Největší letošní zakázka SŽDC. Za 3,2 miliardy chystá další modernizaci v Přerově

Modernizovaná část přerovského uzlu. Foto: Moravia ConsultModernizovaná část přerovského uzlu. Foto: Moravia Consult

Cestování po koridoru v Přerově by mělo být rychlejší než dosud. Správa železniční dopravní cesty vypsala zatím největší zakázku letošního

Cestování po koridoru v Přerově by mělo být rychlejší než dosud. Správa železniční dopravní cesty vypsala zatím největší zakázku letošního roku na železnici. Pod názvem Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba  se skrývá kompletní rekonstrukce výhybny Dluhonice a traťových úseků Přerov – Prosenice, Dluhonice – Prosenice a Přerov – Dluhonice.

Celkové hodnota zakázky podle rozpočtu je 3,198 miliardy korun bez DPH. Letos jde zatím o bezkonkurenčně největší zakázku, kterou SŽDC vypsala. Navazuje na první etapu, která skončila v roce 2014. Až se dokončí, je naplánována i třetí etapa, která řeší bezkolizní propojení obou koridorů stavbou nové spojky v úseku Brodek u Přerova – Dluhonice.

Dojde k potřebnému zlepšení parametrů traťových, což se projeví například zvýšením traťové rychlosti. Moderní zabezpečovací zařízení pak přispěje ke zlepšení bezpečnosti provozu,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Mezi Přerovem a Dluhonicemi jezdí dosud vlaky stokilometrovou rychlosti, po modernizaci se rychlost zvýší na 130 kilometrů v hodině. Ve směru na Prosenice dojde ke zvýšení ze 110 na 160 kilometrů v hodině. V úseku Dluhonice – Prosenice má rovněž dojít ke zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině u koleje 1S, na 110 u koleje 2S. Součástí je vybudování nového železničního mostu.

Mapa chystaných úprav trati mezi Dluhonicemi a Prosenicemi. Foto: Moravia Consult
Mapa chystaných úprav trati mezi Dluhonicemi a Prosenicemi. Foto: Moravia Consult

Dojde také ke zrušení čtyřkolejného železničního přejezdu v Dluhonicích, místo něj vznikne silniční nadjezd a vybudování lávky pro pěší. Jiný nadjezd v Dluhonicích půjde k zemi, nahradí ho nový posunutý o čtyřicet metrů dál. Pro přístup silničních vozidel k rozvodně ČEZ a k bytovým jednotkám bude vybudována nová komunikace souběžná s kolejištěm. Stavba je koordinována s dálničním obchvatem Přerova.

Termín zahájení stavby ale ještě není jasný, stejně tak způsob, jakým bude omezen provoz na obou koridorech. „Je vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k podání námitky občanského sdružení Krajina Dluhonice byla věc předána na krajský úřad. Je předčasné předjímat, jak bude omezen provoz,“ dodal mluvčí SŽDC Marek Illiaš. SŽDC zatím počítá s termínem zahájením v březnu příštího roku a dokončením v prosinci 2021.

Přerovský uzel patří k nejvytíženějším v zemi, po jednotlivých větvích trianglu tratí mezi Přerovem, Prosenicemi a výhybnou Dluhonice projede denně zhruba sto párů vlaků.

Detailnější popis celé akce je k dispozici na stránkách SŽDC v prezentaci společnosti Moravia Consult, která modernizaci přerovského uzlu projektovala. 

Tagy Dluhonice Dluhonická spojka Modernizace uzlu Přerov Přerov Prosenice Správa železniční dopravní cesty SŽDC
23 komentářů