla komisařka pro dopravu Adina Văleanová.

Podle viceprezidentky EIB Teresy Czerwińské, která je zodpovědná za aktivity banky na Ukrajině a v Moldavsku, je studie prvním krokem k modernímu dopravnímu spojení mezi EU, Moldavskem a Ukrajinou. „Integrace železničních sítí umožní snadnější a bezpečnější pohyb osob, zboží a služeb mezi třemi trhy a rychlejší integraci obou zemí. A konečně, s ruskou invazí na Ukrajinu a blokádou ukrajinských přístavů, která vyvolala celosvětovou potravinovou krizi bezprecedentního rozsahu, vytvoří tato nová dopravní spojení spolehlivou alternativu pro zásobování potravinami, která bude přínosem pro celý svět,“ řekla Czerwińska.

Podle prohlášení Komise z letošního července by se na evropskou síť TEN-T a normální železniční rozchod mohly napojit mimo jiné přístavy Oděsa a Mariupol. Varianty, náklady a termíny mají vzejít ze studie proveditelnosti.

Transevropská železniční síť TEN-T doplněná o Ukrajinu a Moldavsko (Pramen: EK)

 

Tagy Evropská unie Moldavsko TEN-T Ukrajina
92 komentářů