Nejstarší dopravní nehodě, za kterou pojišťovna stále platí, bylo letos 70 let

Automobily z 50. let. Pramen: Wikipedia/Deutsche Fotothek‎Automobily z 50. let. Pramen: Wikipedia/Deutsche Fotothek‎

Z dopravních nehod, které se udály v 50. letech, pojišťovny stále vyplácejí čtyři pojistné události, dalších 22 aktivních pojistných událostí je z 60. let.

Výplata z pojistných událostí v rámci povinného ručení může probíhat i několik desítek let. Od dopravní nehody vedoucí k nejdéle stále vyplácené rentě uplynulo letos v dubnu přesně 70 let. Vyplývá to ze statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP).

„Při škodě na zdraví může docházet dle rozsahu škody k úhradě bolestného, odškodnění za ztížené společenské uplatnění, výplatě renty či příspěvku na výpomoc v domácnosti. To vše je standardně kryto povinným ručením viníka nehody. Hrazeny jsou i léky, pobyt v nemocnici či rehabilitačních zařízeních, pokud souvisí s újmou na zdraví po nezaviněné dopravní nehodě. Náklady zde tedy nebývají jednorázové, ale mohou být rozložené do delšího časového období podle potřeb poškozeného,“ uvedla mluvčí ČKP Veronika Pilková.

Výplata pojistných událostí tak může probíhat i desítky let po vzniku dopravní nehody v případě dlouhodobých nároků spojených s trvalými následky poškozených. Nejstarší stále vyplácená pojistná událost se váže k dopravní nehodě z 1. dubna 1953. Poškozenému je vyplácena pravidelná měsíční renta.

Z dopravních nehod, které se udály v 50. letech, pojišťovny stále vyplácejí čtyři pojistné události, dalších 22 aktivních pojistných událostí je z 60. let.

Tagy Česká kancelář pojistitelů dopravní nehody povinné ručení
22 komentářů