NKÚ: Dálnice zlevnily, příprava se ale prodloužila na 13 let, síť nebude hotová ani v roce 2050

Slavnostní zahájení dálniční stavby. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSlavnostní zahájení dálniční stavby. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Dva základní závěry učinil Nejvyšší kontrolní úřad poté, co provedl inventuru přípravy a výstavby dálnic v letech 2013 až 2017.

Dva základní závěry učinil Nejvyšší kontrolní úřad poté, co provedl inventuru přípravy a výstavby dálnic v letech 2013 až 2017. Ta lepší zpráva zní: ceny dálnic oproti létům 2008 až 2012 v průměru klesly o 55 procent. Ta špatná: příprava staveb je stále delší a základní síť dálnic nebude hotová ani v roce 2050.

V letech 2013 až 2017 bylo ročně zprovozněno průměrně jen 16 kilometrů dálnic. V době kontroly nebyla zahájena ani jedna z plánovaných 15 staveb. Podle kontolorů přitom nic nenasvědčuje tomu, že by tempo mělo v dalších letech zrychlit.

„V letech 2018 až 2020 je reálné, že MD zprovozní jen sedm staveb v délce 52 kilometrů, což je v průměru 17 km ročně. Dálniční síť přitom původně měla být zcela dokončena v roce 2010. Tento termín MD několikrát posunulo a nyní je stanoven na rok 2050. Současné tempo výstavby ale nestačí ani pro dosažení tohoto cíle,“ píše NKÚ ve zprávě.

K dokončení páteřní sítě dálnic zbývá postavit ještě 833 kilometrů z plánovaných 2 073 kilometrů. Aby to Ředitelství silnic a dálnic stihlo, muselo by ročně otevírat přibližně 25 kilometrů dálnic. Jenže přípravu se nedaří urychlit, právě naopak. Oproti předchozí kontrole z roku 2012 se fáze od získání souhlasného stanoviska EIA do vydání stavebního povolení protáhla o čtyři roky na průměrných 13 let. „Na dlouhé době se podepsalo opakující se napadání a odvolávání se účastníků jak v územním, tak i ve stavebním řízení, dále řešení výjimek týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů a také dlouhé majetkoprávní vypořádání,“ doplňuje NKÚ.

Jako příklad uvádí dostavbu D1 v úseku Říkovice – Přerov, kde bylo souhlasné stanovisko k vlivům na životní prostředí (EIA) vydáno už v roce 2000. Ani po sedmnácti letech však nebylo na tomto úseku ukončeno majetkoprávní vypořádání. ŘSD navíc kvůli změně tvaru mimoúrovňové křižovatky požádalo v roce 2017 o změnu územního rozhodnutí, k této změně ale byla potřeba výjimka týkající se ochrany chráněných druhů. Proti výjimce se jeden z účastníků řízení odvolal a stavba, na které se mělo pracovat v letech 2018 až 2021, nabere s největší pravděpodobností další zpoždění.

Jak dnes informuje deník Zdopravy.cz, stát se snaží přípravu urychlit mimo jiné takzvanou předběžnou držbou, která by umožnila zahájení stavby ještě před definitivním převodem pozemku na stát.

Když už ale na stavbu dojde, je pro stát levnější. V letech 2013 až 2017 stálo podle NKÚ zbudování jednoho kilometru dálnice 152 milionů korun, když v letech 2008 až 2012 to bylo 342 milionů korun. Kontroloři také zjistili, že průměrná cena jednoho čtverečního metru stavby dálnice byla 6900 korun, což je téměř stejná cena, za kterou se v průměru stavěl jeden čtvereční metr dálnice v Německu, Řecku, Polsku a Španělsku. „Celkové ceny staveb nebyly až na výjimky významně nadhodnoceny ani podhodnoceny,“ uzavírá NKÚ.

Tagy dálnice kontrola Ministerstvo dopravy NKÚ ŘSD
3 komentáře