Neznámo kdy a za kolik. SŽDC znovu hledá povolení pro modernizaci „pravobřežky“

Lokomotiva řady 163 v čele osobního vlaku v Litoměřicích na pravobřežní trati z Lysé nad Labem do Děčína. Foto: České dráhyLokomotiva řady 163 v čele osobního vlaku v Litoměřicích na pravobřežní trati z Lysé nad Labem do Děčína. Foto: České dráhy

Jedna z klíčových tratí pro nákladní dopravu v Česku stále čeká na svoji větší modernizaci. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Jedna z klíčových tratí pro nákladní dopravu v Česku stále čeká na svoji větší modernizaci. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) sice zaslala úřadům dokumentaci pro modernizaci nákladní tepny podél Labe, takzvané Pravobřežky v úseku z Nymburka do Litoměřic, současně ale přiznává, že vlastně neví, v jaké podobě, za kolik a kdy se bude trať modernizovat.

Dokumentaci k takzvanému zjišťovacímu řízení poslala SŽDC v době, kdy současně probíhá aktualizace studie proveditelnosti. Tu SŽDC zadala především po kritice nákladních dopravců sdružených v organizaci ŽESNAD.cz. Stavba nakonec může vypadat zcela jinak, než nyní úřadům SŽDC předkládá.

SŽDC zaslalo dokumentaci k úsekům Mělník – Litoměřice,  Mělník – Lysá nad LabemNymburk – Lysá nad Labem.  Dokumentaci pro úsek Lysá – Nymburk už SŽDC jednou podávala, pak ji sama stáhla a přepracovala.

V takzvaném zjišťovacím řízení budou krajské úřady zkoumat, zda je nutné plány na modernizaci posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí nebo ne. Už loni úřady dospěly k názoru, že plán na opravu tratě z Litoměřic do Ústí nad Labem nepodléhá dalšímu složitému posuzování o vlivu stavby na životní prostředí.

Zatím ale není jasné, zda k opravě a modernizaci celé trati Kolín – Děčín dojde v takovém rozsahu, jak nyní SŽDC předkládá úřadům. Probíhá totiž aktualizace celé studie proveditelnosti. Důvodem byla kritika nákladních dopravců.

„S úsekem Lysá nad Labem – Nymburk máme zásadní problém. My chceme alespoň modernizaci na tři koleje a přesmysk u Lysé nad Labem. V případě úseku z Mělníka do Litoměřic pak máme problém se stanií Liběchov, kterou chce SŽDC zrušit. Požadujeme její zachování,“ řekl Jaroslav Tyle ze ŽESNAD.cz.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše bude aktualizace studie hotova v polovině příštího roku. „Aktualizace studie proveditelnosti posuzuje více variant, včetně varianty s více traťovými kolejemi a s mimoúrovňovými přesmyky v úseku Libice nad Cidlinou – Nymburk – Lysá nad Labem. Pro možnost posouzení variant je součástí studie také aktualizace přepravní prognózy nákladní dopravy, pro niž se využívají rovněž nové podklady od sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ,“ uvedl Illiaš.

Podle něj budou výstupy z prognózy zohledněny ve výpočtech propustnosti trati. „Bude posouzena územní průchodnost návrhů s kapacitním posílením, bude zhodnocen dopad rozhodnutí o konverzi napájecí soustavy, dopady zavedení ETCS a závěrem aktualizace studie proveditelnosti je posouzení ekonomické efektivity rekonstrukce celé trati v různých variantách. Do doby jejího dokončení nelze přejímat, jaké bude výsledné řešení,“ uvedl Illiaš.

SŽDC měla v době aktualizace  prakticky dokončeny technické návrhy dokumentace pro územní rozhodnutí. „Vzhledem k nejistotě ohledně dalšího postupu byly práce na této dokumentaci přerušeny nebo ukončeny, nicméně již dokončená posouzení vlivu staveb na životní prostředí v podrobnosti oznámení nebo dokumentace jednotlivých staveb se SŽDC rozhodla nechat projít procesem podle zákona 100/2001 Sb., aby výsledky z tohoto procesu mohly být využity pro další přípravu,“ dodal Illiaš.

Jako příklad uvádí přijatelnost náhrad přejezdů mimoúrovňovými kříženími pozemních komunikací, variantu Libické spojky nebo vliv rekonstrukce na zvlášť chráněná území. „Je zjevné, že v případě rozhodnutí ministerstva dopravy o vícekolejném řešení úseku Libice – Lysá bude v tomto úseku proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí muset být proveden znovu, ale již s využitím nyní probíhajících posouzení,“ dodal Illiaš. Podle něj se nedá aktuálně stanovit termín modernizace ani celkové náklady.

Jednotlivé úseky k modernizaci podle dokumentace SŽDC

Mělník – Litoměřice
Rekonstrukce stanic Mělník, Štětí a Polepy, zrušení stanic Liběchov a Hoštka. Liběchov nahrazen zastávkou a odbočkou Liběchov, v Hoštce jen kolejové spojky a zastávka Hoštka město. Nová železniční zastávka Liběchově, rekonstrukce železničních přejezdů Mělník – Mlazice a Křešice u Litoměřic. Maximální rychlost 120 km/h.

Nymburk – Lysá nad Labem
Zrychlení na 160 km/h, zachování dvojkolejného provozu. Modernizace železniční stanice Kostomlaty. V blízkosti zastávky Stratov je navržena odbočka Hákov s obousměrným kolejovým propojením pro snížení dopadu výluk na provoz vlaků. Z původních 13 úrovňových přejezdů je zachováno pouze 5 a zbývajících 8 přejezdů je nahrazeno polními cestami nebo nadjezdy a přeložkami stávajících silnic II. a III. tříd.

Mělník – Lysá nad Labem
Rekonstrukce stávajících stanic Stará Boleslav, Dřísy, Všetaty. Nové odbočky (Pařeziny, Vavřineč). Rychlost max 120 km/h.

Tagy pravobřežka Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top trať 072 Lysá nad Labem -Ústí nad Labem Trať 231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín Žesnad.cz
90 komentářů