Nejpomalejší úsek koridoru. Tunely u Chocně v ohrožení, trať zrychlí na 160 km/h

Vlak EuroCity Vindobona, Bezpráví, foto: Zdopravy.cz/Josef PetrákVlak EuroCity Vindobona, Bezpráví, foto: Zdopravy.cz/Josef Petrák

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokročila s přípravami zrychlení cestování mezi Chocní a Ústí nad Orlicí. Dnes nejmalebnější, ale současně

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokročila s přípravami zrychlení cestování mezi Chocní a Ústí nad Orlicí. Dnes nejmalebnější, ale současně i nejpomalejší úsek, má projít v příštích letech miliardovou rekonstrukcí. Správci kolejí zde zvažují i stavbu úplně nové tratě, ta ale začíná být čím dál méně reálná. Geologické průzkumy zde našly velké zásoby podzemní vody.

SŽDC už vypsala soutěž na firmu, která modernizaci tratě naprojektuje. Zatím jde o zakázku na modernizaci necelých deseti kilometrů z Brandýsa do Ústí nad Orlicí. Prvotní odhady mluví o nákladech ve výši 3,6 miliardy korun.

Úsek dosud neprošel větší modernizací. Vysoký počet vlaků na této trase vede k nadměrnému opotřebení svršku, špatný stav tratě pak zvyšuje riziko poruch. Součástí akce je i úprava nádraží v Brandýse nad Orlicí. Podle záměru projektu má dojít k výraznému zvýšení kultury pro cestující veřejnost, zvýšení spolehlivosti provozu, snížení provozních nákladů a zvýšení technicko-ekonomické životnosti infrastruktury a současně i větší bezpečnosti. Kompletní záměr projektu je součástí zadávací dokumentace.

Záměr počítá i s některými terénnímu úpravami, například zářezy tratě. Nově také na trase vzniknou stovky metrů protihlukových stěn, ty mají být vysoké až tři metry.

Na trase projede každý den jedním směrem kolem 150  vlaků. Ty po většině úseku kvůli špatnému stavu trati dosud musí jezdit rychlostí 80-120 kilometrů za hodinu, po dokončení modernizace by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině. Modernizace začne nejdříve v roce 2020, samotná stavba přitom bude znamenat značné omezení provozu.

SŽDC na koridorech vybrala osm úseků, které chce v příštích letech výrazně opravit.  Chce na ně použít peníze z fondu CEF, i proto se o záměrech nemluví jako o opravě, ale jako o investici. Trať mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí je jedním z nich, jinak jde ještě o úseky Velim – Poříčany, Choceň – Uhersko, Adamov – Blansko, Adamov – Blansko, Brno-Maloměřice – Adamov, Lipník nad Bečvou – Drahotuše, Polom – Suchdol nad Odrou a Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice.

Úsek mezi Chocní a Ústím nad Orlicí je dnes kvůli trasování podél Orlice nejpomalejším na koridoru mezi Prahou a Ostravou. SŽDC tu chce postavit úplně novou trať, která by spojení napřímila dvěma dlouhými tunely. Toto řešení prověřuje aktuálně zpracovávaná studie proveditelnosti, ve které se porovnávají různé varianty a jejich ekonomická návratnost. Studie proveditelnosti by měla být zpracována do konce roku 2018.

Podle ředitele odboru strategie SŽDC Radka Čecha ale aktuální výsledky zkoumání trasy ukazují, že k napřímení nemusí vůbec dojít. „Podrobnější geologické průzkumy ukázaly, že v trase tunelů jsou velké zásoby podzemních vod, což zejména v této době může přinést velké komplikace pro schválení trasy z pohledu vlivu na životní prostředí,“ řekl Čech.

Tagy Brandýs nad Orlicí Choceň - Ústí nad Orlicí
83 komentářů