Nezaplacená dopravní pokuta? Policista či celník bude moci zabavit registrační značku

Měření rychlosti, ilustrační foto. Pramen: Policie ČRMěření rychlosti, ilustrační foto. Pramen: Policie ČR

Odebrání registrační značky fakticky znemožní další využití vozu

V poslanecké sněmovně se připravuje bič na neplatiče pokut za dopravní přestupky. Před druhým čtením je novela zákonů o policii a celní správě, která umožní policistům a celníkům zabavovat neplatičům registrační značky. Novelu aktuálně podpořila Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu, informovalo ministerstvo dopravy.

Pokud policista či celník při silniční kontrole zjistí, že má motorista starší nezaplacenou pokutu a odmítá ji na místě zaplatit, bude moci zabavit registrační značky. Tím fakticky znemožní další využití vozu. Ve sněmovně leží i novela zákona o silničním provozu, která výslovně stanoví „zákaz řízení vozidla bez registrační značky“. Podobný zákaz je sice už v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, týká se ale provozovatelů aut.

Novela zákona o silničním provozu má ale v první řadě přinést proměnu bodového systému a pokut a také mimo jiné umožnit zvýšení maximální rychlosti na dálnicích až na 140 km/h. Její osud je ale nejistý. Ačkoliv ji vláda schválila už loni v srpnu, poslanecká sněmovna se jí ještě nezabývala ani v prvním čtení.

Podle šéfa BESIPu Tomáše Neřolda tak hrozí, že takzvaně spadne pod stůl, ačkoliv se diskutovala a připravovala čtyři roky a měla by platit od ledna 2022.

„Oba návrhy zákonů představují důležitý nástroj k tomu, aby se zvýšila účinnost sankcí za porušování pravidel silničního provozu, zejména u nejzávažnějších dopravních přestupků, a rovněž vymahatelnost těchto sankcí. Především novele zákona o silničním provozu, která mimo jiné zavádí delší zákazy řízení a přehlednější bodový systém, ale vážně hrozí, že takzvaně spadne pod stůl a legislativní proces v tomto volebním období nedokončí,“ řekl Neřold.

Nová úprava je podle ministerstva dopravy mírnější k bagatelním přestupkům a přísnější k těm závažnějším, kvůli kterým umírají lidé na silnicích. Například za předjíždění v místech, kde je to zakázáno, bude hrozit místo deseti tisíc korun nově pokuta až 25 tisíc korun, v případě odmítnutí testu na alkohol a drogy bude možná pokuta až 75 tisíc (dnešní maximum je 50 tisíc) a odebrání řidičského průkazu až na tři roky (dnes maximálně dva roky). Právě možnost zakázat řízení až na tři roky je jednou z novinek v zákoně. Při způsobení dopravní nehody s následkem těžké újmy na zdraví či smrti se pokuta zdvojnásobuje až na 100 tisíc korun. Výrazně se zpřísňuje postih například i za zakázané vjetí na železniční přejezd (z pěti až na 25 tisíc korun). Podrobná tabulka změn je na stránkách ministerstva.

Body budou nově udělovány podle závažnosti přestupků ve třech sazbách (2, 4, 6). Původně ministerstvo navrhovalo pouze dvě sazby (4, 6), po připomínkách ostatních resortů, úřadů a veřejnosti však nakonec ponechalo v systému i dvoubodovou hranici například u překročení rychlosti o více než deset kilometrů za hodinu (km/h) a méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

Z novely Zákona o Policii České republiky

§ 42b
Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla

(1) Není-li nedoplatek podle § 42a odst. 1 uhrazen na místě kontroly motorového
vozidla, přikáže policista řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a
a) zadrží tabulky státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) motorového vozidla;
pokud je řidič motorového vozidla odmítne na výzvu policisty vydat, tabulky registrační
značky odejme, nebo
b) zabrání motorovému vozidlu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla.

(2) Policista o zadržení tabulek registrační značky nebo použití technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla sepíše úřední záznam.

Tagy BESIP Celní správa Ministerstvo dopravy novela zákona o policii Poslanecká sněmovna registrační značky Top
128 komentářů